Uiecaj na SKF-ove rezultate za sljedeći kvartal 2013.

2013 December 20, 08:15 CET

Gothenburg, Švedska, 20. decembar 2013: SKF obavještenje o uticajima na SKF-ove rezultate za četvrti kvartal 2013.

Istraga Evropske komisije
Kao što je već prije spominjano, Evropska komisija istražuje moguće prekršaje Evropskog zakona o konkurentnosti određenih proizvođača ležaja, a koji se odnose na isporuku ležaja automobilskoj industriji u Evropi. U sklopu ovog postupka Komisija je posjetila SKF-ove urede u Švedskoj i Njemačkoj u novembru 2011.

SKF je potpuno sarađivao s Komisijom te je i sam pokrenuo vlastito istraživanje. Na osnovu toga i SKF-ove najbolje procjene moguće kazne, SKF će odvojiti 3 milijarde SEK iz rezultata za četvrti kvartal. SKF misli da će Komisija naplatiti ovu kaznu SKF-u u 2014.

“Izuzetno mi je žao što se tako nešto dogodilo. Iako smatramo da to nije oštetilo naše poslovne partnere, tako nešto se nije smjelo dogoditi i nikako nije u skladu s vrijednostima koje imamo u SKF-u. Imamo jasna pravila ponašanja i dobro uspostavljen program usklađivanja sa zakonima koji primjenjujemo u cijeloj Grupi, no to nije spriječilo da se ovako nešto dogodi. Od tada smo primijenili nove korake kako bismo pojačali obuku i znanja o ovoj temi u cijeloj Grupi.”, izjavio je Tom Johnstone, Predsjednik i CEO. “Prethodno smo upozorili da moguća kazna može materijalno utjecati na naše rezultate i protok novca i pokušali smo što tačnije procijeniti moguću kaznu i uključiti je u rezultate.”

Uticaj akvizicije kompanije Kaydon
Procjena predviđene prodaje kompanije Kaydon za četvrti kvartal iznosi oko 750 miliona SEK. Na operativne rezultate uticat će revalorizacija na realnu vrijednost amortizacije inventara s oko 250 miliona SEK te drugi troškovi akvizicije koji će rezultirati u operativnom gubitku od oko 150 miliona SEK.
Gledajući dalje, kompanija Kaydon bi trebala imati operativne rezultate u 2014. na nivou ciljane operativne marže Grupe, uključujući amortizaciju sredstava prepoznatu u obliku alokacije nabavne cijene.
Informacije o preliminarnoj alokaciji nabavne cijene kompanije Kaydon potražite na SKF-ovoj web stranici: investors.skf.com

Druge jednokratne stavke
SKF očekuje jednokratni trošak u četvrtom kvartalu u vrijednosti od oko 100 miliona SEK od koje polovina ide u trenutne programe restrukturiranja.


Razvoj prodaje u četvrtom kvartalu

Prodaja za četvrti kvartal slaže se s predviđanjima dobijenim na osnovu rezultata za devet mjeseci, međutim mješavina prodaje nije bila povoljna. Očekuje se da će ovo u kombinaciji s neznatno slabijom proizvodnjom od planirane imati nešto lošiji uticaj na rezultate za kvartal u odnosu na prethodni kvartal.

Godišnji izvještaj poslovanja SKF-a za 2013. objavit će se 28. januara 2014.


Konferencijski razgovor
20. decembar u 09.00 (CET), 08.00 (UK)
SE: +46 (0)8 505 564 74 
UK: +44 (0)203 364 5374


Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF je dužan objaviti ovdje prikazane informacije u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišta i/ili Trgovačkim zakonom o financijskim instrumentima. Informacije su objavljene 20. decembra 2013, u 08.15 sati.Za dodatne informacije, molimo obratite se:
Komunikacija grupe: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260 60; ingalill.ostman@skf.com
Za odnose sa ulagačima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64.575 milijardi švedskih kruna, dok je broj zaposlenih bio 46.775. www.skf.com

®SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo