SKF ostaje član u FTSE4Good Index

2013 May 08, 16:00 CEST

Gothenburg, Švedska – 08 Maj, 2013: SKF je danas objavio da već 13-u godinu zaredom, FTSE Grupa potvrđuje da je SKF Grupa nezavisno ocijenjena u skladu sa kriterijima FTSE4Good, te da je zadovoljila uslove da ostane punopravan član FTSE4Good Index. <1 />
SKF definiše svoj fokus na održivosti kroz SKF Care, što obuhvata odjele Poslovna briga, Očuvanje okoline, Briga o zaposlenim i Briga o zajednici. U maju prošle godine, SKF je objavio ciljeve svoje nove klimatske strategije a organizacija WWF potvrdila da su ti ciljevi doveli do partnerstva sa SKF Grupom u njihovom programu Climate Savers. <1 />
Klimatska strategija SKF-a uključuje ambiciozne ciljeve za smanjenje emisije stakleničkih plinova (GHG) za SKF, njegove dobavljače i logističke operacije, kao i rješenja za svoje kupce. Ova rješenja za kupce su dio portfelja SKF BeyondZero, koji definira rješenja koja poboljšavaju energetsku učinkovitost, smanjuju emisiju stakleničkih plinova, a podržavaju više ekološki prijateljske načine proizvodnje energije. <1 />

Aktiebolaget SKF
(publ)


Za dodatne informacije molimo kontaktirajte: </ 1> <2 />Media Hotline: +46 31 337 2400
Za odnose sa javnošću </ 1>: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Za odnose sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inžinjerska savjetovanja i obuku. SKF je zastupljen u više od 130 zemalja i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Obim prodaje u 2012 iznosio je 64.757 milijarde SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

SKF ® je registrovani zaštitni znak Grupacije SKF.
™ BeyondZero je zaštitni znak Grupacije SKF.


SKF logo