„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Отчет на SKF за края на 2013 г.

2014 Януари 28, 13:00 CET

Том Джонстън, президент и генерален директор:
„През тримесечието SKF приключи придобиването на Kaydon, което ни позволява по-добре да обслужваме своите клиенти с по-богат асортимент. Техните продажби и оперативна печалба се развиха по план и интегрирането в Групата протича много добре.
Оперативният паричен поток за Групата беше добър, а продажбите като цяло се развиха според очакванията спрямо предишното тримесечие и силно нараснаха в сравнение със слабото четвърто тримесечие на 2012 г. Комбинацията беше по-неблагоприятна от очакваното поради силните продажби в автомобилостроенето и продажбите в промишленото оригинално оборудване. Продължихме да вземаме мерки, за да подсигурим своя рентабилен ръст. Получихме редица сериозни нови поръчки и в трите направления на дейността. През тримесечието открихме 4 нови Фабрики за решения на SKF и вече разполагаме с 27 по цял свят. Инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност нараснаха през годината, а броят на патентите се увеличи с повече от 10%. Обявихме също така създаването на 2 нови световни технически центъра в Европа, което допълнително ще засили нашата научно-изследователска и развойна дейност.
Сериозно отражение върху печалбата за четвъртото тримесечие оказаха отчислението за очакваната глоба от Европейската комисия и еднократните разходи, свързани предимно с придобиването на Kaydon и преструктурирането. Отражение върху нея оказаха също така взетите мерки за намаляване на складовите наличности и неблагоприятната комбинация.
Занапред очакваме търсенето да бъде малко по-високо в сравнение с първото тримесечие през миналата година и с четвъртото тримесечие“.Основни показатели
(Kaydon Corporation е включен от 16 октомври 2013 г.)

 

4-то тримесечие, 2013 г.

4-то тримесечие, 2012 г.

Цялата 2013 година

Цялата 2012 година

Чисти продажби, милиона шведски крони

16 430

14 984

63 597

64 575

Оперативна загуба/печалба, милиона шведски крони

-1547

1221

3693

7314

Оперативна печалба без еднократни разходи, милиона шведски крони

1803

1521

7568

7754

Оперативна рентабилност, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Оперативна рентабилност без еднократни разходи, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Загуба/печалба преди облагане, милиона шведски крони

-1760

969

2821

6408

Чиста оперативна загуба/печалба, милиона шведски крони

-2043

995

1044

4816

Проста печалба на акция, шведски крони

-4,57

2,12

2,00

10,23Оперативната загуба/печалба за 4-тото тримесечие включва еднократни разходи в размер на 3350 милиона шведски крони (300), от които 3000 милиона шведски крони са свързани с евентуалния размер на глоба във връзка с текущото разследване на Европейската комисия, 260 милиона шведски крони са свързани с придобиването на Kaydon и 90 милиона шведски крони (300) с други еднократни разходи. Резултатите за цялата година включват еднократни разходи в размер на 3875 милиона шведски крони (440).

Чисти продажби, промяна на годишна основа, в шведски крони,

дължащи се на:

Обем

Цена/
комбинация

Структурни

Валутни
фактори

Общо

4-то тримесечие, 2013 г.

 7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Цялата 2013 година

-0,7%

0,0%

2,5%

-3,3%

-1,5%Продажбите през четвъртото тримесечие в местни валути, без структурните, се увеличиха с 3,4% в Европа, с 3,8% в Северна Америка, с 10,5% в Латинска Америка, с 14,7% в Азия и с 15,8% в Близкия Изток и Африка.
Производството през четвъртото тримесечие беше по-високо в сравнение с миналата година.
Продажбите за цялата година в местни валути и без структурните намаляха с 2,7% в Европа и с 2,5% в Северна Америка. В Азия те се увеличиха с 1,6%, в Латинска Америка – с 10,3%, а в Близкия Изток и Африка – с 3,3%.
Производството за цялата година остана сравнително непроменено в сравнение с миналата година.

Предложение за дивиденти
Съветът реши да предложи дивидент в размер на 5,50 шведски крони на акция пред Годишното общо събрание.


Изгледи за първото тримесечие на 2014 г.

Търсене в сравнение с първото тримесечие на 2013 г.

Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде малко по-високо за Групата, Европа и Северна Америка. Очаква се то да бъде малко по-ниско в Латинска Америка и по-високо в Азиатско-тихоокеанския район. За „Стратегически отрасли“ се очаква то да бъде сравнително непроменено, за „Регионални продажби и услуги“ – малко по-високо, а за „Автомобилостроене“ – по-високо.

Търсене в сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г.

Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде малко по-високо за Групата, Европа и Северна Америка. Очаква се то да бъде сравнително непроменено в Азиатско-тихоокеанския район и малко по-ниско в Латинска Америка. За „Регионални продажби и услуги“ и „Автомобилостроене“ се очаква то да бъде малко по-високо, а за „Стратегически отрасли“ – сравнително непроменено.

Производство
Производството се очаква да бъде по-високо на годишна основа и малко по-високо в сравнение с четвъртото тримесечие.

Гьотеборг, 28 януари 2014 г.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Телефонна конференция ще се проведе на 28 януари в 14:00 Централноевропейско стандартно време, 13:00 (Великобритания), 08:00 (САЩ):
Швеция: +46 (0)8 506 307 79
Великобритания: +44 (0)844 571 8957
САЩ: +1 866 682 8490

Цялата информация за резултатите на SKF за цялата 2013 г. ще намерите на
уебсайта на „Отношения с инвеститорите“.

investors.skf.com/quarterlyreporting


За повече информация се обърнете към:

Връзки с пресата: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Отношения с инвеститорите: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF е задължено да разкрива съдържащата се в настоящото обявление информация по силата на Закона за пазарите на ценни книжа и/или Закона за търговия с финансови инструменти. Информацията е предадена за публикуване около 13:00 ч на 28 януари 2014 г.


SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.


Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (247 KB)

SKF logo