SKF uspješno zatvara ponudu za preuzimanje kompanije Kaydon Corporation

2013 October 16, 08:00 CEST

Gothenburg, Švedska, 16. oktobar 2013: SKF grupa danas objavljuje uspješni završetak svoje tenderske ponude za gotovinsku kupovinu svih preostalih dionica kompanije Kaydon Corporation (NYSE:KDN) za 35,50 USD. SKF očekuje da će se završetak akvizicije kompanije Kaydon obaviti danas kroz spajanje u skladu sa sekcijom 251(h) Općeg zakona o dionicama države Delaware. 

“Izuzetno sam zadovoljan što će kompanija Kaydon i njeni zaposlenici postati dio SKF grupe. Kaydon donosi SKF-u izuzetno komplementaran portfolio proizvoda i poboljšanu prisutnost kod kupaca i geografsku pokrivenost. Oni posjeduju jak rukovodeći tim kao i izuzetno obučene i kvalificirane zaposlenike.”, izjavio je Tom Johnstone, SKF Predsjednik i CEO. “Ova akvizicija potpuno podržava SKF-ovu strategiju da postanemo prepoznatljiva kompanija inženjerskih znanja i pomoći će nam da još bolje služimo naše kupce i distributere širom svijeta.”

Kompanija Kaydon je proizvođač različitih proizvoda sa tri istaknuta poslovna područja: proizvodi čiji je rad uslovljen trenjem (ležaji), proizvodi čiji je rad uslovljen brzinom i posebni proizvodi, uključujući ekološke usluge. Kaydon je globalno prisutan sa 62% svoje prodaje u području Sjeverne Amerike, 24% u Evropi, 12% u Pacifičkoj Aziji i 2% u ostatku svijeta. U 2012. godini prodaja kompanije iznosila je 475 miliona USD uz usklađenu dobit iz poslovanja od oko 16% i imala je više od 2100 zaposlenika.

SKF očekuje da će u sljedećih nekoliko godina postići godišnju sinergiju troškova od 30 miliona USD i sinergiju prodaje od 50 miliona. Ovo će se postići iskorištavanjem sinergije u troškovima i kupovini, u kanalima distribucije i prodaje te primjenom kombinirane proizvodnje.

Tenderska ponuda istekla je 15. oktobra 2013. u 23.59 (ET) a ukupno 25.463.526 dionica je pravomoćno ponuđeno, te ne i pravomoćno povučeno iz ponude, što predstavlja približno 77,1% preostalih dionica kompanije Kaydon preuzetih pod najpovoljnijim uslovima. Uslov tenderske ponude da će većina preostalih dionica kompanije Kaydon biti pravomoćno ponuđena pod najpovoljnijom uslovima, te ne i povučena, je ispunjen. 

Kao rezultat fuzije planirane za danas, Kaydon će biti u potpunom vlasništvu SKF-a od 16. oktobra 2013. i bit će prijavljen izvan postojećih poslovnih područja. Sve preostale raspoložive dionice kompanije Kaydon bit će pretvorene tako da vrijede 35,50 USD po dionici u gotovini, bez kamate i umanjeno za bilo koji primjenjivi porez, odnosno istu cijenu koja je plaćena u tenderskoj ponudi (raspoložive dionice isključuju one za koje su dioničari pravilno zatražili procjenu u skladu sa zakonom države Delaware). Nakon završetka fuzije, obične dionice Kaydon prestat će se prodavati na berzi u New Yorku i više neće biti na raspolaganju. 

Kompanija J.P. Morgan Limited financijski je savjetnik kompanije SKF dok kompanija Reed Smith LLP pruža pravno savjetovanje.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Za dodatne informacije, molimo obratite se:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Za odnose sa javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Za odnose sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64,575 milijardi švedskih kruna, dok je broj zaposlenih iznosio 46.775. www.skf.com

®SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


Sigurnosna izjava
Ova objava za štampu sadrži predviđajuće izjave napravljene na osnovu uvjerenja i predviđanja rukovodstva. U nekim slučajevima predviđajuće izjave mogu se odrediti po izrazima kao što su "mogu", "bit će", "mogu biti", "trebalo bi", "očekuju", "planiraju", "predviđaju", "vjeruju", "procjenjuju", "projektiraju", "potencijal" i sličnim izrazima. Takve izjave, uključujući izjave o SKF-ovim očekivanjima za buduće rezultate kompanije Kaydon Corporation, o budućim mogućnostima povezanim s akvizicijom te uspjeh integracije kompanije Kaydon u SKF-ovo poslovanje ne smatraju se historijskim činjenicama i predmet su određenih rizika i nesigurnosti koje mogu izazvati da se stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih koji su izrečeni ili pretpostavljeni. Čitaoci se upozoravaju da se ne pouzdaju u potpunosti na ove predviđajuće izjave jer se one odnose samo na trenutnu situaciju. Takvi rizici i nesigurnosti uključuju promjene u ekonomiji, tržištu i konkurenciji, promjene u zakonskim pravilima i drugim vladinim radnjama, fluktuacije u kursu valute i druge faktore spomenute u zadnjem SKF-ovom godišnjem izvještaju (dostupnom na www.skf.com) u sklopu Administrativnog izvještaja; "Važni faktori koji utječu na financijske rezultate", "Financijski rizici" i "Analiza osjetljivosti", te u svome cjelokupnom godišnjem izvještaju pod "Rizici i nesigurnosti u poslovanju". Ne preuzimamo nikakve obaveze da pregledamo i javno ažuriramo bilo koju od predviđajućih izjava, izuzev onoga što je propisano zakonom.

Preuzmi komplet za štampu

SKF logo