Stezni alati za pogonske sklopove

Nedostaju vam odgovarajući alati?

VKN 400
VKN 401
Zahvaljujući SKF-ovim steznim alatima sada je puno lakše montirati SKF-ove navlake.
  • VKN 400 za univerzalne stezaljke
  • VKN 401 za ušaste stezaljke
SKF logo