„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Задвижване на Бъдещето - Доклад: Отлично състояние: мониторинг на състоянието в морската индустрия

2015 Февруари 04, 08:40 CEST

Основаващата се на състоянието поддръжка направи чудеса в производството: сега SKF ускорява предлагането си на CBM за морската индустрия, каза David Johansson, Ръководител на Развитие на морския бизнес в SKF.

Основаващата се на състоянието поддръжка (CBM) е изпитана и надеждна техника в на света на производството. Тя спомага за подобряване на общата ефективност на машина и гарантира навременен и точен ремонт на машини, чрез поддържане на постоянно наблюдение на тяхното състояние и разпознаване на грешките, преди те да предизвикат проблеми.

Всяка промишленост, която използва много независими машини, може да извлече огромна полза от CBM. Поради тази причина ние в SKF виждаме значителния потенциал на CBM в морския отрасъл. Например, нуждите на морските клиенти са сходни с тези на производството: подобрение на процедурите за поддръжка, значително увеличаване на непрекъсната работа и намаляване на разходите. Въпреки това обаче, естественият консерватизъм на промишлеността, съчетан с надеждността, строгите разпоредби и все по-трудните икономически условия означава, че възприемането на СВМ е относително бавно.

SKF работи с ПОО от морския отрасъл в продължение на много години, помагайки им да подобрят производителността на машините си. В следствие на стратегическото ни придобиване на компанията Blohm + Voss Industries (BVI) в Германия през 2013, вече сме в положение, в което имаме далеч по-голям излаз на пазара на крайните потребители, благодарение на световната й мрежа от търговски и сервизни партньори. BVI е водещ доставчик на морски компоненти, включително дейдвудни тръби, уплътнения и хидродинамични лагери и работи в тясно сътрудничество с корабостроителници и компании за морски операции.

В много отношения придобиването на BVI ни позволи също и да ускорим и подобрим нашите CBM услуги за морския отрасъл. Клиентите ще спечелят от опита на SKF като фирма за инженерни знания, съчетан със специализацията на BVI в корабостроенето и експлоатацията на плавателни съдове. В частност, вече разработваме дори още по-усъвършенствани системи за мониторинг на състоянието, които се основават върху много по-широки отзиви от крайни клиенти и данни от приложения. Заедно, нашите решения ще спомогнат за представяне на бъдещите предизвикателства в постоянно променящата се среда на морската промишленост.

Намаляване на разходите
Корабостроенето е под такова напрежение, под каквото е всеки друг производствен отрасъл, като същевременно собствениците на кораби също се опитват да направят операциите си възможно най-рационални. Те трябва да сведат до минимум разходите, например чрез оптимизиране на търговските маршрути, да намалят скоростите на плаване и да подобрят горивната ефективност, за да поддържат работните маржове.

Въпреки че финансово отговорните собственици на кораби може да виждат CBM като ненужен разход, фактически е вярно обратното. Чрез инвестиране в технологии CBM, които вече са широко използвани и доказани, че намаляват експлоатационните разходи и разходите за поддръжка на машина в производствения отрасъл, собствениците и операторите на кораби могат да се възползват от производителността, която произтича от по-голямата надеждност на машината; в много отношения това може да има положително въздействие върху броя дни, през които всеки плавателен съд остава в морето.

Първите приели CBM бяха плавателните съдове с висока стойност, като круизните кораби и тези, използвани в нефтения и газовия отрасли. Все повече обаче виждаме въвеждането на технология CBM в далеч по-голям обхват товарни кораби, големи и малки.

Традиционно, използван в открито море кораб се изкарва на сух док на всеки две години и половина за пълен основен ремонт на бордовите машини; общо за търговските кораби този период е по-дълъг, от около пет години. Във всички случаи, всеки ден, през който корабът е на сух док, представлява загуба на приходи.

Инвестирането в автоматизирани, основаващи се върху състоянието системи за мониторинг, може потенциално да отложи нуждата от тези основни ремонти - което означава, че корабът ще претърпява по-малко основна поддръжка по време на "живота" си и ще прекарва повече време в морето. Рутинните ремонти също могат да бъдат извършвани с повече увереност и да бъдат планирани, така че да могат да бъдат извършвани докато корабите са в пристанището или в морето, като по този начин не влияят на нормалната работа.

Данните могат да бъдат събирани по редица начини. Бордовите инженери могат да използват измервателни уреди, като например ръчно преносимите устройства Microlog на SKF за извършване на преносимо събиране на данни или използване на онлайн системи, при които фиксирани датчици, монтирани на трудни за достъп места, са свързани с проводници към централно контролно помещение на борда. След това данните могат да бъдат анализирани от корабните инженери или, по-често за оборудване от критично значение, да бъдат изпратени в базирано на брега съоръжение за тълкуване от дистанционно разположени експерти.

Проблеми със способността за пренос на данни
Разбира се, има няколко ключови разлики, които не се отразяват пряко от производството в морския отрасъл. Една от тях е наличността на мрежата или сателитния пренос на данни.

Поради самото му естество, мониторингът на състоянието генерира големи количества данни. В производствена среда, с анализиране на място, претоварването с данни рядко е проблем. На борда на кораб, след като плавателният съд е извън обхвата на базираните на сушата комуникационни мрежи, изпращането на големи обеми данни през сателитни връзки е непрактично, особено ако то се конкурира за достъп до мрежата с гласови или други по-критични комуникации. Поради това, информацията трябва първо да бъде внимателно анализирана и филтрирана, като само най-съществената информация бива изпратена за анализ на брега.

Екологичен тласък
И не само данните за поддръжката са важни. CBM все повече преминава също и към мониторинг на производителността. За оптимизиране на операциите собствениците на кораби изискват информация с голям обхват, като например разхода на гориво и нивата на емисии.

Появяват се нови решения, за да подпомогнат отговарянето на тези нужди. Например, "Turbulo BlueMon" на BVI е система за мониторинг на емисиите, която записва всичко на едно място. Чрез свързване към GPS данни за положението, системата подпомага съответствието с морските конвенции MARPOL, така че, ако корабът приближава до област с по-високи стандарти за емисии, до мостика може да бъде изпратена аларма, така че нивата на емисии да бъдат проверени повторно. Данните остават на разположение 24 месеца, позволявайки по-късната проверка на съответствието.

Тази и други системи ефективно попълват корабния дневник автоматично - вид операция, която вероятно ще стане много по-често срещана в бъдеще. Монтирането на тази технология на цяла флота ще позволи на собственика на корабите да прави сравнителни анализи на екологичната си производителност спрямо промишлените стандарти или да определя най-производителните екипажи и кораби.

Има още една, допълнителна полза от централизираното събиране на данни, и тя е в това, че спомага за преодоляване на общи тенденции в рамките на морската промишленост - тази на редуващите се на отделните кораби инженери, с неизбежни загуби на знания за отделните плавателни съдове с движението на персонала.

Анализ на нуждите
SKF може също да осигури на собственици на кораби Анализ на нуждите на клиента - "Client Needs Analysis" (CNA), помагайки им да подобрят бордовите процедури по поддръжката. CNA е проучване от около 40 въпроса, които са зададени на екипа по операциите по поддръжката. Събирането на съответната информация отнема цял ден интервюта. SKF може да генерира резултат на производителността на поддръжка на компанията, често разкриващ незабавни начини за подобряване на процедурите и намаляване на разходите. Освен това докладът осигурява план за бъдещи подобрения. CNA се използват широко и са се доказали в производството, не все още са в ранните си дни в морската промишленост. Въпреки това, те могат да бъдат отлична първа стъпка в планирането на внедряването на бордови CBM решения.

Какво следва?
Морската промишленост няма да приеме CBM за един ден. Главният фокус на морските инженери е надеждността, като начин за оптимизиране на работоспособността на плавателен съд; исторически това е било извършвано чрез нагледни или основаващи се на времеви периоди проверки за обслужване, така че промяната на културата ще отнеме време.

Промяната ще бъде задвижена от икономически натиск и от още по-строги разпоредби, например за контрол на емисиите и машинна безопасност. Тя също така ще бъде задвижена от компании като SKF, сключващи стратегически съглашения, с цел разработване на нови и новаторски технологии, които предлагат следене на състоянието на целия кораб и цялата флотилия.

Може би най-голямото предизвикателство, пред което са изправени морските инженери, е да управляват многобройни бордови машини; без съмнение, в много случаи има толкова много машини, от много различни доставчици, на всеки отделен кораб, което много прилича на плаваща фабрика. За SKF, с натрупания ни опит в производството, плюс опита и сътрудничеството ни в морски приложения, можем да предложим знание за инженерни решения, които помагат на ПОО да подобрят производителността и надеждността на системите си и на позволят на собствениците и операторите на кораби да увеличат времето, което плавателният съд прекарва ползотворно в морето.

SKF logo