„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Лагерите на SKF за сероводородни компресори имат до десет пъти по-голяма дълготрайност

 • История

  2013 Ноември 07, 09:00 CET

  Лагерите рязко удължават интервалите за техническо обслужване на компресорите за технологични газове и намаляват емисиите на CO2 от възпламеняване на газове.

  Гьотеборг, 07 Ноември 2013 г.: SKF обяви днес включването на лагерите на SKF за сероводородни компресори в асортимента SKF BeyondZero.* Лагерите значително удължават интервалите за техническо обслужване на компресорите, които се използват за събиране на газови пари. С доказаната си устойчивост на действието на сероводорода и другите тежки условия при експлоатацията на компресорите за технологични газове, лагерите SKF могат да осигурят до десет пъти по-дълъг експлоатационен срок в сравнение с обикновените лагери.

  „Лагерите на SKF за сероводородни компресори посрещат неотложната необходимост от подобряване на ефективността на този вид компресор. Лагерите за сероводородни компресори рязко намаляват разходите за техническо обслужване на операторите и имат голям принос за опазването на околната среда, като увеличават непрекъснатата работа на компресорите и предотвратяват изпускането на газови пари“, обяснява Ларс Калман, старши приложен специалист, SKF – глобален сегмент „Флуиди“. 

  Всяка година нефтено-газовият отрасъл „възпламенява“ – т. е. изпуска – приблизително 150 милиарда кубически метра отпадъчни газове. Това води до емисии от приблизително 400 милиона тона CO2 или около 1,2% от цялото годишно световно количество на емисиите на CO2. Голяма част от този възпламенен газ вече може да се улавя от пароуловителни модули или да се впръсква обратно, но тъй като досегашните лагери на компресорите се износват и повреждат понякога за не повече от шест месеца, твърде голямо количество газ се изпуска в атмосферата, докато се извършва техническо обслужване. Например, един компресор с десет лагера SKF от този вид може да спести до 670 тона емисии на CO2 на година или до 8000 тона за целия експлоатационен срок на компресора.

  Техническото обслужване се свежда до минимум с лагерите на SKF за сероводородни компресори, при чиято изработка се използват няколко материала с високи показатели, включително твърда, свръхчиста, високоазотна стомана от ново поколение. Тези лагери осигуряват висока удароустойчивост, устойчивост на умора и превъзходна корозионна устойчивост на сероводород (H2S), кондензирана вода и киселинни газове (CO2), както и други вещества, които причиняват люспене на улеите и въртящите се елементи на традиционните лагери. 

  *Асортиментът продукти SKF BeyondZero съдържа продукти, които осигуряват подобрени екологични характеристики. За да бъдат включени в асортимента SKF BeyondZero, продуктите, услугите и решенията на SKF трябва да осигуряват значителни екологични предимства.

  За още подробности, включително за документацията за намаленото отражение върху околната среда, посетете www.beyondzero.com. 

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  For further information, please contact: Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15 000 distributor locations worldwide. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64 575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

  ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.
  ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.


 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (1.3 MB)

SKF logo