„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF придобива американската Kaydon Corporation

2013 Септември 05, 09:00 CEST

Гьотеборг, Швеция, 5 септември 2013 г.: SKF и Kaydon Corporation (NYSE:KDN) се договарят SKF да придобие Kaydon, като плати изцяло в брой приблизително 1,25 милиарда щатски долара, включително чисти задължения в размер на 95 милиона щатски долара. Операцията ще бъде платена от налични средства и кредитни линии и ще се отрази в отчетите за печалбата на SKF от първата година.

Том Джонстън, Президент и Главен Изпълнителен Директор на SKF, обяснява: „Отдавна следим развитието на Kaydon. Те имат стабилен асортимент от продукти, стабилно ръководство и сериозни финансови показатели и аз се радвам, че скоро ще станат част от SKF Group. Допълващият характер на техните продукти и технологии, тяхното географско присъствие, клиенти и производствени мощности ще ни позволят да обслужваме още по-добре своите клиенти и дистрибутори на промишления пазар по цял свят. По-конкретно, това придобиване, заедно с другите ни дейности, инвестиции и придобивания през последните години, показва сериозния ни ангажимент към северноамериканския пазар“.

Kaydon е промишлена производствена фирма с разнообразна продукция в три обособени направления: продукти за контрол на триенето (лагери), продукти за контрол на скоростта и специализирани продукти, включително екологични услуги. Kaydon има присъствие по цял свят, като 62% от нейните продажби се генерират в Северна Америка, 24% в Европа, 12% в Азиатско-тихоокеанския район и 2% в останалия свят. През 2012 г., фирмата има 475 милиона щатски долара продажби, с коригирана оперативна печалба около 16% и над 2100 служители.

Джеймс О’Лиъри, Председател и Генерален Директор на Kaydon Corporation коментира: „Нашият управителен съвет счита, че предложената операция е безспорно изгодна за нашите акционери. Смятаме, че тази операция представлява отлична стратегическа комбинация за Kaydon, която ще позволи на нашите направления с техните водещи позиции на пазара да ускорят своите стратегии за растеж, като обединят сили със SKF – водеща фирма в отрасъла“.

Структура на сделката
SKF ще направи търгово предложение за изкупуване в брой на всички акции на Kaydon в обращение. При условията на окончателното споразумение, единодушно одобрено от управителните съвети на двете фирми, SKF ще отправи търгово предложение за изкупуване на всички акции на Kaydon в обращение по цена 35,50 щатски долара в брой. Срокът на търговото предложение ще започне да тече на 16 септември 2013 г. и подлежи на обичайните условия, регулаторни одобрения, включително офериране на поне мнозинството от обикновените акции на Kaydon в обращение. След приключването на търговото предложение за изкупуване SKF ще придобие всички останали акции чрез сливане в съкратена форма.

Операцията се извършва при 22% надценка над цената на акциите на Kaydon при приключването на борсовата търговия на 4 септември 2013 г., 21% надценка над претеглената по обема 30-дневна средна цена и коефициент от 12,7 пъти коригираната печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) за последните 12 месеца на Kaydon (98 милиона щатски долара към 29 юни 2013 г.). Очаква се операцията да приключи някъде през четвъртото тримесечие на 2013 г.

Сериозно попълнение в SKF Group
Придобиването на Kaydon е съгласувано със стратегията на SKF да усили своите технологични платформи и да се превърне в компания за инженерни знания. SKF очаква да постигне значителен комбинативен ефект (синергии) през следващите години с годишни синергии при разходите в размер на 30 милиона щатски долара и 50 милиона щатски долара синергии при продажбите.

Kaydon допълва съществуващата дейност на SKF както от продуктова, така и от географска гледна точка и ще позволи на SKF да:

  • обслужва по-добре клиентите в множество ключови отрасли с по-пълен асортимент от продукти,
  • предлага подобрени решения и услуги с комбинацията от допълващите се технологии на Kaydon и SKF,
  • разпространява продуктите на Kaydon през световната мрежата за дистрибуция на SKF,
  • използва северноамериканските производствени мощности на Kaydon.

Включването на Kaydon Corporation в SKF Group ще доведе до проформа увеличение на продажбите за пълната 2012 г. от 64,6 милиарда шведски крони на около 67,7 милиарда шведски крони при коригирана оперативна печалба от 7,3 милиарда шведски крони на около 7,8 милиарда шведски крони. Съответно, проформа отчетът за първото полугодие на 2013 г. ще бъде с увеличен оборот на SKF от 31,5 милиарда шведски крони на около 33,0 милиарда шведски крони и с коригирана оперативна печалба от 3,3 милиарда шведски крони на около 3,5 милиарда шведски крони.

Kaydon Corporation в резюме
Kaydon Corporation е водеща фирма за проектиране и производство на лагери и продукти за контрол на скоростта от рода на промишлени амортисьори, газови амортисьори и продукти за изолиране на вибрациите. Специализираните им продукти включват филтри и филтрационни системи, специализирани пръстени и уплътнения, както и екологични услуги. Тези продукти се използват от клиенти в най-различни индустрии като авиацията и космонавтиката, отбраната, медицината, полупроводниковите изделия, вятърната енергетика, транспортна и складова техника и металорежещи машини.
  • Kaydon е водеща фирма в своите продуктови категории – например разглобяеми лагери и лагерите с тънко сечение – с прецизно конструирани изделия за приложения с високи изисквания.
  • Признатите марки и водещи технологии на Kaydon обслужват световни пазарни сегменти с високо качество. 
  • Продуктовият асортимент на Kaydon във висока степен допълва продуктовия асортимент на SKF и ще подобри предложенията пред нейните клиенти по света.
  • Kaydon обслужва определен брой сегменти, които са по-слабо застъпени в текущата клиентела на SKF и това създава възможност за разширяване на предлагания на тези клиенти асортимент.
  • Kaydon може да се похвали със своите последователно поддържани в течение на дълги години стабилни финансови показатели при сериозен процент печалба и парични потоци.

SKF Group в резюме
SKF Group е водещ глобален доставчик на продукти, решения и услуги в областта на
търкалящи лагери, уплътнения, мехатроника, услуги и системи за смазване. Услугите
включват техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждност, наблюдение на състоянието, оптимизиране на ефективността на
активите, инженерингови консултации и обучение.

SKF има около 140 производствени обекта в 28 страни, представителства в над 130 страни чрез свои търговски фирми и над 15 000 дистрибуторски обекта. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64,575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775.

J.P. Morgan е изключителен финансов консултант на SKF, а Reed Smith осигурява юридически консултации.

За повече информация се обърнете към:
Гореща линия за медиите: +46 31 337 2400
Връзки с пресата на SKF: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Връзки с инвеститорите на SKF: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com
Информационен посредник по отношение на търговото предложение за изкупуване на акциите:
Dan Burch, +1 212-929-5748, +1 516-429-2721, dburch@mackenziepartners.com
Charlie Koons, +1 212-929-5708, +1 917-545-4523, ckoons@mackenziepartners.com


Телефонна конференция за медии, инвеститори и анализатори ще се проведе на 5 септември 2013 г. в 10:00 централноевропейско стандартно време, 09:00 (Великобритания):
Швеция: +46 (0)8 506 307 79
Великобритания: +44 (0)844 571 8957
САЩ: +1 866 682 8490


Aktiebolaget SKF
(publ)


AB SKF е задължено да разкрива съдържащата се в настоящото обявление информация по силата на Закона за пазарите на ценни книжа и/или Закона за търговия с финансови инструменти. Информацията е дадена за публикация в 09:00 централноевропейско време на 5 септември 2013 г.


SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64,575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.Предупредителна декларация

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни твърдения, по смисъла на разпоредбите за добросъвестност в Закона за реформа на съдимостта в сферата на частните ценни книжа от 1995 г., направени въз основа на схващанията и предположенията на ръководството. В някои случаи можете да разпознаете прогнозните твърдения по изрази от рода на „може“, „ще“, „би трябвало“, „би могло“, „евентуално“, „очаква“, „възнамерява“, „счита“, „оценява приблизително“, „прогнозира“, „потенциален“ и други подобни. Такива твърдения, включително твърдения, отнасящи се за очакванията на SKF за бъдещите показатели на Kaydon Corporation, бъдещите възможности, свързани с придобиването, и успешното интегриране на Kaydon в дейността на SKF, не се считат за исторически факти, а за прогнозни твърдения по федералните закони за ценните книжа. Такива прогнозни твърдения се характеризират с определени рискове и несигурност, които биха могли да доведат до действителни резултати, съществено различаващи се от изразените или подразбиращите се. Читателите се предупреждават да не разчитат неоснователно на тези прогнозни твърдения, които визират единствено състоянието към датата на настоящото съобщение. Тези рискове и несигурност включват възможността SKF да не осъществи операцията с Kaydon, промени в икономическите, пазарните и конкурентните условия, промени в регулаторната среда и други действия на държавата, колебания в обменните курсове и други фактори, споменати в последния годишен доклад на SKF (достъпен на www.skf.com) под „Отчет на администрацията“: „Важни фактори, оказващи влияние върху финансовите резултати“, „Финансови рискове“ и „Анализ на уязвимостта“, както и в отчета за пълната година под „Рискове и несигурност в дейността“. Не поемаме задължение да ревизираме или актуализираме публично някое от прогнозните твърдения – освен ако не сме задължени по закон.


СРОКЪТ НА ОПИСАНАТА В НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ОФЕРТА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ (НАРИЧАНА ПО-НАТАТЪК „ОФЕРТАТА“) ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛ ДА ТЕЧЕ, А НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НИТО ОФЕРТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ, НИТО ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ ОТ ДЯЛОВИЯ КАПИТАЛ НА KAYDON CORPORATION (НАРИЧАНА ПО-НАТАТЪК „KAYDON“) ИЛИ ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА. НА НАЧАЛНАТА ДАТА ОТ СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВОЕВРЕМЕННАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОФЕРТА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОФЕРТА ЗА ПОКУПКА, ПРЕДАВАТЕЛНО ПИСМО И СВЪРЗАНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ПОДАДЕНИ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЦЕННИ КНИЖА И БОРСИ НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ (НАРИЧАНА ПО-НАТАТЪК „SEC“). ОФЕРТАТА ЗА ПОКУПКА НА АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА KAYDON ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНА ЕДИНСТВЕНО ПО РЕДА НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОФЕРТА ЗА ПОКУПКА, ПРЕДАВАТЕЛНО ПИСМО И СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ. ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АКЦИИ ЩЕ БЪДЕ ПОДАДЕНА ПРЕД SEC ОТ ATLAS MANAGEMENT, INC. (НАРИЧАНА ПО-НАТАТЪК „ATLAS“) – ФИЛИАЛ, ИЗЦЯЛО ПРИТЕЖАВАН ОТ AB SKF – И DUBLIN ACQUISITION SUB INC., А KAYDON НОСИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ПОДАДЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОКАНА/ПРЕПОРЪКА ПРЕД SEC. НА ИНВЕСТИТОРИТЕ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА СИЛНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА ЧЕТАТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОФЕРТА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ С НЕЙНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ, СЛЕД КАТО ИЗЛЕЗЕ, ТЪЙ КАТО ТЯ ЩЕ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ. ИНВЕСТИТОРИТЕ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТЕН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ТЕЗИ ДЕКЛАРАЦИИ (КОГАТО БЪДАТ ДОСТЪПНИ) И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ПОДАДЕНИ ПРЕД SEC НА УЕБСАЙТА, ПОДДЪРЖАН ОТ SEC НА АДРЕС WWW.SEC.GOV, ИЛИ КАТО НАСОЧАТ ТЕЗИ ЗАЯВКИ КЪМ MACKENZIE PARTNERS INC. НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР (212) 929-5500 или безплатен (800) 322-2885.


- КРАЙ -

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (76.6 KB)

SKF logo