„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Отчет на SKF за деветмесечието на 2013 г.

2013 Октомври 15, 12:00 CEST

Том Джонстън, Президент и Генерален директор:

Паричният ни поток беше добър през това тримесечие. Продължихме да подобряваме последователно оперативната си рентабилност, въпреки неблагоприятната комбинация от фактори и по-силен от очаквания насрещен вятър за валутните курсове. Това показва, че мерките, които взимаме, за да подобрим продуктовия асортимент, да инвестираме в дейността и да намалим разходите, дават резултат.

Продажбите на SKF през тримесечието се развиваха добре в автомобилостроенето, но бяха малко по-ниски от очакваното в промишлеността. В промишлеността се наблюдават положителни тенденции в нашите направления авиация и космонавтика, възобновяеми енергийни източници и ЖП. По-слабо движение наблюдаваме обаче в редица други промишлени пазари – там положението не става по-зле, но не става и по-добре. Автомобилостроенето спечели от повишеното търсене и по-добрата комбинация от продажби – особено при товарните автомобили и пазара на сервизно обслужване на автомобилите, което, заедно с взетите от нас мерки, допринесе положително за техните печалби.

През тримесечието направихме и друга важна крачка към укрепването на SKF, като обявихме споразумението да придобием Kaydon Corporation. Kaydon се вписва отлично в SKF в много отношения и ще ни помогне да обслужваме по-добре своите клиенти и дистрибутори. Търговското предложение за акциите изтича днес и ние се надяваме бързо да можем да приключим с придобиването.
Очакванията ни за четвъртото тримесечие са да поддържаме продажбите и производството на същото ниво като цяло.Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

Чисти продажби, милиона SEK

15 623

15 486

47 167

49 591

Оперативна печалба, милиона SEK

1 923

1 908

5 240

6 093

Оперативна рентабилност, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Оперативна рентабилност без еднократните разходи, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Печалба преди облагане, милиона SEK

1 717

1 709

4 581

5 439

Чиста печалба, милиона SEK

1 165

1 251

3 087

3 821

Проста печалба на акция, SEK

2,47

2,67

6,57

8,11Върху оперативната печалба се отразиха еднократни разходи, направени през третото тримесечие, в размер на около 85 милиона SEK – предимно обезценявания на активи, които не са част от обявената преди това програма за преструктуриране. Върху оперативната печалба през първите девет месеца се отразиха еднократни разходи в размер на около 525 милиона SEK (140).

Нетни продажби, промяна на годишна основа, в SEK,

дължащи се на:

Обем

Цена/
комбинация

Структурни

Валутни
фактори

Общо

3-то тримесечие, 2013 г.

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

От началото на 2013 г. до момента

-3,0%

0,0%

1,8%

-3,7%

-4,9%
Продажбите през третото тримесечие в местни валути, без структурните, се увеличиха с 1% в Европа, с 9% в Латинска Америка, с 5% в Азия и с 8% в Близкия Изток и Африка. В Северна Америка те намаляха с 2%.
Производство през третото тримесечие беше малко по-високо в сравнение с миналата година.
Продажбите през първите девет месеца в местни валути и без структурните намаляха с 4% в Европа и Северна Америка, с 3% в Азия и останаха сравнително непроменени в Близкия Изток и Африка. В Латинска Америка те се увеличиха с 10%.
Производството през първите девет месеца остана сравнително непроменено в сравнение с миналата година.

Изгледи за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Търсене в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде малко по-високо за Групата, Азия и Европа, и сравнително непроменено за Северна Америка и Латинска Америка. Очаква се да бъде малко по-високо за „Стратегически индустрии“ и „Регионални продажби и услуги“ и по-високо за „Автомобилостроене“.

Търсене в сравнение с третото тримесечие на 2013 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде сравнително непроменено за Групата, Европа, Северна Америка и Латинска Америка, както и по всички направления. Очаква се да бъде малко по-високо за Азия.

Производство
Производството се очаква да бъде по-високо на годишна основа и сравнително непроменено в сравнение с третото тримесечие.

Йотебор, 15 октомври 2013 г.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Телефонна конференция ще се проведе на 15 октомври в 13:00 Централноевропейско стандартно време, 12:00 (Великобритания), 07:00 (САЩ):
Швеция: +46 (0)8 506 307 79
Великобритания: +44 (0)844 571 8957
САЩ: +1 866 682 8490

Ще намерите цялата информация за резултатите на SKF за деветмесечието на 2013 г. на
уебсайта на „Отношения с инвеститорите“.

investors.skf.com/quarterlyreporting


AB SKF е задължено да разкрива съдържащата се в настоящото обявление информация по силата на Закона за пазарите на ценни книжа и/или Закона за търговия с финансови инструменти. Информацията е предадена за публикуване около 12:00 ч на 15 октомври 2013 г.


За повече информация се обърнете към:
Връзки с пресата: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Отношения с инвеститорите: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 дистрибуторски обекта по цял свят. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64 575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.
Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (1.0 MB)

SKF logo