„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Силата на интелигентността

 • История

  2014 Октомври 28, 09:00 CEST

  В Хановер 2013 SKF разкри нова и новаторска технология, която обещава да направи революция в начина, по който инженерите използват и третират лагерите. Наречена SKF "Insight", тази нова технология е вградена в миниатюрен, интелигентен, безжичен датчик със самостоятелно захранване, в сърцето на лагера. За пръв път това позволява на инженерите да наблюдават работните условия на лагер отвътре на машината, в реално време. В резултат, износването и потенциална повреда на лагера могат да бъдат планирани и предотвратени, вместо просто да бъдат предсказвани, какъвто беше случаят преди.

  Сега, 18 месеца по-късно, технологията е в процес на валидация и се откриват практически приложения в голям брой различни отрасли на пазара. Преди да ги разгледаме по-подробно, нека първо се върнем към това, което прави SKF "Insight" толкова революционна.

  Проектът "Insight" се роди от факта, че малко лагери се повреждат по време на работа в резултат от нормални работни условия. Вместо това, повечето повреди по време на работа произтичат от неправилна употреба, небрежност, затруднения с мазането или работни условия, които не са били предвидени, когато машината е била първоначално проектирана или лагерът е бил уточняван първоначално. 

  Традиционно наблюдаването на условията следи за ранни признаци на неизправност, измервайки равнищата на трептения. Обикновено сигналите от трептения са образувани, когато първите малки парченца метал започнат да се отчупват от повърхнините на търкаляне на черупките или от търкалящите се части. По времето, когато тази повреда достигне етапа, в който може да бъде отчетен от обикновените датчици, вече е прекалено късно, тъй като лагерът вече е понесъл повреда, която влияе върху работната му производителност и експлоатационния му срок.

  Инженерите на SKF се запитаха, какво би могло да се случаи, ако, вместо да бъдат използвани външни устройства за наблюдение, лагерът може да отчита критичните параметри, влияещи върху непосредственото му работно обкръжение; и тогава да предоставя мигновено тази информация, през безжична връзка, на оператора на завода или производителя на машината.

  Ако работните условия могат да бъдат наблюдавани по този начин, следователно потенциалните повреди могат да бъдат предотвратявани или, най-малкото, откривани преди това да окаже въздействие, с предприемане на ремонтни дейности докато машината работи. Това ще гарантира, че скъпите и разрушителни повреди са избегнати, намалявайки по този начин общите разходи за притежание на актива и осигурявайки много по-дълъг експлоатационен срок на машината.

  Решението, което беше разработено, използва миниатюрни датчици и интелигентни, безжични части, които са вградени в лагера и черпят мощност за захранването си от околната среда на приложението, докато лагерът се върти. Благодарение на това комплектът е напълно самостоятелен; няма необходимост от кабели за захранване или извличане на данните от датчика и след монтирането му, устройството работи автономно.

  Интелигентната, безжична комуникационна технология вътре в лагера му позволява да бъде използван в среди, в които традиционното Wi-Fi не може да работи правилно. Това също така позволява лагерите да бъдат конфигурирани в "умни" мрежи, които обменят данни през безжични портали.

  Лагер с SKF "Insight" може да следи приложеното натоварване, качеството на мазане, работната скорост, температура и трептения и да отчита промени в микроструктурата на лагерната стомана, подавайки знаци за ранно предупреждение преди настъпването на повреда на макро структурно равнище. Тогава тези данни могат да бъдат предадени през сървъри "облаци" или на местен оператор, който може да използва специализирано приложение на смартфон или таблет, или на дистанционен център за мониторинг. Във всички случаи, инструмент за диагностика тълкува данните, за да установи колебания от оптималните работни условия, включително прекомерни натоварвания и замърсявания на смазочния материал, така че незабавно да могат да бъдат извършени промени на работните условия чрез добавяне на смазочен материал, смекчаване на временните свръх натоварвания и т.н.

  Тъй като лагерите са самостоятелни, те могат да бъдат използвани за приложения, при които вграждането на датчици в сърцето на машината преди е било невъзможно. Това не само представлява важна стъпка към обслужването въз основа на състоянието в реално време, но също така осигурява далеч по-добро разбиране на работната среда, така че, например, модернизирането на машина да бъде възможно, за удължаване на експлоатационния й срок или мощностен клас отвъд първоначалната спецификация. 

  Една от целите на технологията SKF "Insight" е да направи наблюдаването на условията по-широко приложимо и достъпно, особено при приложения, при които това преди е било считано за невъзможно или непрактично. Това е една от причините, поради които технологията се изпитва в тежки промишлености, като вятърната енергетика, железопътния транспорт и производството на стомана.

  Вятърните ферми могат да бъдат отдалечени и с труден достъп. В някои отдалечени от сушата приложения, цената за смяна на главния лагер на ветрогенераторна турбина може да бъде толкова висока, че да подкопае самата икономическа обосновка за първоначалното изграждане на турбината. Поради това е икономически обосновано натоварванията и условията на мазане по време на работа да бъдат записвани и да бъдат предприемани действия за отстраняване на вредните условия.

  SKF вече работи с клиенти за внедряване на технологията SKF "Insight" и за разработване на "умни" лагери за следене на ветрогенераторни турбини. Това позволява динамичната информация за лагера да бъде измервана и да бъде безжично съобщавана на дистанционни центрове за мониторинг или на местни екипи по поддръжката. Разглежданото понастоящем решение може да следи скоростта, трептенията, температурата и мазането на лагера и може да бъде допълнително монтирано, подобрявайки по този начин мигновено работния потенциал на десетки хиляди турбини по целия свят. 

  Разработва се подобно решение за лагери на крайни колесни елементи, използвани в железопътния отрасъл. Това са критични за безопасността части и обикновено се сменят на зададени интервали, независимо от състоянието. С монтирането на SKF "Insight" става възможно създаването на изключително ценово ефективен начин за събиране на данни за следене на състоянието, така че експлоатационния срок на лагера, а поради това и интервалите за замяна, могат да бъдат точно определяни въз основа на действителните, вместо на предвижданите работни условия. 

  Интелигентната лагерна технология отваря нови измерения, както в полето на основаващия се условията мониторинг, така и да машинния дизайн, работа и експлоатационен срок. Подобните на SKF "Insight" нововъведения предоставят сега за първи път критичните инструменти и данни, от които се нуждаят инженерите и бизнес мениджърите, за да увеличат до максимум ефективността, производителността и рентабилността и на техните машини.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация се обърнете към:
  Връзки с пресата: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, поддръжка и осигуряване на надеждност, инженерингови консултации и обучение.. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят.

  Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

  ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
  ™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (421 KB)

SKF logo