SKF Group završava akviziciju kompanije Blohm + Voss Industries GmbH

2013 February 14, 13:00 CET

SKF-ova akvizicija njemačkog dobavljača dijelova za brodove Blohm + Voss Industries (BVI) odobrena je od strane odgovarajućih zakonskih institucija i sada je završena. SKF je platio 80 miliona eura za 100% vlasništva kompanije i preuzeo neto dugovanja od 18 miliona eura.

Kompanija Blohm + Voss Industries vodeći je proizvođač i davalac servisnih usluga za opremu premium kvalitete za kritične aplikacije u pomorstvu, uključujući elemente za vratila (ležaje i brtve), stabilizatore i odvajače uljave vode. Kompanija ima oko 400 zaposlenika i prodaju od oko 100 miliona eura uz operativnu maržu koja je u skladu sa poslovanjem SKF Group.

Poslovanje i kapaciteti kompanije BVI odlično se uklapaju u SKF-ovu strategiju za pomorsku industriju i dopunjavaju postojeći asortiman SKF-ovih proizvoda i usluga za pomorsku industriju. Ovo će još jače pozicionirati SKF kao vodećeg dobavljača zaptivki i hidrodinamičkih ležaja, kao najznačajnijeg tipa ležaja u pomorskoj industriji. Nadalje će ojačati SKF-ove servisne kapacitete dodatnim tržišnim prisustvom kroz podružnice u Šangaju, Hong Kongu, Singapuru, Busanu, Andoveri i Kobeu te putem prodajnih agenata i servisnih stanica širom svijeta.

Kompanija Blohm + Voss Industries će biti integrisana u SKF-ov pomorski segment a raportirat će poslovnom području Industrijska tržišta, regionalna prodaja i usluge.


Gothenburg, 14. februar 2013.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Za dodatne informacije, molimo obratite se:
Media Hotline: +46 31 337 2400

Rebecca Janzon, Direktor, Odnosi sa javnošću
tel: +46 31-337 3880, mobilni: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

Marita Björk, Vodilac Odnosa sa investitorima
tel: +46 31-337 1994, mobilni: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inžinjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64.575 miliona švedskih kruna, dok je broj zaposlenih iznosio 46.775. www.skf.com


® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

Preuzmi komplet za štampu

SKF logo