„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF Blohm + Voss Industries представя системата за следене на емисии Turbulo BlueMon

 • История

  2014 Юни 03, 16:00 CEST

  SKF Blohm + Voss Industries представя система за следене на околната среда, която свързва стойностите на емисии на кораба с данните за позициониране от GPS, като така подпомага съответствието с приложимите разпоредби на MARPOL.


  Гьотеборг, Швеция, 3 юни 2014 г.: SKF Blohm + Voss Industries пуска на пазара системата за следене на емисии Turbulo BlueMon, която може да записва всички приложими емисии на борда на кораба в само една система. Освен това Turbulo BlueMon съчетава тези стойности с данните за позицията на плавателния съд, базирана на GPS сигнали. Тази връзка, която е нова разработка на пазара, улеснява съответствието със съществуващите разпоредби и прави възможно безпроблемната проверка и удостоверяването на емисиите от кораби.

   

  Опазването на околната среда в сектора на морския транспорт е дефинирана от шест анекса в Международната конвенция за предотвратяване замърсяванията от кораби (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon може да записва всички корабни емисии, чийто гранични стойности са посочени в съответните анекси.

   

  Морски райони, които са обект на други разпоредби, като например Общото разрешително за плавателни съдове от 2013 г., приложимо в крайбрежните води на САЩ, също се записват в системата. Благодарение на GPS връзката е ясно къде и кога се отделят определени емисии. Данните остават налични за поне 24 месеца, което позволява удостоверяване със задна дата, че са били спазени всички ограничения за емисии.

   

  GPS връзката също подпомага съответствието с разпоредбите; ако корабът се насочи към морски район, където са в сила специфични разпоредби за емисии, системата извежда подходящо предупреждение на капитанския мостик. Това позволява текущите стойности на емисиите да бъдат сверени отново и да се нанесат необходимите корекции, за да се отговори на различните ограничения за емисии. Turbulo BlueMon може да контролира и изхвърлянето на трюмната вода чрез собствения клапан за освобождаване на системата, според ограниченията, които са зададени от екипажа.

   

  Модулен дизайн на системата 

  Turbulo BlueMon използва модулен дизайн и при необходимост може да бъде индивидуално конфигурирана. Стандартната спецификация на системата се състои от програма за регистрация, свързана към компютър. В зависимост от изискванията на клиента, може да бъде предоставен софтуерен пакет за всеки от анексите към разпоредбите на MARPOL, който да следи съответните емисии. Ако се изисква, SKF Blohm + Voss Industries може да достави и необходимите технически компоненти.

   

  Опростен потребителски интерфейс 

  Всички приложими данни могат да бъдат показани на екрана на системата за преглед с един поглед. Потребителят може да превключва между изгледи, които показват географски карти с текущата позиция на кораба и районите на емисии, както и ясен обзор на текущите стойности на емисии. Този изглед показва стойностите за емисии, зададени в Анекс 1 на MARPOL (Разпоредби за предотвратяване замърсяването с нефт) – заедно с графично представяне на системата за трюмна вода – на един единствен екран. Стойностите за емисии, зададени в Анекси 2-6, са обобщени на допълнителен екран.

   

  Един още по-сериозен партньор за корабостроенето 

  В началото на 2013 г., SKF придоби немския производител на корабни компоненти Blohm + Voss Industries (BVI). С тази придобивка SKF възнамерява да предложи още по-сериозен асортимент от продукти за корабостроенето. Освен това, SKF разширява своя достъп до пазара, като използва световната мрежа на най-високо ниво от търговски и сервизни партньори на BVI. Клиентите ще спечелят от опита на SKF като фирма за инженеринг на знанията, съчетан със специализацията на BVI в корабостроенето и експлоатацията на плавателни съдове. Новата съвместна организация ще бъде още по-сериозен партньор на корабостроителите, осигуряващ компоненти от критично значение, бързи и надеждни услуги, както и разработка на нови приложения, насочени към бъдещите предизвикателства на динамичната среда на отрасъла.

   

  www.skf.com/marine

  www.bv-industries.com

   

  Aktiebolaget SKF

   (publ)


  За повече информация се обърнете към:

  Връзки с пресата:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, ръководител на отдел „Фирмена комуникация“:
  Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

   

  SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

   

  ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

  ™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (7.4 MB)

SKF logo