Prenos

Kao dobavljač originalnih dijelova svih velikih proizvođača kamiona u svijetu, naši kupci mogu se pouzdati u SKF rješenja rezervnih dijelova za prenosne sklopove kamiona.
SKF logo