Paste za zaštitu od nagrizajuće korozije

Izazvana i najmanjim oscilacijama i vibracijama, nagrizajuća korozija može oštetiti ležaje i učiniti demontažu gotovo nemogućom. SKF-ova pasta za zaštitu od nagrizajuće korozije LGAF 3 produžuje radni vijek ležaja i smanjuje vrijeme i troškove održavanja.
SKF logo