SKF pokreće ponudu tenderom za sve preostale dionice kompanije Kaydon Corporation

2013 September 16, 14:00 CEST

Gothenburg, Švedska, 16. septembar 2013: SKF najavljuje danas početak svoje ponude tenderom za sve preostale dionice kompanije Kaydon Corporation (NYSE:KDN) (“Kaydon”) po cijeni od 35,50 USD po dionici, u gotovini. Ponuda tenderom izrađena je u skladu s prethodno najavljenim Ugovorom i planom sjedinjavanja od 5. septembra 2013. za SKF-ovu kupovinu kompanije Kaydon.

Tenderska ponuda predmet je uobičajenih odredbi i uslova, zakonskih pristojbi, uključujući i tender za većinski dio preostalih redovnih dionica kompanije Kaydon. Po završetku tendera, SKF će preuzeti ostatak dionica kroz fuziju u matičnu kompaniju, a po cijeni iz tenderske ponude.

SKF će kroz svoje kompanije-kćerke Atlas Management, Inc. i Dublin Acquisition Sub Inc., danas predati Tendersku izjavu Komisiji za vrijednosne papire i berzu SAD-a (“SEC”) u kojoj se dalje detaljno definiraju uslovi tenderske ponude. Nadalje, Kaydon će danas predati komisiji SEC Izjavu 14D-9 koja u detaljima definira, između ostalog, jednoglasnu preporuku Odbora direktora kompanije Kaydon kojom preporučuju vlasnicima dionica kompanije Kaydon da prihvate ponudu tenderom te da ponude svoje dionice u ponudi.

Kopije ovih izjava i drugih dokumenata koji su predani komisiji SEC su dostupne na stranici www.sec.gov ili na zahtjev kontaktom kompanije MacKenzie Partners, Inc. na (212) 929-5500 ili besplatan telefon (800) 322-2885.

Ponuda putem tendera i prava povlačenja na koja se mogu pozvati vlasnici dionica kompanije Kaydon ističu 15. oktobra 2013. u 23:59, istočno vrijeme SAD i Kanada, osim ako se ne produže ili ranije ponište.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Dalje informacije potražite od:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Za odnose sa javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Za odnose sa investitorima : Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64.575 miliona švedskih kruna, dok je broj zaposlenih bio 46.775. www.skf.com

®SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group .


Važne informacije
Ponuda tenderom opisana u ovoj objavi ("Ponuda") je pokrenuta. U skladu sa Ponudom, Dublin Acquisition Sub Inc. ("Dublin"), kompanija-kćerka u potpunom vlasništvu kompanije Atlas Management, Inc. (“Atlas”), kompanija-kćerka u potpunom vlasništvu kompanije AB SKF, nudi da otkupi sve redovne dionice kompanije ("Kaydon"). Ova objava je namijenjena samo za informaciju i ne predstavlja ponudu za kupovinu ili preporuku da se prodaju bilo koji vrijednosni papiri. Uslovi i odredbe Ponude opisani su u izjavi ponude tenderom, uključujući ponudu za kupovinu, pismo o prenosu i povezane dokumente koje su kompanije Atlas i Dublin predali Komisiji za vrijednosne papire i burzu SAD-a ("SEC") 16. septembra 2013. Ponuda je izrađena u skladu s takvom ponudom za kupovinu, pismom o prenosu i povezanim dokumentima koji su predani. Dodatno, kompanija Kaydon predala je komisiji SEC izjavu o molbi/preporuci 14D-9. ULAGAČI I VLASNICI VRIJEDNOSNIH PAPIRA SE POŽURUJU DA PROČITAJU IZJAVU PONUDE TENDEROM I IZJAVU O MOLBI/PREPORUCI JER SVAKA OD NJIH SADRŽI VAŽNE INFORMACIJE I MOŽE BITI S VREMENA NA VRIJEME DOPUNJENA. Ulagači i vlasnici vrijednosnih papira mogu dobiti besplatne kopije ovih izjava i drugih dokumenata koji su predani komisiji SEC na njihovoj web stranici www.sec.gov ili slanjem zahtjeva na MACKENZIE PARTNERS INC. na (212) 929-5500 ili na besplatan broj (800) 322-2885.

Sigurnosna izjava
Ova objava za štampu sadrži predviđajuće izjave napravljene u skladu sa odredbama "Safe Harbor" zakona "Private Securities Litigation Reform Act" iz 1995. i koje su izrađene na osnovu uvjerenja i predviđanja rukovodstva. U nekim slučajevima predviđajuće izjave mogu se odrediti po izrazima kao što su "mogu", "bit će", "mogu biti", "trebalo bi", "očekuju", "planiraju", "predviđaju", "vjeruju", "procjenjuju", "projektiraju", "potencijal" i sličnim izrazima. Takve izjave, uključujući izjave o SKF-ovim očekivanjima za buduće rezultate kompanije Kaydon Corporation, o budućim mogućnostima povezanim s akvizicijom te uspjeh integracije kompanije Kaydon u SKF-ovo poslovanje ne smatraju se historijskim činjenicama i smatraju se predviđajućim izjavama u skladu s državnim Zakonom o sigurnosti. Takve predviđajuće izjave predmet su određenih rizika i nesigurnosti koje mogu izazvati da se stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih koji su izrečeni ili pretpostavljeni. Čitaoci se upozoravaju da se ne pouzdaju u potpunosti na ove predviđajuće izjave koje su ovdje dane samo kao podaci. Takvi rizici i nesigurnosti uključuju mogućnost da SKF neće provesti transakciju s kompanijom Kaydon, promjene u ekonomiji, tržištu i konkurenciji, promjene u zakonskim pravilima i drugim vladinim radnjama, fluktuacije u kursu valute i druge faktore spomenute u zadnjem SKF-ovom godišnjem izvještaju (dostupnom na www.skf.com) u sklopu Administrativnog izvještaja; "Važni faktori koji utječu na financijske rezultate", "Financijski rizici" i "Analiza osjetljivosti", te u svome cjelokupnom godišnjem izvještaju pod "Rizici i nesigurnosti u poslovanju". Ne preuzimamo nikakve obaveze da pregledamo i javno ažuriramo bilo koju od predviđajućih izjava, izuzev onoga što je propisano zakonom.

SKF logo