SKF-ov devetomjesečni izvještaj za 2013.

2013 October 15, 12:00 CEST

Tom Johnstone, Predsjednik i glavni izvršni direktor:

Naš finansijski tok tokom zadnjeg kvartala bio je dobar. Nastavili smo sekvencijalno poboljšavati našu operativnu maržu usprkos negativnim utjecajima i kursu valute koji je bio nepovoljniji od očekivanog. To pokazuje da aktivnosti koje poduzimamo na poboljšanju proizvodnog portfolia, investiranje u naše poslovanje i smanjenje troškova daju rezultate.

SKF-ova prodaja u kvartalu pokazala je dobar razvoj u automobilskom dijelu poslovanja dok je bila nešto manja od očekivane u industrijskom dijelu poslovanja. U industrijskom dijelu uočili smo pozitivan razvoj u zračnoj industriji, obnovljivim izvorima energije i željeznici. Međutim, uočili smo nedostatak poticaja u određenom broju tržišta drugih industrija – stanje se ne pogoršava ali niti ne poboljšava. Automobilski dio poslovanja iskoristio je pojačane zahtjeve i bolju mješavinu prodaje, posebno na području kamiona i prodaje rezervnih dijelova što je u kombinaciji s koracima koje smo poduzeli dovelo do pozitivnog efekta na maržu.

Tokom kvartala poduzeli smo sljedeći važan korak u ojačavanju SKF-a u vidu najave kupovine kompanije Kaydon Corporation. Kompanija Kaydon savršeno se uklapa u SKF u skoro svakom pogledu, te će nam pomoći da još bolje služimo naše kupce i distributere. Tenderska ponuda za preuzimanje dionica se danas zatvara i nadamo se da ćemo brzo završiti ovu akviziciju.
Gledajući na četvrti kvartal nadamo se da ćemo zadržati našu prodaju i proizvodnju na istom nivou u svim područjima poslovanja.Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

Neto prodaja, miliona švedskih kruna

15.623

15.486

47.167

49.591

Dobit iz poslovanja, miliona švedskih kruna

1.923

1.908

5.240

6.093

Marža poslovanja, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Operativna marža isključujući jednokratne troškove, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Dobit prije poreza, miliona švedskih kruna

1.717

1.709

4.581

5.439

Neto dobit, miliona švedskih kruna

1.165

1.251

3.087

3.821

Osnovna zarada po dionici, švedske krune

2,47

2,67

6,57

8,11Na profit iz poslovanja utjecali su jednokratni troškovi u trećem kvartalu u vrijednosti od oko 85 miliona švedskih kruna, uglavnom otpis sredstava i smanjenje vrijednosti koji nisu bili dio prethodno najavljenog programa restrukturiranja. Na profit iz poslovanja u prvih devet mjeseci utjecali su jednokratni troškovi u vrijednosti od oko 525 miliona švedskih kruna (140).

Promjene u neto prodaji na godišnjem nivou, u švedskim krunama,

odnose se na:

Količine

Cijena/
mješavina

Struktura

Efekt
promjene valute

Ukupno

Q3 2013.

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

Godina do datuma 2013.

-3,0%

0,0%

1,8%

-3,7%

-4,9%
Prodaja u trećem kvartalu u lokalnim valutama isključujući strukturu povećana je za 1% u Evropi, za 9% u Južnoj Americi, za 5% u Aziji i za 8% na Bliskom Istoku i u Africi. U Sjevernoj Americi je smanjena za 2%.
Proizvodnja u trećem kvartalu bila je nešto viša u odnosu na prošlu godinu.
Prodaja u prvih devet mjeseci u lokalnim valutama isključujući strukturu smanjena je za 4% u Evropi i Sjevernoj Americi, za 3% u Aziji i relativno je nepromijenjena na Bliskom Istoku i u Africi. U Latinskoj Americi se povećala za 10%.
Proizvodnja u prvih devet mjeseci bila je relativno nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu.

Izgledi za četvrti kvartal 2013.

Usporedba zahtjeva s četvrtim kvartalom 2012.
Očekuje se da će zahtjevi za SKF-ovim proizvodima i uslugama biti nešto viši za Grupu, Aziju i Evropu i relativno nepromijenjeni za Sjevernu i Južnu Ameriku. Očekuje se da će biti neznatno viši za strategijske industrije i regionalnu prodaju i usluge te viši za automobilsku industriju.

Zahtjevi u odnosu na treći kvartal 2013.
Očekuje se da će zahtjevi za SKF-ovim proizvodima i uslugama biti relativno nepromijenjeni za Grupu, Evropu, Sjevernu i Južnu Ameriku, kao i za sve oblasti poslovanja. Očekuje se blagi porast u potražnji za Aziju.

Proizvodnja
Očekuje se godišnji porast proizvodnje i relativno nepromjenjiva proizvodnja u odnosu na treći kvartal.

Gothenburg, 15. oktobar 2013.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Telekonferencija će se održati 15. oktobra 2013. u 13.00 CEST, 12.00 (UK), 07.00 (SAD):
SE: +46 (0)8 506 307 79 
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490

Sve informacije o SKF-ovim devetomjesečnim rezultatima za 2013. možete naći na
IR web stranici.

investors.skf.com/quarterlyreporting


AB SKF je dužan objaviti ovdje prikazane informacije u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišta i/ili Zakonom o trgovanju financijskim sredstvima. Informacije su objavljene15. oktobra 2013. oko 12.00 sati.


Dalje informacije potražite od:
Odnosi s novinarima: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Odnosi s ulagačima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64.575 miliona švedskih kruna, dok je broj zaposlenih iznosio 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak grupe SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak grupe SKF Group.
Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (1.0 MB)

SKF logo