„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

Отчет на SKF за края на 2013 г.

2014 Януари 28, 13:00 CET

Том Джонстън, президент и генерален директор:
„През тримесечието SKF приключи придобиването на Kaydon, което ни позволява по-добре да обслужваме своите клиенти с по-богат асортимент. Техните продажби и оперативна печалба се развиха по план и интегрирането в Групата протича много добре.
Оперативният паричен поток за Групата беше добър, а продажбите като цяло се развиха според очакванията спрямо предишното тримесечие и силно нараснаха в сравнение със слабото четвърто тримесечие на 2012 г. Комбинацията беше по-неблагоприятна от очакваното поради силните продажби в автомобилостроенето и продажбите в промишленото оригинално оборудване. Продължихме да вземаме мерки, за да подсигурим своя рентабилен ръст. Получихме редица сериозни нови поръчки и в трите направления на дейността. През тримесечието открихме 4 нови Фабрики за решения на SKF и вече разполагаме с 27 по цял свят. Инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност нараснаха през годината, а броят на патентите се увеличи с повече от 10%. Обявихме също така създаването на 2 нови световни технически центъра в Европа, което допълнително ще засили нашата научно-изследователска и развойна дейност.
Сериозно отражение върху печалбата за четвъртото тримесечие оказаха отчислението за очакваната глоба от Европейската комисия и еднократните разходи, свързани предимно с придобиването на Kaydon и преструктурирането. Отражение върху нея оказаха също така взетите мерки за намаляване на складовите наличности и неблагоприятната комбинация.
Занапред очакваме търсенето да бъде малко по-високо в сравнение с първото тримесечие през миналата година и с четвъртото тримесечие“.Основни показатели
(Kaydon Corporation е включен от 16 октомври 2013 г.)

 

4-то тримесечие, 2013 г.

4-то тримесечие, 2012 г.

Цялата 2013 година

Цялата 2012 година

Чисти продажби, милиона шведски крони

16 430

14 984

63 597

64 575

Оперативна загуба/печалба, милиона шведски крони

-1547

1221

3693

7314

Оперативна печалба без еднократни разходи, милиона шведски крони

1803

1521

7568

7754

Оперативна рентабилност, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Оперативна рентабилност без еднократни разходи, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Загуба/печалба преди облагане, милиона шведски крони

-1760

969

2821

6408

Чиста оперативна загуба/печалба, милиона шведски крони

-2043

995

1044

4816

Проста печалба на акция, шведски крони

-4,57

2,12

2,00

10,23Оперативната загуба/печалба за 4-тото тримесечие включва еднократни разходи в размер на 3350 милиона шведски крони (300), от които 3000 милиона шведски крони са свързани с евентуалния размер на глоба във връзка с текущото разследване на Европейската комисия, 260 милиона шведски крони са свързани с придобиването на Kaydon и 90 милиона шведски крони (300) с други еднократни разходи. Резултатите за цялата година включват еднократни разходи в размер на 3875 милиона шведски крони (440).

Чисти продажби, промяна на годишна основа, в шведски крони,

дължащи се на:

Обем

Цена/
комбинация

Структурни

Валутни
фактори

Общо

4-то тримесечие, 2013 г.

 7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Цялата 2013 година

-0,7%

0,0%

2,5%

-3,3%

-1,5%Продажбите през четвъртото тримесечие в местни валути, без структурните, се увеличиха с 3,4% в Европа, с 3,8% в Северна Америка, с 10,5% в Латинска Америка, с 14,7% в Азия и с 15,8% в Близкия Изток и Африка.
Производството през четвъртото тримесечие беше по-високо в сравнение с миналата година.
Продажбите за цялата година в местни валути и без структурните намаляха с 2,7% в Европа и с 2,5% в Северна Америка. В Азия те се увеличиха с 1,6%, в Латинска Америка – с 10,3%, а в Близкия Изток и Африка – с 3,3%.
Производството за цялата година остана сравнително непроменено в сравнение с миналата година.

Предложение за дивиденти
Съветът реши да предложи дивидент в размер на 5,50 шведски крони на акция пред Годишното общо събрание.


Изгледи за първото тримесечие на 2014 г.

Търсене в сравнение с първото тримесечие на 2013 г.

Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде малко по-високо за Групата, Европа и Северна Америка. Очаква се то да бъде малко по-ниско в Латинска Америка и по-високо в Азиатско-тихоокеанския район. За „Стратегически отрасли“ се очаква то да бъде сравнително непроменено, за „Регионални продажби и услуги“ – малко по-високо, а за „Автомобилостроене“ – по-високо.

Търсене в сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г.

Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде малко по-високо за Групата, Европа и Северна Америка. Очаква се то да бъде сравнително непроменено в Азиатско-тихоокеанския район и малко по-ниско в Латинска Америка. За „Регионални продажби и услуги“ и „Автомобилостроене“ се очаква то да бъде малко по-високо, а за „Стратегически отрасли“ – сравнително непроменено.

Производство
Производството се очаква да бъде по-високо на годишна основа и малко по-високо в сравнение с четвъртото тримесечие.

Гьотеборг, 28 януари 2014 г.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Телефонна конференция ще се проведе на 28 януари в 14:00 Централноевропейско стандартно време, 13:00 (Великобритания), 08:00 (САЩ):
Швеция: +46 (0)8 506 307 79
Великобритания: +44 (0)844 571 8957
САЩ: +1 866 682 8490

Цялата информация за резултатите на SKF за цялата 2013 г. ще намерите на
уебсайта на „Отношения с инвеститорите“.

investors.skf.com/quarterlyreporting


За повече информация се обърнете към:

Връзки с пресата: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Отношения с инвеститорите: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF е задължено да разкрива съдържащата се в настоящото обявление информация по силата на Закона за пазарите на ценни книжа и/или Закона за търговия с финансови инструменти. Информацията е предадена за публикуване около 13:00 ч на 28 януари 2014 г.


SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.


Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (247 KB)

SKF logo