Sistemet e Aktivizimit

Sistemet e transmisionit

Mekatronika është shkenca e kombinimit të mekanikës, elektronikës dhe teknologjive dixhitale drejt zgjidhjeve të reja emocionuese.

Është një fushë në zhvillim të shpejtë që ofron mundësi fantastike për zgjidhjen e problemeve të vjetra në një mënyrë inteligjente dhe promjedisore.

SKF-ja ka mbi 400 inxhinierë që i janë dedikuar kësaj fushe.

Duke qenë në ballë të kësaj teknologjie për shumë vite tashmë, SKF-ja ka zhvilluar njohuri të veçanta të zbatimeve në paisje dhe programe.

Me kombinimin e kompetencave për transmisionet, kushinetat, permistopat, sensorët dhe elektronikën, kemi mundur të zhvillojmë një sërë standardesh si dhe zgjidhje të personalizuara. SKF-ja ofron një larmi të gjerë produktesh mekatronike

Transmisionimi i biznesit tuaj me SKF-në

Përvoja dhe njohuritë tona të zgjeruara mbi sistemet e transmisionit na bëjnë të mundur të plotësojmë kërkesat më të larta me anë të transmisioneve lineare, shtyllave teleskopike, transmisioneve rrotulluese, sistemeve inxhinjerike të transmisionit, njësive të kontrollit dhe aksesorëve.

Kompetenca jonë i përkushtohet suksesit tuaj.

Asnjë aplikim nuk i ngjan një tjetri.

Me sistemet e transmisionit të SKF-së mund të mbështeteni mbi produkte dhe shërbime që janë projektuar të plotësojnë kërkesat e veçanta të aplikimit dhe të kushteve tuaja specifike.

Informacionet e produktit

Kini parasysh që lidhjet më poshtë kalojnë në informacione që ofrohen vetëm në anglisht.

Sisteme të aktivizimit

SKF logo