Švedski sud dodijelio je kaznu za kriminalno djelo u sudskoj parnici SKF-a protiv falsificiranja

2013 February 04, 10:00 CET

Povreda zaštitnog znaka rezultirala je zatvorom

Švedski sud osudio je jednu osobu na jednogodišnju kaznu zatvora i pet godina zabrane trgovine te dodijelio odštetu SKF-u nakon što je utvrdio kršenje zakona o zaštiti znaka povezanog sa SKF-ovim zaštitnim znakom. Sud je utvrdio da je ta osoba namjerno naručila falsifikovane SKF proizvode. Proizvodi su zatim prodani uz izuzetno veliku maržu kupcu koji za to nije znao.

Kriminalni i građanski sudski slučaj pokrenut je nakon policijskog upada u martu 2010. u trgovine u Stockholmu i Avesti (koji se nalazi u centralnim dijelovima Švedske) gdje je policija pronašla na hiljade falsifikovanih SKF proizvoda. SKF je sarađivala s policijom na identifikaciji falsifikovanih ležaja.

Falsifikovani SKF proizvodi su proizvodi koje nije proizvela kompanije SKF i nezakonito su označeni SKF-ovim trgovačkim znakom i zapakovani u pakovanje koje liči na SKF-ovo. Falsifikovani industrijski proizvodi, kao što su ležaji, mogu značajno smanjiti radni vijek mašine te u najgorem slučaju ugroziti ljudski život. SKF aktivno sarađuje sa predstavnicima zakona u cijelom svijetu na uvođenju zakonskih mjera protiv onih koji su uključeni u prodaju falsifikovanih SKF proizvoda.

Gothenburg, 4. februar 2013.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Dalje informacije potražite od:

Media Hotline: +46 31 337 2400

Rebecca Janzon, Direktor, Odnosi sa javnošću
tel: +46 31-337 3880, mobilni: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

Marita Björk, Vodilac Odnosa sa investitorima
tel: +46 31-337 1994, mobilni: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inžinjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64.575 miliona švedskih kruna, dok je broj zaposlenih iznosio 46.775. www.skf.com


® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.


Preuzmi komplet za štampu

SKF logo