„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Обявление за промяна в общия брой гласове в AB SKF

2013 Ноември 29, 11:00 CET

Гьотеборг, 29 Ноември 2013 г.: Поради преобразуването на акциите от серия A в серия B съгласно Устава на дружеството, AB SKF обявява: Към 29 ноември, акционерният капитал на дружеството възлиза на 1 138 377 670 SEK, а общият брой на акциите възлиза на 38 758 266 акции серия A и 416 592 802 акции серия B. Броят на гласовете в дружеството е 80 417 546. AB SKF не притежава собствени акции.

Aktiebolaget SKF
(publ)


За повече информация се обърнете към:
Гореща линия за медиите: +46 31 337 2400
Връзки с пресата: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Връзки с инвеститорите: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


AB SKF е задължено да разкрива съдържащата се в настоящото обявление информация по силата на Закона за пазарите на ценни книжа и/или Закона за търговия с финансови инструменти. Информацията е предадена за публикуване в 11:00 ч на 29 ноември 2013 г.


SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 обекта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64,575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.


SKF logo