Komplet pogonskog remena

Ugradite samopuzdanje sa SKF-ovim kompletima pogonskog remena.

Svi SKF-ovi kompleti pogonskog remena sadrže SKF-ovo markirano remenje, zatezače i međuremenice koji zadovoljavaju specifikacije originalne opreme. Puno SKF-ovih kompleta sadrži više dijelova nego što to ima naša konkurencija ili proizvođači automobila (vijke, matice, kapice, opruge…). Većina od njih sadrži specifična uputstva za montažu sa svim detaljnim koracima i savjetima za montažu naših dijelova.
  • Dostupno je više od 500 kompleta
  • pokriveno 96% tržišta evropskih vozila 
SKF logo