Lëvizje lineare

Produktet e lëvizjes lineare nga SKF kombinojnë njohuritë dhe përpjekjet e sistemeve lineare të transmisionit (vida me sferë dhe me rrula), udhëzuesve dhe të tabelave lineare.

Sistemet lineare të transmisionit zakonisht përdorin vida për të transferuar lëvizjet rrotulluese në lineare. Kjo kërkesë arrihet më së miri nga produktet tona të transmisionit të efikasitetit të lartë: vida rrula në miniaturë dhe të mëdha me sfera, vida toke me sfera si dhe variante të ndryshme vidash me rrula.

Pjesa e dytë e Lëvizjes lineare janë udhëzuesit dhe tabelat lineare. Ekspertiza kryesore këtu është të gjejmë zgjidhjen më të përshtatshme për udhëzues që ofron përpikërinë, fortësinë dhe pozicionimin e nevojshëm në koston e duhur. Për të ofruar përshtatjen më të mirë për nevojat tuaja për udhëzues, gama jonë e gjerë përfshin kushineta lineare me sfera, udhëzues me profil-shinë, udhëzues me shina precizioni dhe tabela e platforma rrëshqitëse lineare.


Informacionet e produktit

Kini parasysh që lidhjet më poshtë kalojnë në informacione që ofrohen vetëm në anglisht.

SKF logo