„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Годишно общо събрание на AB SKF.

2014 Март 28, 16:00 CET

Гьотеборг, Швеция, 28 март 2014 г.: Годишното общо събрание на Aktiebolaget SKF, компанията майка на SKF Group, се състоя днес под председателството на г-н Лейф Йостлинг .

Бяха приети отчетите за приходите и разходите и балансовите отчети, както и предложението на Борда за разпределение на дивидент. Беше одобрен дивидент в размер на 5,50 шведски крони на акция. За да имат право да получат дивидента, акционерите трябва да бъдат вписани в регистъра на акционерите на 2 април 2014 г.

На срещата бе одобрено предложението на съвета да се измени Устава по отношение на увеличаване на максималния брой членове от 10 на 12 членове на Борда.

На срещата се взе решение възнаграждението за Борда за 2014 г. да е както следва:

a) твърда сума в размер на 5 895 000 шведски крони да се разпредели като от тях 1 440 000 са за Председателя на Съвета на директорите и 495 000 шведски крони - за всеки от другите членове на Съвета, избрани от Годишното общо събрание, които не са служители на дружеството;

б) пропорционална сума, съответстваща на стойността, изчислена както следва, на броя на акциите на дружеството от серия B, чиято стойност след Годишното общо събрание ще възлиза на 400 000 шведски крони, която ще бъде получена от Председателя, и броя на акциите на дружеството от серия B, чиято стойност след Годишното общо събрание ще възлиза на 137 500 шведски крони, която ще бъде получена от всеки от останалите членове на Съвета; и

c) сума за работа в комисиите от 918 000 шведски крони, която ще бъде разпределена както следва: 210 000 шведски крони на Председателя на Одитната комисия, по 150 000 шведски крони на всеки от останалите членове на Одитната комисия, 120 000 шведски крони на Председателя на Комисията за възнагражденията и по 96 000 шведски крони на всеки от останалите членове на Комисията за възнагражденията.

Задължително условие за получаване на сумата е членът на Борда да е избран от Общото събрание и да не е служител на дружеството.

При определянето на пропорционалната сума, 1) броят на акциите се определя, като се раздели сумата от 400 000 и 137 500 шведски крони, съответно на средната последно платена стойност на акция от серия B по котировките на NASDAQ OMX Stockholm AB през петте работни дни, непосредствено след деня, на който акцията се е търгувала без право на получаване на дивидент през 2014 г., и 2) стойността на акциите от серия B се определя по средната последно платена стойност по котировките на NASDAQ OMX Stockholm AB през петте работни дни след публикуването на съобщението за пресата на дружеството за финансовата 2014 година;

Следните членове на Борда бяха преизбрани: Лейф Йостлинг, Ула Лицен, Том Джонстоун, Лена Трешов Торел, Петер Графонер, Ларс Веденборн, Джо Лафри, Йоуко Карвинен и Баба Каляни. Следните бяха избрани за нови членове на Борда: Хок Го и Мари Бредберг.

Лейф Йостлинг бе избран за Председател на Борда.

На срещата бе одобрено предложението на Борда относно принципите за възнаграждение за ръководството на Групата и предложението на Съвета за решение по отношение на Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г. Програмата обхваща не повече от 310 висши ръководители и ключови служители в Групата SKF с възможност да получават безплатни акции на SKF от серия B. По тази програма могат да се разпределят не повече от 1 000 000 акции, представляващи приблизително 0,2% от общия брой акции в обращение. Броят на акциите, които могат да се разпределят, трябва да бъде свързан със степента на постигане на целевото ниво за Обща добавена стойност (TVA), както е определено от Съвета, за финансовата 2014 година, и движението на TVA за финансовата 2016 година в сравнение с финансовата 2014 година.

На срещата бе одобрено представеното предложение във връзка с Комисията за кандидатурите.


Aktiebolaget SKF
(publ)


За повече информация се обърнете към:
Връзки с пресата: Ingalill Östman, 46 31-337 3260, мобилен тел.: 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Отношения с инвеститорите: Marita Björk, 46 31-337 1994, мобилен тел.: 46 705-181994, marita.bjork@skf.comSKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

SKF logo