„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF успешно приключва предложението за придобиване на Kaydon Corporation

2013 Октомври 16, 08:00 CEST

Гьотеборг, Швеция, 16 октомври 2013 г.: SKF Group обяви днес успешното приключване на своето търговско предложение за изкупуване изцяло в брой на всички акции на Kaydon Corporation (NYSE:KDN) в обращение за USD 35,50 на акция. SKF очаква да приключи придобиването на Kaydon по-късно днес чрез сливане по Раздел 251(h) на Общия корпоративен закон на Делауеър. 

„Радвам се, че Kaydon и нейните служители ще станат част от SKF Group. Kaydon отлично допълва асортимента от продукти и подобрява присъствието на SKF по отношение на клиентите и географията. Те имат силен ръководен екип и висококвалифицирани служители", казва Том Джонстън, президент и генерален директор на SKF. „Това придобиване изцяло подкрепя стратегията на SKF да стане фирма за инженерни знания и ще ни позволи още по-добре да обслужваме своите клиенти и дистрибутори по цял свят“.

Kaydon е промишлена производствена фирма с разнообразна продукция в три обособени направления: продукти за контрол на триенето (предимно лагери), продукти за контрол на скоростта и специализирани продукти, включително екологични услуги. Kaydon има присъствие по цял свят, като 62% от нейните продажби се генерират в Северна Америка, 24% в Европа, 12% в Азиатско-тихоокеанския район и 2% в останалия свят. През 2012 г., фирмата има 475 милиона щатски долара продажби, с коригирана оперативна печалба около 16% и над 2100 служители.

SKF очаква да постигне годишни синергии при разходите в размер на 30 милиона щатски долара и 50 милиона щатски долара синергии при продажбите през следващите няколко години. Това ще се постигне въз основа на комбинативния ефект при разходите и снабдяването, в каналите за дистрибуция и търговия и с възползването от общите производствени мощности.

Срокът на търговското предложение изтече в 23:59 ч Източно време на 15 октомври 2013 г., общо 25 463 526 акции бяха валидно предложени, без да бъдат валидно оттеглени от търговското предложение, което представлява приблизително 77,1% от всички акции на Kaydon в обращение на напълно разредена основа. Условието на търговското предложение – мнозинство от акциите на Kaydon в обращение на напълно разредена основа да бъдат валидно предложени и да не бъдат оттеглени – е изпълнено. 

В резултат на планираното за по-късно днес сливане, Kaydon ще бъде изцяло притежаван филиал на SKF от 16 октомври 2013 г. и ще се отчита извън съществуващите направления на дейността. Всички останали квалифицирани акции на Kaydon ще бъдат преобразувани в правото на получаване на USD 35,50 на акция в брой, без лихва и при удържане на всички съответни такси – същата цена, платена при търговското предложение (от квалифицираните акции се изключват акциите, за които титулярите надлежно са заявили оценка по законите на Делауеър). След осъществяването на сливането, обикновените акции на Kaydon ще престанат да се търгуват на Нюйоркската фондова борса и вече няма да бъдат регистрирани там. 

J.P. Morgan Limited е финансов консултант на SKF, а Reed Smith LLP е юрисконсулт на SKF.

Aktiebolaget SKF
(publ)


За повече информация се обърнете към:
Гореща линия за медиите: +46 31 337 2400
Връзки с пресата: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Отношения с инвеститорите: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и системи за надеждност, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64 575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.


Предупредителна декларация
Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни твърдения, основани на схващанията и предположенията на ръководството. В някои случаи можете да разпознаете прогнозните твърдения по изрази от рода на „може“, „ще“, „би трябвало“, „би могло“, „евентуално“, „очаква“, „възнамерява“, „счита“, „оценява приблизително“, „прогнозира“, „потенциален“ и други подобни. Такива прогнозни твърдения, включително твърдения, отнасящи се за очакванията на SKF за бъдещите показатели на Kaydon Corporation, бъдещите възможности, свързани с придобиването, и успешното интегриране на Kaydon в дейността на SKF, не са исторически факти и са изложени на определени рискове и несигурност, които биха могли да накарат действителните резултати съществено да се различават от изразените или подразбиращите се. Читателите се предупреждават да не разчитат неоснователно на тези прогнозни твърдения, които визират единствено състоянието към датата на настоящото съобщение. Тези рискове и несигурност включват промени в икономическите, пазарните и конкурентните условия, промени в регулаторната среда и други действия на държавата, колебания в обменните курсове и други фактори, споменати в последния годишен доклад на SKF (достъпен на www.skf.com) под „Отчет на администрацията“: „Важни фактори, оказващи влияние върху финансовите резултати“, „Финансови рискове“ и „Анализ на уязвимостта“, както и в отчета за пълната година под „Рискове и несигурност в дейността“. Не поемаме задължение да ревизираме или актуализираме публично някое от прогнозните твърдения – освен ако не сме задължени по закон.

Изтегляне на пакет за медиите

SKF logo