„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

Условия за ползване

Като отваряте и използвате този уеб сайт / приложение на SKF Group, означаващо AB SKF и/или някое от нейните свързани дружества (наричани по-нататък „SKF“), вие приемате следните условия:

Отхвърляне на гаранции и ограничение на отговорността
Въпреки, че са положени всички грижи, за да се осигури точността на информацията на този уеб сайт / приложение, SKF предоставя тази информация в състоянието, в което е изложена, като ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ – ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ – ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕЯВНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вие приемате, че използвате този уеб сайт / приложение на свой собствен риск, че поемате пълната отговорност за всички разходи, свързани с използването на този уеб сайт / приложение и че SKF не носи отговорност за никакви преки, случайни, закономерни или косвени вреди от какъвто и да било вид, възникнали от отварянето или използването от ваша страна на информацията или софтуера, предлагани на този уеб сайт / приложение.

Всякакви гаранции и твърдения на този уеб сайт / приложение за продукти или услуги на SKF, които закупите или използвате, ще бъдат предмет на приетите правила и условия в договора за такъв продукт или услуга.

Освен това, за уеб сайтове / приложения, които не са на SKF и към които има препратка в нашия уеб сайт / приложение или се появява хипервръзка, SKF не поема гаранции по отношение на точността или надеждността на информацията в тези уеб сайтове / приложения и не поема никаква отговорност за съдържащи се там материали, създадени или публикувани от трети лица. Освен това, SKF не гарантира, че този уеб сайт / приложение или другите уеб сайтове / приложения, към които има връзка, не съдържат вируси или други вредни елементи.

Авторско право
Авторското право върху този уеб сайт / приложение и авторското право върху информацията и софтуера, предлагани на този уеб сайт / приложение, е собственост на SKF или нейните лицензодатели. Всички права запазени. Във всеки лицензиран материал се упоменава лицензодателят, който е предоставил на SKF правото да използва материала. Информацията и софтуерът, предлагани на този уеб сайт / приложение, не може да се възпроизвеждат, размножават, копират, пренасят, разпространяват, съхраняват, променят, изтеглят или експлоатират по друг начин за каквато и да била търговска употреба без предварителното писмено одобрение от SKF. Те обаче могат да се възпроизвеждат, съхраняват и изтеглят за употреба от отделни лица без предварително писмено одобрение на SKF. При никакви обстоятелства тази информация или софтуер не може да се предоставя на трети лица.

Търговски марки и патенти
Всички търговски марки, имена на марки и фирмени емблеми, показвани на уеб сайта / приложението, са собственост на SKF или нейните лицензодатели и не могат да се използват по какъвто и да било начин без предварително писмено одобрение от SKF. Всички лицензирани търговски марки, публикувани на този уеб сайт / приложение, упоменават лицензодателя, който е предоставил на SKF правото да използва търговската марка. Достъпът до този уеб сайт / приложение не предоставя на потребителя какъвто и да било лиценз по патенти, притежавани от или лицензирани на SKF.

Промени
SKF си запазва правото да прави промени или допълнения към този уеб сайт / приложение по всяко време.
SKF logo