Produktet

SKF ka një kuptim të veçantë të pajisjeve rrotulluese dhe si komponentët e makinerive dhe proceset industriale janë të ndërlidhura.. Sot SKF-ja ofron një gamë të gjerë teknologjish dhe produktesh ndaj klientëve OEM dhe të tregut dytësor të automjeteve, anembanë botës, në çdo fushë të rëndësishme të industrisë, në çdo fazë të ciklit të jetës së asetit.

Product search

 • Sipas përmasave
  Zgjidh tipin e nënproduktit(eve)
  Përmasat

  ≤ d ≤
  d =
  ≤ B ≤
  B =
  ≤ D ≤
  D =
  Kur klikon Kërko, do të kalosh te rezultatet e faqes së SKF Group
 • Sipas numrit të pjesës
  Kur klikon Kërko, do të kalosh te rezultatet e faqes së SKF Group

Zgjidhjet e reja nga SKF

SKF logo