„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Изграждане на устойчиво бъдеще

2015 Февруари 04, 08:41 CEST

Тъй като въпросите, касаещи околната среда, стават дори още по-важни за инженеринговите и производствените компании, организациите с модерно мислене могат да използват устойчивото развитие, за да дадат силен тласък на печалбите и производителността на бизнеса си, както и да помогнат на клиентите си и на планетата, казва Rob Jenkinson, Директор на корпоративната устойчивост, SKF

По един или друг начин, всеки етап от производствения процес оказва въздействие върху околната среда. Това важи независимо дали става въпрос за суровините, които даден бизнес избира да използва, използваната за производство енергия или начина, по който се изхвърлят продуктите в края на експлоатационния им срок. Въпреки че е изключително предизвикателство да очакваме постигане на 100% ефективност и положително нетно въздействие на операция с настоящата технология и икономически условия, това не означава, че като производители, инженери и бизнес лидери не трябва да зададем това като желана цел.

Въпреки че политиките за корпоративна социална отговорност (CSR) съществуват, в една или друга форма, от много години, световната финансова криза през 2008-09 накара много организации да отложат или откажат много от природозащитните си инициативи. Въпреки това обаче, други запазиха фокуса си, тъй като те реализираха потенциалните нетни ползи, които могат да имат подобни политики. С бавно възстановяващата се икономика тази ситуация вече се променя, тъй като все повече и повече бизнес лидери признават, че силна, постоянна и стратегическа политика CSR, която е вградена в основните ценности на дадена организация, може да осигури действителна и измерваема стойност за всеки бизнес, неговите заинтересовани лица, служители и клиенти.

За компании като SKF, устойчивото развитие е основен бизнес принцип в продължение на много години. Той образува ключова предпоставка за нововъведения, покривайки всичко, от изграждането на заводите и офисите ни, до производствените ни процеси, употребата на енергия и вода и дизайна и доставката на продуктите и услугите ни.

"SKF BeyondZero": Нова перспектива

През 2006 въведохме нова стратегия за активно и количествено намаляване на въздействието ни върху околната среда, както и на въздействието на нашите клиенти и доставчици. Тази стратегия, наречена SKF BeyondZero, стана критична част от нашето ДНК, състояща се от две допълнителни цели. Първата е намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда от собствените ни операции и тези на нашите доставчици. Втората е обновяването и предлагането на нови технологии, продукти и услуги на клиентите ни, които да им позволят да намалят разхода и загубите на енергия.

През годините, в резултат от приложената научноизследователска и развойна дейност в областта на природосъобразното управление на експлоатационния срок, постигнахме много по-широко разбиране на природосъобразната производителност на нашите дейности, продукти и решения. Научихме въздействието върху околната среда, което оказват нашите дейности в различните етапи на веригата на добавената стойност; всичко, от избраните суровини, как те се използват и обработват, използваната от продуктите на SKF енергия, когато се използват в приложения на клиенти и какво се случва на продуктите в края на "живота" им. Това ни накара да осъзнаем, че въздействието върху околната среда може да бъде намалено във всеки един етап от веригата на добавената стойност и че най-големият потенциал се намира във фазата "употреба" – начинът, по който продуктите и решенията ни работят в приложенията на всеки отделен клиент.

Производствена ефикасност

На практика направихме значителни стъпки в продължение на много години, за да подобрим собствените ни производствени операции. Всички нови заводи и логистични центрове, независимо къде се намират по света, са построени според последните строителни стандарти LEED и стандарта за Енергийна ефективност ISO 50001. Също така работихме с ключовите ни доставчици, за да им помогнем да постигнат подобни нива на екологична отговорност и да намалят нивата на използваната енергия, например на енергоемкия производствен процес за стомана.

В логистиката работихме с транспортните ни партньори, за да намалим въздействието върху околната среда от превоза на стоки. Това включва договорни ограничения на разхода на гориво за доставчици на пътнотранспортни услуги, намаленото използване на въздухоплавателен транспорт, висока степен на запълване на камионите и въвеждане на програмата Clean Shipping - "Чиста доставка".

Въздействието на тези инициативи беше значително. Между 2006 и 2013, когато световните ни продажби нараснаха с 20%, намалихме енергийните ни нужди с 13% и общите ни емисии на парникови газове, особено емисиите на въглероден двуокис от нашите операции, с подобна стойност.

Управление на "жизнения" цикъл на продукт

Ключов компонент от концепта SKF BeyondZero е управлението на "жизнения" цикъл на продукта, от първоначалното разработване до крайното изхвърляне. Различни проучвания показаха, че много продукти имат най-голямо въздействие върху околната среда по време на използването им в приложения на клиенти; по отношение на общите емисии на въглероден двуокис през "жизнения" цикъл то може да достигне 75%.

Продуктите на SKF, които попадат в портфолиото ни SKF BeyondZero, което се разраства бързо, трябва да отговарят на строги критерии за гарантиране, че те осигуряват действителни екологични ползи на всеки клиент, без да засягат производителността, качеството или надеждността в употреба на продукта. Тези критерии попадат в две категории:

  • Проектирани за околната среда: продуктът или решението трябва да осигурява екологични ползи само по себе си чрез някои свойствени характеристики, като например ниско ниво на триене или намаляване на тегло
  • Приложени за околната среда: продуктът или решението трябва доказуемо да спомага за подобряването на екологичната производителност на приложението на клиента, в което се използва
Типични примери за продукти и решения от портфолиото SKF BeyondZero включват енергийно ефективни, високооборотни двигатели с постоянни магнити за употреба с аерационни вентилатори в завод за обработка на отпадни води. Те могат да намалят разхода на енергия с до 40%, осигурявайки както търговски, така и екологични предимства. По подобен начин, сачмените лагери с дълбок жлеб на SKF Sealed Energy Efficient (E2) значително намаляват фрикционното движение, което води до потенциално пестене на енергия; въпреки че то може да бъде относително скромно за отделния лагер, когато бъде взет предвид ефекта на натрупване от смяната на всички лагери, използвани в промишлени двигатели, помпи и вентилатори във времето, това пестене може да бъде значително. Други разработки включват напълно капсулованата ролкова единица за линии SKF ConRo, за употреба в непрекъснати леярски приложения в стоманодобивната промишленост; тя може да намали емисиите на CO2 по изчисления с 1,5 тона на ролкова линия за година.

Да станеш интелигентен

Все по-бързото преминаване към интелигентни заводи, където интелигентни устройства като лагерите SKF Insight се използват в усъвършенствани контролни и автоматизирани мрежи, неминуемо ще окажат голямо въздействие върху устойчивото развитие в производствения отрасъл. В краткосрочен план, възможността за "смартифициране" на производствените дейности ще намали употребата на енергия и вода и ще удължи експлоатационния срок на машините, за да намали допълнително бракуването и отпадъците. В дългосрочен план, събраните данни и опит от работата с интелигентни системи ще помогне на компаниите да разработят ново поколение производствени инструменти и процеси и може също така да повлияе върху дизайна и конструкцията, както на помещенията, така и на производствените линии. Във всички случаи ще има възможност за повторно проектиране на съществуващите системи, за да отговорят на предизвикателствата на все по-добра устойчивост във все по-трудна и конкурентна световна среда.

SKF logo