„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF започва търгово предложение за изкупуване на всички акции в обращение на Kaydon Corporation

2013 Септември 16, 14:00 CEST

Гьотеборг, Швеция, 16 септември 2013 г.: SKF обяви днес началото на своето търгово предложение за изкупуването на всички акции в обращение на Kaydon Corporation (NYSE:KDN) (наричана по-нататък „Kaydon“) при цена USD 35,50 на акция в брой. Търговото предложение се прави по силата на обявеното преди това Споразумение и план за сливане от дата 5 септември 2013 г. според което SKF придобива Kaydon.

Търговото предложение подлежи на обичайните условия, регулаторни одобрения, включително предлагане на поне мнозинството от обикновените акции в обращение на Kaydon. След приключването на търговото предложение за изкупуване SKF ще придобие всички останали акции чрез сливане в съкратена форма при цената на търговото предложение.

SKF, чрез своите изцяло притежавани филиали Atlas Management, Inc. и Dublin Acquisition Sub Inc., днес ще подаде в Комисията за ценните книжа и борсите в САЩ (наричана по-нататък „SEC“) Декларация за търгово предложение за изкупуване на акции по Формуляр TO, в която подробно ще бъдат изложени условията на търговото предложение. Освен това, Kaydon днес ще подаде в SEC Декларация по Формуляр 14D-9, в която подробно ще изложи, наред с останалото, единодушната препоръка на Съвета на директорите на Kaydon Corporation към акционерите на Kaydon да приемат търговото предложение и да предложат своите акции за изкупуване.

Екземпляри от тези декларации и другите документи, подадени пред SEC, могат да се намерят на адрес www.sec.gov или от MacKenzie Partners, Inc. на телефон (212) 929-5500 или безплатен номер (800) 322-2885.

Срокът на търговото предложение и всички права за оттегляне, които акционерите на Kaydon евентуално притежават, изтича в 23:59 часа Източно време, на 15 октомври 2013 г., освен ако не бъде удължен или съкратен.

Aktiebolaget SKF
(publ)


За повече информация се обърнете към:
Гореща линия за медиите: +46 31 337 2400
Връзки с пресата: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Връзки с инвеститорите: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 обекта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64,575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.


Важна информация
Търговото предложение за изкупуване на акции, описано в това съобщение (наричано по-нататък „Търгово предложение“), е започнало. По силата на Търговото предложение, Dublin Acquisition Sub Inc. (наричана по-нататък „Dublin“), изцяло притежаван филиал на Atlas Management, Inc. (наричана по-нататък „Atlas“), изцяло притежаван филиал на AB SKF, предлага да изкупи всички обикновени акции на Kaydon Corporation (наричана по-нататък „Kaydon“). Това съобщение е само информативно и не представлява нито търговско предложение за закупуване, нито покана за отправяне на търговско предложение за продажба на ценни книжа. Условията на търговото предложение са описани в Декларацията за търгово предложение за изкупуване на акции по Формуляр TO, включваща търговско предложение до покупка, предавателно писмо и свързани документи, подадени пред Комисията за ценните книжа и борсите в САЩ (наричана по-нататък „SEC“) на 16 септември 2013 г. от Atlas и Dublin. Търговото предложение се прави само по силата на гореспоменатите търговско предложение до покупка, предавателно писмо и свързани документи, подадени по гореспоменатия Формуляр TO. Освен това, Kaydon е подала декларация за покана/препоръка по Формуляр 14D-9 пред SEC. НА ИНВЕСТИТОРИТЕ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА СИЛНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА ЧЕТАТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОКАНА/ПРЕПОРЪКА С ТЕХНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ТЪЙ КАТО ТЕ СЪДЪРЖАТ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ. Инвеститорите и притежателите на ценни книжа могат да получат безплатен екземпляр от тези декларации и други документи, подадени пред SEC на уебсайта, поддържан от SEC на адрес www.sec.gov, или като насочат тези заявки към MACKENZIE PARTNERS INC. на телефонен номер (212) 929-5500 или безплатен (800) 322-2885.

Предупредителна декларация
Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни твърдения, по смисъла на разпоредбите за добросъвестност в Закона за реформа на съдимостта в сферата на частните ценни книжа от 1995 г., направени въз основа на схващанията и предположенията на ръководството. В някои случаи можете да разпознаете прогнозните твърдения по изрази от рода на „може“, „ще“, „би трябвало“, „би могло“, „евентуално“, „очаква“, „възнамерява“, „счита“, „оценява приблизително“, „прогнозира“, „потенциален“ и други подобни. Такива твърдения, включително твърдения, отнасящи се за очакванията на SKF за бъдещите показатели на Kaydon Corporation, бъдещите възможности, свързани с придобиването, и успешното интегриране на Kaydon в дейността на SKF, не се считат за исторически факти, а за прогнозни твърдения по федералните закони за ценните книжа. Такива прогнозни твърдения се характеризират с определени рискове и несигурност, които биха могли да доведат до действителни резултати, съществено различаващи се от изразените или подразбиращите се. Читателите се предупреждават да не разчитат неоснователно на тези прогнозни твърдения, които визират единствено състоянието към датата на настоящото съобщение. Тези рискове и несигурност включват възможността SKF да не осъществи операцията с Kaydon, промени в икономическите, пазарните и конкурентните условия, промени в регулаторната среда и други действия на държавата, колебания в обменните курсове и други фактори, споменати в последния годишен доклад на SKF (достъпен на www.skf.com) под „Отчет на администрацията“: „Важни фактори, оказващи влияние върху финансовите резултати“, „Финансови рискове“ и „Анализ на уязвимостта“, както и в отчета за пълната година под „Рискове и несигурност в дейността“ Не поемаме задължение да ревизираме или актуализираме публично някое от прогнозните твърдения – освен ако не сме задължени по закон.

SKF logo