„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Задвижване на бъдещето - Доклад: Масовостта на производството на IT

2015 Февруари 04, 08:55 CEST

Смарт устройства - история на успеха в областта на потребителските стоки. Тяхната преносимост и мощност помагат също и за "смартифициране" на производствената промишленост – и това е само началото, казва Christoffer Malm, Ръководител на Стаята за свързване на SKF

Смарт устройствата, като "iPhone" и таблети, създадоха революция за потребителя. Изглежда няма домакинство, което да няма поне едно. Смартфоните се удвоиха като стерео уредби и сателитни навигации, докато таблетите се използват като игрови конзоли и преносими екрани за филми. Също и в бизнеса таблетите все повече се предпочитат пред преносимите компютри, особено за увеличаване на ангажираността по време на процес по продажба.

Сега те се разпространяват из производствения и инженерния сектор, включително в самия завод. Производителите обуздават свързваемостта, преносимостта и изчислителната мощност на смарт устройствата за "смартифициране" на инженерния свят и създаване на тяхна собствена революция.

SKF, разбира се, е на преден план във всичко това. Ние разработихме инфраструктура, която ще позволи на промишлените потребители – независимо дали бели или сини якички – да внедрят устройствата в работните си практики. Независимо дали за преносима поддръжка, личен инструктаж или просто за премахване на хартията, смарт устройствата помагат на производствените компании рязко да увеличат производителността си.

Потенциалните ползи са огромни. Ние например установихме ръст на производителността от 12% на инженерен персонал оборудван с таблети. Това им позволи да вършат работата си по-ефикасно, като същевременно имат достъп до и осмислят повече информация.

Изследване на случаи

"App Store" на "Apple" вече предлага повече от 30 приложения, разработени от SKF. Всички те са били канализирани през екипа на компанията за катализа на цифрови нововъведения, познат като Стая за свързване. Тук нашите инженери "дестилират" знанията и опита си в приложения, които могат да помогнат както на нашите собствени служители, така и на много от нашите клиенти. Всички тези приложения вземат знанието ни и го преобразуват в софтуер, с мощни анализи и IT алгоритми за обработка на данни. Смарт устройствата са прозореца за достъп до това съществено знание.

Ние например имаме един основен, базиран в САЩ клиент, който ремонтира голямо промишлено оборудване, което често се състои от много хиляди съставни части. По закон, всяка стъпка от процеса трябва да бъде документирана. Досега това е било извършвано с химикалка и хартия, създаващо "хартиена следа" в случай на жалби от клиент. Сега разработихме система за събиране на данни, до която се достига през приложение, базирано в телефон или таблет. Огромният хартиен архив вече може да бъде заменен от база данни, до която клиентът има мигновен достъп и която може да разбере.

При използване на новата система информацията относно частите все още се въвежда ръчно, тъй като те са от различни доставчици. Някои части ще имат единствено по рода си ID, докато много други няма да имат. Но това все още е началото на този вид система. В бъдеще, за подходящи приложения, частите могат да имат бар-код или да могат да излъчват единствен по рода си сигнал - премахвайки напълно необходимостта от ръчно въвеждане. Чрез регистриране положението на техника върху пода на завода, естеството на дадената процедура по поддръжка и времето, за което е извършена, смарт устройството може автоматично да създаде дневник с историята на всяка част.

Ние също така разработихме множество приложения, които превръщат телефоните и таблетите в измервателни уреди. Те бяха въведени експериментално в един от нашите заводи в Gothenburg, за да ни помогнат да извършваме поддръжката възможно най-бързо. С помощта на вътрешна позиционираща система (нещо като GPS на пода на завода), приложението отбелязва положението на персонала по поддръжката върху пода на завода. Когато машина има неизправност се изпраща аларма, за предпочитане към най-близкия човек, което гарантира най-бързата възможна реакция.

Други приложения ръководят персонала по поддръжката през процедурите за мониторинг. Често към смарт устройствата са свързани датчици, които ги превръщат в измерватели уреди за трептения, температура и други критични измервания. Нашите инженери направиха една допълнителна крачка в тази посока, добавяйки приложение, което казва на оператора къде да разположи датчика - с цел получаване на най-доброто отчитане и по-добри резултати.

По подобрен начин, система, наречена "AliSensor ShaftLaser", рационализира процеса по изравняване. Обикновено при изравняване, например на електродвигател с помпа или вентилатор, техникът по традиция ще носи с него много и тежко оборудване. Сега, благодарение на смарт устройствата и минимизирането на технологията на датчиците, оборудването тежи много по-малко. Чрез осигурените от приложението насочваща подкрепа, визуализация и указания, обучението е силно намалено и разбирането какво да се прави и кога да се прави е направено много по-ясно. 

"AliSensor ShaftLaser" не е разработено от SKF, а от GLOi – шведска компания специалист в технологиите за изравняване, която стратегически придобихме през септември 2014. GLOi разработи вграденото решение за изравняване на вал, основаващо се върху операционната платформа iOS, използвана от iPad и iPhone. Придобиването беше част от нашата бизнес стратегия и илюстрира отдадеността ни в тази област - и към този вид технологии.

Мобилно предимство

Прекарахме повече от година в разработването на Mobile Operator Support Tool (MOST) - "Инструмент за Поддръжка през Мобилен Оператор", който показва нагледно поточните линии в завода и свързва машинните данни в реално време. MOST ще преобрази начина, по който операторите взаимодействат с машините, осигурявайки им точната информация, в точното време и на точното място - чрез персонализирано мобилно устройство, като таблет или смартфон.

Осигуряването на това изобилие от информация, точно когато е необходима, ще донесе множество ползи. Операторите ще бъдат упълномощени да подобряват производствената производителност и да диагностицират и да вземат решения близо до проблема. Те ще бъдат мигновено осведомявани за данните за производствения процес в реално време, като разхода на енергия и променливост на продукта - и ще могат да действат според тях.

Като цяло, MOST ще помогне на операторите да се справят с много от ежедневните си проблеми, което ще доведе до по-голямо удовлетворение от работата и по-голямо оправомощаване.

Крайната цел на MOST е да направи колкото се може по-лесно извършването на правилното нещо. Освен осигуряването на данни за процес направо на оператора, то ще включва различни указания – как да настройвате повторно машини и оборудване, превантивни процедури по поддръжката и много повече. Това вече ще бъде на върховете на пръстите на оператора, вместо някъде в някое ръководство.

Дори и ако информацията е в главата на друг служител, до нея може да бъде достигнато бързо: една функция на MOST е комуникационен инструмент, който позволява на операторите и мениджърите да си изпращат текстови съобщения един на друг, с цел разрешаване на проблеми. Тази функция се доказа като изключително ефективна по време на изпитанието в завода в Gothenburg.

От чисто бизнес гледна точка, постигането на начин за свързване през смартфони и таблети ще спести огромно количество време: вече сме раздали над 3 500 таблета на служители и клиенти: като пряко следствие, всеки потребител е спестил около 12% от времето си всяка седмица.

Една от огромните ползи от смарт устройствата е способността им да опростяват данните, представяйки ги ясно и нагледно. Освен че дава мигновено осъзнаване на големи пакети данни, това може да бъде използвано за даване на прости указания, които ръководят операторите през даден процес и това вече е внедрено в множество приложения на SKF (например "AliSensor ShaftLaser" за изравняване на валове).

MOST може също да разпознава присъствието на хора в завода. Отделът за топлинна обработка в завода ни в Gothenburg е с площ 8 500м2, която се покрива от шепа служители по поддръжката. Освен посочването на най-близкия оператор до дадена машина за подпомагане на производителността, смарт устройството може да действа като аларма за безопасност. Ако аларма "Къде си?" не получи отговор, операторите могат лесно да бъдат проследени – в случай на припадък, например.

Гладка работа? 

Използването на смарт устройства в инженерството има очевидни предимства, но трябва да прозвучи предупредителен сигнал. Както при всеки вид нова технология, има пречки, които да бъдат преодолени, преди тя да бъде напълно приета. Понеже има въпроси за разрешаване и съзнания за променяне.

Много данни преминават между тези устройства, които разчитат на WiFi или 3G. Но тази допълнителна възможност за връзка повдига огромни опасения за сигурността. Добавянето на повече "облачни" услуги извън защитната стена създават потенциално слабо място, а компаниите искат да са сигурни, че вътрешните им данни не са компрометирани.

Достъпът до тези услуги ще става по множество начини, като http, https или чрез нови стандарти. Защитата чрез парола ще бъде жизненоважна, но за да бъдат тези услуги използваеми, трябва да има равновесие между строги мерки за сигурност и лесния достъп. Ако построиш крепост, никой няма да я използва; защити я само с една парола и данните може да са изложени на риск. В крайна сметка, това ще бъде внимателно уравновесяващо действие между две крайности.

Независимо от вида въведена технология в предприятие или на клиенти, тя не може сама по себе си да донесе промяна на начина на работа или подобрения в сценария на определен потребител. Новата технология винаги има нужда да бъде хармонизирана с хората и процесите, за да бъде успешна. За да бъде наистина ефективна, да добавя стойност и да предизвиква преразглеждане на начина на работа или на специфични процеси, се изисква визия на това, каква роля играят смарт устройствата. Тогава интеграцията и визуализацията на информацията на тези устройства стават истинското нововъведение. Това е нещо, което изисква много размисъл, много постоянство и изминаване на дълъг път.

Също така трябва да вземете под внимание хората, които улесняват процеса и поради това потенциално използват смарт устройството. Как им влияе смарт технологията? Как тя променя рутината им и общите дейности? Какво е тяхното равнище на опит в употребата на смарт устройства? Въпроси като тези трябва да бъдат взети под внимание за улесняване на приемането на всяка една нова технология и за предвиждане на потенциална съпротива, така че към нея да бъде подходено проактивно. В някои случаи тези въпроси ще трябва да бъдат разгледани на много по-високо ниво в рамките на организацията, тъй като културата, стойностите и общото отношение на корпоративно ниво към технологията също ще има значително въздействие върху начина на употреба на технологията и, в крайна сметка, на това, колко ползи осигурява тя.

Претоварване с информация?

Ключът към системи като MOST е осмисляне на данните. Общата информация е едно; управлението й е съвсем друго. За възползване от всички предимства на този огромен, нов пакет данни, те трябва да бъдат филтрирани и представени ясно. Ще разполагаме с хардуер от върхова класа, смарт устройства, приложения, които събират и съхраняват информация, но голяма част от фокуса ще бъде върху поддържането и осигуряването на качеството на данните и изработването на начин, който да им придава смисъл.

Трябва да опростим нагледното представяне на данните, така че сложна информация да може да бъде разбрана мигновено – и да бъдат предприети действия според нея – от техници и персонал по поддръжката. Това трябва да бъде прост интерфейс с мощно анализиране на данни.

Справянето с това претоварване с данни ще бъде решаващо. В рамките на три години ще трябва да насочим вниманието си към управлението на AP (точка за достъп), както се нарича в IT отрасъла, създавайки интерфейс за интегриране на всички различни потоци данни.

Целта е проста: представяне на необходимата информация ясно и в реално време, позволявайки на получателите на тези данни да действат бързо.

Ние в SKF вече сме изминали някаква част от пътуването ни в мобилността. Няма съмнение, че с еволюиращата с такава скорост технология не в много далечно бъдеще нещата ще са се придвижили дори още по-далеч.

Смарт устройствата все повече ще стават прозореца, през който информацията се съобщава. Днес това се осъществява с използване на обикновени модели iPhone и iPad, подсилени от твърди калъфи, които ги правят съответстващи на IP68. В бъдеще те ще бъдат направени по мярка устройства - по-тънки, по-здрави и с нови вградени функции.

Смарт устройствата вече са се доказали във взискателния потребителски пазар. Ако производствената промишленост беше приела технологията със същия ентусиазъм, само помислете къде бихме могли да сме по отношение на производителността.

SKF logo