Hrana i piće

Teški radni uslovi i stroga pravila

Jabuke
Ekstremne temperature i vlaga, okolina sklona onečišćenjima. Česta ispiranja koja degradiraju opremu i izazivaju curenje sredstava za podmazivanje. Česta ponavljanja poslova i opasna radna okolina.

Za prerađivače hrane i pića ovi radni uslovi mogu jako utjecati na vrijeme u radu mašina i produktivnost postrojenja. Rad u ovakvim uslovima i pri tome ostajanje u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim propisima otežava konkurentnost. 

SKF može pomoći

Kombinacijom stručnosti u ležajima, brtvama, podmazivanju, mehatronici i uslugama sa desetljećima iskustva u aplikacijama u industriji prerade hrane i pića, SKF nudi široki izbor rješenja za upravljanje i optimizaciju održavanja. Od pripreme, zagrijavanja i hlađenja pa do pakovanja nakon obrade, SKF rješenja mogu pomoći:
  • Povećaju produktivnost i profitabilnost
  • Smanjen utjecaj na prirodnu okolinu 
  • Smanjiti troškove i potrošnju energije
  • Smanje neplanirano vrijeme zastoja
  • Produženi intervali između servisa opreme
  • Smanjiti sigurnosne rizike za radnike

Brošura o mogućnostima u industriji hrane i pića

Svaka aplikacija ima svoje zahtjeve

Kliknite ovdje i saznajte detalje o rješenjima koja će zadovoljiti vaše posebne aplikacijske zahtjeve. Ovi podaci su trenutno dostupni samo na engleskom jeziku.
SKF logo