Najava promjena u ukupnom broju glasova u kompaniji AB SKF

2013 December 30, 10:00 CET

Gothenburg, 30. decembar 2013: Zbog konverzije dionica iz serije A u seriju B u skladu sa statutom kompanije, AB SKF potvrđuje sljedeće: Od 30. decembar dioničarski kapital kompanije iznosi 1.138.377.670 SEK, dok se broj dionica povećao na 38 558 266 dionica iz serije A i 416 792 802 dionica iz serije B. Broj glasova u kompaniji sada iznosi 80 237 546. AB SKF ne posjeduje nikakve vlastite dionice.

Aktiebolaget SKF
(publ)


AB SKF je dužan objaviti ovdje prikazane informacije u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišta i/ili Zakonom o trgovanju financijskim sredstvima. Informacija je objavljena u 10:00, 30. decembra 2013.


Za dodatne informacije, molimo obratite se:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Za odnose sa javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Za odnose sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inžinjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Obim prodaje u 2012 iznosio je 64,757 milijardi švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

®SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


SKF logo