„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Удължаване на живота на ветрогенераторите със смазване според състоянието от SKF

 • История

  2013 Ноември 19, 09:00 CET

  С активното съчетаване на мазилните системи и системите за следене на състоянието (CMS), смазването според състоянието от SKF автоматично допълва смазочен материал в лагерите на ветрогенераторите, с което удължава техния живот.

  Гьотеборг, 19 ноември 2013 г.: SKF представя „Смазване според състоянието от SKF“, което позволява дистанционно и автоматично смазване на труднодостъпната лагерна система на един ветрогенератор, с което премахва необходимостта от човешка намеса на обекта, за да се извършва допълнително ръчно смазване.

  Смазването според състоянието от SKF представлява интерфейс между системите за следене на състоянието (SKF WindCon) и смазочните системи SKF или Lincoln (SKF Windlub). Като реагира на проблемите, открити от CMS, смазването според състоянието от SKF позволява на смазочната помпа да изеършва цикли за допълнително смазване освен стандартния цикъл по график. Специалист по следене на състоянието може да установи подходящите настройки за алармите за задействане на цикли за допълнително смазване.

  Смазването според състоянието от SKF позволява на системата SKF WindCon да следи смазочните помпи и компоненти, включително състоянието на помпата и нивото на греста. Ако бъдат открити неизправности – например празни или неработещи помпи или скъсани подаващи тръбопроводи – операторите се уведомяват незабавно.

  „Като допълнение към вече планираните инвестиции в смазочни системи и CMS, смазването според състоянието от SKF е много икономична добавка – казва Хари Тимерман, ръководител по продуктите в SKF WindCon.  „Като такава, тя съчетава двете системи, за да създаде нови и единствени по рода си функции, позволяващи смазочният режим да реагира според измерените от SKF WindCon CMS показания“.

  Това ранно откриване на проблемите със смазването, което действа заедно с автоматичното смазване, естествено предотвратява ненужни и неудобни операции по техническото обслужване, което е изключително важно за приложенията в отдалечени от брега обекти. То също така ще намали престоите и загубата на продукция, докато се очаква намеса, ще удължи живота на ветрогенератора и ще намали риска от верижни повреди.

  Всички продукти на SKF за ветрогенераторната енергетика са част от асортимента SKF BeyondZero.*

  *Асортиментът продукти SKF BeyondZero съдържа продукти, които осигуряват подобрени екологични характеристики. За да бъдат включени в асортимента SKF BeyondZero, продуктите, услугите и решенията на SKF трябва да осигуряват значителни екологични предимства.


  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация се обърнете към: Връзки с пресата: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 обекта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64 757 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

  ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
  ™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (528 KB)

SKF logo