„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Задвижване на бъдещето - Доклад: Интелигентно шлайфане

2015 Февруари 04, 08:45 CEST

С развиващата се с такива темпове технология в производствената промишленост, дори установени процеси, като шлайфането, могат да бъдат революционизирани, каза Ulf Sjöblom, Директор на отдел Научно-изследователска и развойна дейност на SKF.

Точното шлайфане на лагерни пръстени и ролки е установен процес, който е бил приложен, изпитан и анализиран в продължение на много години. Доскоро общата гледна точка сред много шлифовъчни фирми беше, че технологията е близо до върха си и има малко пространство за ново или значително техническо развитие.

В SKF милиони лагерни части са шлайфани всяка година в заводите ни по света и това накара инженерите ни да подходящ по различен начин. Те съчетаха инженерните си знания и умения с мощта на най-новите, интелигентни машинни технологии. Резултатът е голяма стъпка напред, която носи огромна точност, по-бързи циклични времена и дори по-добро качество на продукта на шлифовъчния процес.

В типична шлифовъчна машина за лагери, качеството на произведените пръстени и ролки се влошава с течение на "живота" на шлифовъчното колело, тъй като то постоянно се износва. С напредването на износването на шлифовъчното колело, вариациите в качеството на повърхностите на компонентите се увеличават; обикновено това се проявява при лагерните пръстени и ролки като промяна в грапавината на повърхността и в диаметъра и конусната дисперсия. Освен това, непостоянство в качеството на входящите части също ще доведе до по-голяма вариация.

Това неминуемо води до компромиси в производствения процес, за да бъде гарантирано, че качеството на продукта остава на най-високото възможно ниво. На практика, с износването на всяко едно шлифовъчно колело, скоростта на шлифовъчната машина трябва да бъде намалена за поддържане на правилното ниво на качество. Поради това производственият капацитет често е определян от най-бавната скорост, за да бъде гарантирано, че изискванията за качество са изпълнени.

Инженерният екип на SKF знаеше, че с правилната технология за управление може да бъде постигнат значителен напредък. Изходната точка беше да бъде събран многогодишния опит и експертиза на шлифовъчните експерти на компанията и те да бъдат обединени с разбиране в подробности на шлифовъчния процес; това включва физическото взаимодействие между шлифовъчните колела и различните части на лагера и механичните и електронните функции на всяка отделна шлифовъчна машина.

Тогава инженерите на SKF започнаха да разработват решение, което използва последните постижения в областта на интелигентното управление на машини, датчици, софтуер и техники за мониторинг на процес.

Резултатът е Интелигентната Система за Шлифоване - "Intelligent Grinding System" (IGS), която обединява множество датчици на процес и измерващи устройства, които осигуряват информация, включително акустични емисии, шлифовъчна мощност и сила на шлифоване, до усъвършенстван контролер на машина.

Това позволява на системата непрекъснато да оценява състоянието на всяко шлифовъчно колело по време на процеса и да извършва автоматични и мигновени регулировки на настройките на машината. На практика това означава, че всеки компонент има уникален набор шлифовъчни параметри, но все пак е идентичен по отношение на качеството на завършения продукт спрямо всяка друга част произведена на всяка отделна машина. IGS произвежда части с постоянно качество и без дефекти, но въпреки това при циклични времена, които са по-кратки от всичко, което беше възможно да бъде постигнато преди.

Такава система нямаше да бъде възможна преди няколко години, тъй като устройствата за управление бяха недостатъчно мощни, за да следят и управляват шлифовъчния процес в реално време. Сега IGS е способен да тълкува данни, да взема интелигентни решения и да се приспособява към работните условия на машината за милисекунди. Резултатът е по-бързо машинно обработване, дори още по-голяма точност и подобрена скорост на производство, без необходимостта от човешка намеса.

За да може IGS да реализира пълния си потенциал, тя трябва да бъде използвана с последното поколение шлифовъчни машини, като самите те са били произведени с използване на подобни усъвършенствани и интелигентни производствени технологии.

Това изключително обединяване на прецизно проектирани механични и електронни машинни системи с ново поколение машинна интелигентност е това, което позволява на SKF да преобрази лицето на шлифовъчната технология, осигурявайки ефективност на производствените линии и реални ползи за клиента.

SKF logo