SKF polugodišnji rezultati bit će objavljeni 16. jula 2013

2013 July 09, 10:00 CEST

Gothenburg, 9 Jul 2013: SKF Grupacija će objaviti svoje polugodišnje rezultate 16. jula 2013 te poziva investitore, analitičare i medije da sudjeluju u konferenciji. Konferencija će biti održana na engleskom jeziku, sa početkom u 09.30 (CEST - srednjeevropsko vrijeme), 08.30 (UK).

Na konferenciji će biti prisutni sljedeći SKF izvršni rukovodioci: <1 /> Tom Johnstone, predsjednik i glavni izvršni direktor
Henrik Lange, izvršni potpredsjednik i financijski direktor
Ingalill Östman, senior potpredsjednik Grupe za komunikacije i odnose sa vladom
Marita Björk, Voditeljica odnosa sa investitorima.

Poziv na telefonsku Genesys konferenciju direktno na broj:
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490

Rezultati SKF grupacije za prvo polugodište bit će objavljeni oko 08.00 (CEST). Sve informacije o rezultatima će biti dostupne na email adresi: http://investors.skf.com/quarterlyreporting

Media: Za rezervaciju intervjua sa Tomom Johnstonom nakon konferencije, molimo kontaktirajte Jenny Roos, e-mail: jenny.roos@skf.com, tel: +46 31 3372262.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Za dodatne informacije molimo obratite se na: </ 1> <2 /> Media Hotline: +46 31 337 2400
Za odnose sa javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com,
Za odnose sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inžinjerska savjetovanja i obuku. SKF je zastupljen u više od 130 zemalja i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Obim prodaje u 2012 iznosio je 64.757 milijarde SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

SKF ® je registrovani zaštitni znak Grupacije SKF. <1 />™ BeyondZero je zaštitni znak Grupacije SKF.


SKF logo