Željeznica

Partnerstvo za cijeli životni ciklus

S konceptom partnerstva za cijeli životni ciklus, SKF koristi sva svoja znanja i tehnologije da bi pomogli kupcima u željezničkoj industriji da savladaju svoje ekonomske i ekološke izazove:
  • inovacije za profitabilan i održiv razvoj
  • razvoj i implementacija
  • upravljanje sredstvima i generalni servisi
  • lokalna prisutnost
Specifikacija
Kao predvodnik na tržištu i u tehnologijama, SKF se obavezao na posebne zahtjeve u željezničkoj industriji i nudi prilagođena rješenja i proizvode.
Dizajn i razvoj
SKF-ove platforme znanja i uspostavljeno praktično iskustvo daju preciznu analizu kupcu i rješenja usmjerena na budućnost – na osnovu ekonomskih i ekoloških zahtjeva.
Ono što povezuje SKF sa svojim kupcima jače je od partnerstva, to je bliska i snažna veza od početka, pokretana zajedničkim vrijednostima: sigurnost, kvalitet, profitabilnost i ušteda energije.
Proizvodnja i testiranje
SKF ima iskusan tim i proizvođačke standarde u izvrsnosti, praćene kontrolom kvaliteta i tehnikama osiguranja kvaliteta.
Presudni element za dugotrajnu pouzdanost su rigorozna testiranja usmjerena na radne performanse i izdržljivost u modernim testnim uslovima kao i na terenu, ovjereni od strane značajnih kvalificiranih ustanova.
Instalacija i puštanje u pogon
SKF-ove usluge instaliranja nude najbolju upotpunjenu uslugu, sve od odobrenja pa do montaže na terenu, uputstava i dokumentacije te individualne obuke.
Izuzetno dobro obučeni timovi lokalne prodaje i servisa iz SKF-a nude svojim kupcima u željeznici namjensko znanje o aplikacijama i ličnu podršku, na lokalnom jeziku i za prilagođene potrebe.
SKF-ovi jaki lokalni resursi predstavljeni s 15.000 distributerskih lokacija u više od 130 država, nude najbolje servisne mogućnosti za globalnu željezničku industriju – najbolja logistička usluga.
Rad i nadzor
SKF posjeduje znanje iz pouzdanosti rotacionih mašina koja su nenadmašiva u svijetu. Bliska saradnja sa našim kupcima dala nam je jedinstveno i detaljno razumijevanje procesa i izazova karakterističnih za sve velike industrije.
Kao rezultat, SKF se izdvaja kao snabdijevač ukupnim rješenjima za maksimiziranje produktivnosti mašine i pogona. Otkrivamo početna oštećenja i sprječavamo mehaničke kvarove – za smanjivanje troškova tokom cijelog životnog ciklusa.
Koristeći sisteme za detekciju i primjenjujući sofisticirane algoritme za obradu podataka, u stanju smo da otkrijemo početna oštećenja i tako omogućimo dovoljno vremena za popravke prije nego se dogodi veći mehanički kvar.
Održavanje i popravka
SKF-ovo održavanje i popravke ostvaruju duži radni vijek proizvoda, smanjuju neplanirano održavanje i produžuju vrijeme rada bez zastoja. SKF nudi individualnu strategiju održavanja i inženjerski plan.
Primjenom vrhunskih tehnologija, strogih uputstava za ponovnu upotrebu, naprednog sistema generalnog servisa i vrhunske kontrole kvaliteta SKF vraća ležaje na njihove originalne radne performanse.
Kao novi: maksimalna produktivnost, niži troškovi životnog ciklusa, iste radne karakteristike i pouzdanost kao kod novog proizvoda, smanjen utjecaj na okolnu. SKF koristi materijale, metode i mašine istog kvaliteta za generalni servis ležaja kao što su i one za proizvodnju.

Svaka aplikacija ima svoje zahtjeve

Kliknite ovdje i saznajte detalje o rješenjima koja će zadovoljiti vaše posebne aplikacijske zahtjeve. Ovi podaci su trenutno dostupni samo na engleskom jeziku.
SKF logo