„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

Лагери с мозък правят интелигентни машини

2015 Февруари 04, 08:30 CEST

Революционната технология интелигентни лагери ще подкрепи създаването на интелигентни машини, казва Filippo Zingariello, Директор на отдела за Глобално стратегическо развитие на SKF. 

Даването на определение за интелигентна машина не е лесна задача. В ранните дни на компютрите за компютър се е смятало нещо, чиито отговори на въпроси са неразличими от тези на човешко същество. В този смисъл се е приемало, че думата "машина" означава "компютър". Ако направите търсене в Google за "интелигентна машина", все още ще намерите много футуристични неща в тази насока.

Речникът на McGraw-Hill за научни и технически термини го определя като: "Машина, която използва датчици, за да наблюдава и следи средата и да настройва действията си за изпълняване на специфични задачи, в условията на несигурност и променливост". Цитираните примери включват промишлени роботи, оборудвани с датчици и самонасочващи се превозни средства, които разчитат на зрение вместо на боядисани линии.

В рамките на инженерството мислим, че интелигентна машина е механична система, която може сама да се грижи за себе си: машина способна на точна самодиагностика, която може бързо да съобщава състоянието си на оператор, така че проблемът да може да бъде разрешен възможно най-бързо. Това може да е всичко, от кола от висок клас до сложна машина в завод. Това е подтекстът на "несигурност и променливост": освен да реагира на промените в средата й, интелигентната машина трябва сама да се грижи за себе си, така че да може да продължава да работи с максимална ефективност.

Това не цели да внуши, че интелигентната машина е без обслужване – това наистина е футуристична мечта – а че използва вградената си интелигентност за отчитане на потенциални проблеми и за рационализиране на интервали и процедури за обслужване. Всички механични части са податливи на повреди, разбира се. Номерът е те да бъдат отчетени проактивно, като част от планиран режим за мониторинг на състоянието и за предварително предприемане на действия, вместо изчакване машината да се повреди и тогава да бъдат прахосвани време и пари за ремонт.

Интелигентните машини ще разчитат на множество критични фактори. Най-важният, много повече от останалите, е информацията. Без данни не може да има интелигентност или диагностика. Тези данни трябва да бъдат събрани, пренесени за анализ и обработени, което, на свой ред, изисква датчици, пренос на данни и изчислителна мощност. Ние в SKF вече имаме голям опит във всички тези области и сме готови да ги отведем до следващото ниво.

Въведение в SKF Insight 

Непосредственият отговор може първоначално да изглежда просто подобрен мониторинг на състоянието, с добавяне на набор датчици към машина, с цел отчитане на "жизнените й показатели", след което пренасянето им чрез WiFi до централна точка. Но вече съществува далеч по-ефективно решение под формата на SKF Insight: то събира и пренася данни за процес независимо, от вътрешността на самото сърце на машина, използвайки основополагащ инженерен компонент: лагера.

SKF Insight превръща обикновения лагер в мощен инструмент за диагностика, чрез вграждане в него на много малък, самозахранващ се, безжичен датчик, който предава информация относно състоянието на процеса в реално време. Това отвежда мониторинга на процес далеч отвъд това, което беше възможно преди. Технологията, лансирана в Хановер през 2013, се нуждаеше от три години интензивни изследвания, включително намаляване размера на датчиците, преодоляване на предизвикателствата за генериране на мощност и разработване на единствен корпус за датчиците и електрониката.

Обикновеното следене на състоянието отчита ранните признаци на неизправност измервайки трептенията, предизвикани от промени в повърхността на лагера. Но това означава, че неизправността вече е започнала да настъпва. Вместо да забележи това влошаване, SKF Insight засича състоянието, което предизвиква неизправността на лагера, преди тя да е могла да настъпи и прави тази информация мигновено налична за операторите.

Миниатюрни електронни вериги, захранвани от самото движение на лагера, предават тези данни за процеса чрез безжична връзка. Няма нужда от подаване на външна мощност. Това прави технологията изключително дискретна, тъй като няма "входящи" проводници, които да захранват или "изходящи" проводници, които да подават сигнала. Това означава, че ще работи на места, които са били невъзможни преди. Само си представете да извличате сигнали да речем от въртяща се предавателна кутия: ще бъде пълна бъркотия, с оплитащи се проводници навсякъде. С SKF Insight сигналите могат да бъдат получавани отвсякъде и ние вече разработваме решения в предизвикателни приложения във ветрогенераторни турбини и стоманодобивната промишленост.

Разработихме SKF Insight понеже знаем, че лагерите рядко се повреждат при работа в нормални работни условия поради фактори, като подповърхностната умора. Вместо това, причината за неизправност обикновено е неправилна употреба или небрежност: например недостатъчно смазване или работата на лагера в условия, които са извън първоначално определените. Вграденият датчик на Insight измерва критичните параметри, които предизвикват ранна неизправност на лагера, като замърсяване на смазочния материал или температурата, позволявайки на операторите да предприемат действия за отстраняване докато машината все още работи. Прекият резултат е, че скъпите, разрушителни неизправности са избегнати, което намалява общите разходи за собственост на актива и удължава експлоатационния срок на машината. Това също така прави по-просто за инженерите да получат по-подробна оценка за различните причини, които могат да повлияят върху пресмятането на "живота" на лагера.

Чрез поставянето на датчиците направо вътре в лагера, SKF Insight разпознава опасността от повреда преди да настъпи дори микроскопична неизправност.

Алгоритмите и диагностиката на SKF могат да разпознаят работни отклонения, замърсявания на смазочния материал и проблеми със смазването, позволявайки работните условия да бъдат променени, а по този начин да бъдат избегнати повреди, преди да настъпят.

Чрез вграждането на диагностика на активите и услуги за "здраве" на лагера в SKF Insight, можем да изпращаме информация относно действителните работни условия до облачни сървъри за дистанционна диагностика, позволявайки по-добро разбиране на опасността от бъдещи повреди и неизправности.

Преосмисляне на обслужването

SKF Insight осигурява на инженерите по поддръжката мощен, нов инструмент за поддържане на машините в отлично състояние, давайки им възможности далеч отвъд традиционния мониторинг на състоянието. Това означава, че обслужването може да бъде извършено точно в правилния момент (дори можем да го наречем "приспособимо обслужване"), вместо да се ръководи от строг график, който няма нищо общо с действителните условия на машините или частите им.

Интелигентната безжична технология вътре в лагера позволява лагерите да бъдат конфигурирани в "умни" мрежи, които обменят данни през безжични портали. Порталът може да бъде свойствен за машината или за завода.

Системната информация се предоставя на клиента за анализ чрез SKF @ptitude Analyst или се изпраща чрез облака на SKF до дистанционен център за диагностика. Оттам, до оператора в завода, производителя на машината, SKF или всяко друго упълномощено лице с достъп до Интернет, могат да бъдат изпратени информационни съобщения и доклади. Включването на SKF в списъка с "получатели" е важно, тъй като помощта му при събирането и тълкуването на данните ще бъде жизненоважно, благодарение на задълбочените познания на SKF за лагери и машини.

Понеже лагерите са самодостатъчни, те могат да бъдат използвани в самото сърце на машината, където досега беше невъзможно да бъдат вградени датчици. Това е огромна стъпка към обслужването въз основа на състоянието в реално време и осигурява значително подобрено разбиране на работната среда. Разполагането с такова задълбочено познаване на работните условия – в реално време – може да направи възможно дори модернизирането на машина, увеличавайки експлоатационния й срок или номиналната мощност отвъд първоначалните спецификации.

Датчиците обменят данни един през друг и през безжичния портал, за да създадат "клетъчна мрежа", осигуряваща информация както за цялата машина, така и за целия завод.

SKF Insight прави мониторинга на състоянието по-широко приложим, особено там, където досега се е считало за невъзможно. Поради това, той беше тестван в промишлености като ветрогенераторната, железопътната и стоманодобивната.

Тежки условия

SKF Insight предлага също и огромни потенциални ползи за промишлености като ветрогенераторната, където цената на обслужването е астрономическа. В някои отдалечени от сушата вятърни приложения, смяната на основен лагер на ветрогенераторна турбина е толкова скъпо, че да подкопае самата икономическа обосновка за първоначалното изграждане на турбината. Използвани тук, интелигентните лагери биха могли да следят натоварвания и смазочни условия по време на работа, давайки достатъчно време за предотвратяване на развитието на условия за процес на повреждане.

Вече работим с клиенти, за да разработим SKF Insight за мониторинг на ветрогенераторни турбини. То измерва динамичната информация от лагера в действителното работно състояние, след това безжично я съобщава до дистанционните центрове за мониторинг или местните екипи по поддръжката. Разглежданото решение ще следи оборотите, трептенията, температурата и мазането на лагера. Най-важното, той може да бъде монтиран в последствие, така че да подобри работния потенциал както на нови, така и на многото хиляди турбини, които вече работят по целия свят.

Подобно решение се разработва, по-надалеч в бъдещето, за лагери на крайни колесни елементи, за железопътния отрасъл. Тези критични части обикновено се сменят на зададени интервали, независимо от състоянието. SKF Insight създава ценово ефективен начин за събиране на данни за мониторинг, така че експлоатационният срок на лагера и интервалите за смяна да се определят въз основа на действителните работни условия, вместо на предсказаните.

Способността за мониторинг и предаване на информация за работните условия ще доведе до революция в лагерите, ще се касае до планиране на поддръжката, общите разходи за собственост и увеличаване до максимум на ефективността на машината. Лагерите отдавна са смятани за сърцето на въртящите се машини. Сега, вдъхвайки им интелигентност, SKF Insight ги прави и мозъка. Това отива отвъд традиционния мониторинг на състоянието, в това, което може да бъде наречено "бъдеща надеждност" – откриване на потенциални проблеми преди те да настъпят и предприемането на незабавни корективни действия.

SKF Insight вече е въведен в експлоатация в приложения от висок клас, като ветрогенераторните турбини. Но помислете за машината, с която прекарваме най-много време: колата. Помислете за всички проблеми, които биха могли да бъдат избегнати с този вид модерна интелигентност и можете да видите защо вградената в SKF Insight технология наистина е революция – обединявайки лагерите с мониторинга на състоянието.

SKF logo