Ležaj točka

Glavčina kamiona

Od 1998. godine SKF je proizveo više od milion jedinica glavčine za kamione. Mnogi su prešli preko milion kilometara pod najtežim uslovima i još uvijek rade jednako pouzdano kao i kad su ih montirali. Unaprijed podešene, zabrtvljene i podmazane za cijeli radni vijek SKF-ove jedinice glavčine za kamione donose lagan dizajn u bloku koji smanjuje greške u montaži i podešavanju, a koje su odgovorne za preuranjene kvarove ležaja.

Rezultat je jedinica koja gotovo da ne zahtijeva održavanje i ima izuzetno dug radni vijek.

Konusni valjčasti ležaj

Primjenjujući inovativan dizajn i najbolje dijelove u klasi, SKF TQ-Line konusni valjčasti ležaji otporni su na udare, vibraciju, pogrešno centriranje i zaprljanost sredstva za podmazivanje koji obično vode do kvara u konvencionalnim ležajima.

U usporedbi s konvencionalnim ležajima, SKF TQ-Line konusni valjčasti ležaji imaju veći broj valjaka – optimiziranu geometriju koja omogućuje podnošenje većeg opterećenja, ujednačeniju distribuciju opterećenja te duži radni vijek s manje problema.
SKF logo