All-Energy

May 22 - 23, 2013

Lokacija: Aberdeen, UK
Mjesto događanja: Aberdeen Exhibition and Conference Centre
Broj paviljona: G70

All Energy predstavlja najveći događaj o obnovljivim izvorima u Velikoj Britaniji posvećen svim oblicima čiste i obnovljive energije – vjetar (na zemlji i na moru), valovi, energija plime i oseke, vodena, hidrogenske i gorive ćelije, solarna i bioenergija (biomasa, biogorivo, biogas). Kompanije se nalaze u ulogama i kupca i prodavača.

www.all-energy.co.uk/en/

SKF logo