„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Отражение върху предстоящите резултати на SKF за четвъртото тримесечие на 2013 г.

2013 Декември 20, 08:15 CET

Гьотеборг, Швеция, 20 Декември 2013 г.: SKF уведомява за отражението върху предстоящите резултати на SKF за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Разследване на Европейската комисия
Както вече беше съобщено, Европейската комисия разследва евентуални нарушения на Европейското конкурентно право от определени производители на лагери по отношение на предлагането на лагери за автомобилостроенето в Европа. В хода на това производство Комисията посети офиси на SKF в Швеция и Германия през м. ноември 2011 г.

SKF оказа пълно съдействие на Комисията и проведе свое собствено разследване. Въз основа на това и най-точната преценка на SKF за размера на една евентуална глоба, SKF ще предвиди отчисление от 3 милиарда шведски крони в своите резултати за четвъртото тримесечие. SKF счита, че Комисията може да наложи глоба на SKF през 2014 г.

„Дълбоко съжалявам, че това се случи. Въпреки че смятаме, че то не е навредило с нищо на нашите делови партньори, не биваше да го допускаме и то изобщо не отговаря на ценностите, които изповядваме в SKF. Ние имаме ясен кодекс на поведение и утвърдена програма за съответствие, която прилагаме в цялата група, но това не успя да го предотврати. След този случай взехме допълнителни мерки за по-усилено обучение и запознаване с тези въпроси в цялата група – казва Том Джонстоун, президент и генерален директор. – Преди известно време уведомихме, че евентуалната глоба съществено ще се отрази на нашите резултати и парични потоци и затова направихме най-точната преценка за размера на една евентуална глоба в резултатите“.

Отражение на придобиването на Kaydon
Цифрите за продажбите на Kaydon за четвъртото тримесечие се очаква да бъдат в размер на около 750 милиона шведски крони. Отражението върху оперативните резултати ще бъде в размер на около 250 милиона шведски крони поради амортизация от преоценка на материалните запаси по текуща стойност и други разходи по придобиването, което ще доведе до оперативна загуба в размер на около 150 милиона шведски крони.
Занапред се очаква Kaydon през 2014 г. да работи около целевата норма на оперативната печалба на групата, включително при амортизацията на активите, залегнала в изчисленията на цената на придобиване.
За информация по отношение на предварителните изчисления за цената на придобиване на Kaydon Corporation вижте уебсайта на SKF: investors.skf.com

Други еднократни позиции
SKF очаква да отчете допълнителен еднократен разход през четвъртото тримесечие в размер на около 100 милиона шведски крони, близо половината от които са свързани с текущата програма за преструктуриране.


Движение на продажбите през четвъртото тримесечие

Продажбите през четвъртото тримесечие като цяло се движат в рамките на прогнозата, направена при отчитането на резултатите за деветмесечието, но комбинацията от продажбите е неблагоприятна. Това, заедно с малко по-ниското производство от планираното, се очаква да даде донякъде отрицателно отражение върху резултата за тримесечието в сравнение с предишното тримесечие.

Отчетът на SKF за края на 2013 г. ще бъде публикуван във вторник, 28 януари 2014 г.


Конферентен разговор
20 декември, в 09:00 ч (централноевропейско време), 08:00 ч (Великобритания)
Швеция: +46 (0)8 505 564 74
Великобритания: +44 (0)203 364 5374


Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF е задължено да разкрива съдържащата се в настоящото обявление информация по силата на Закона за пазарите на ценни книжа и/или Закона за търговия с финансови инструменти. Информацията е предадена за публикуване в 08:15 ч на 20 декември 2013 г.За повече информация се обърнете към:
Групова комуникация: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Връзки с инвеститорите: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 обекта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2012 г. възлизат на 64,575 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 775. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

SKF logo