„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Силата на инженерното знание в действие

2015 Февруари 04, 08:41 CEST

За задействане на бъдещето компаниите трябва да направят от технологичните нововъведения неразделна част от успеха на бизнеса си, обяснява Д-р Alejandro Sanz, Ръководител на Група технологична интелигентност в SKF


Устойчивото промишлено водачество след повече от век работа е радушно приветствано предизвикателство за SKF. Вграждането на инженерните знания в услуги и продукти изисква постоянно обновяване на собствените ти компетенции, както и да предизвикваш себе си да отидеш отвъд точката, в която другите спират. Въпросът е как да създадеш, доставиш и спечелиш стойност, основаваща се върху възможностите, предлагани от новите разработки в технологията?


Нашата бизнес цел е да донесем ново знание и новаторски, стойностни предложения за създаване на критични подобрения в областта на надеждността и производителността за всички наши клиенти. За разработването на нови, съвременни системи, решения и услуги, цикълът на нововъведения трябва да бъде постоянен и безкрайно повтаряем. Това може да бъде трудна за постигане задача, но, както се надяваме да покажем, използвайки нашия опит в SKF тя може да бъде интегрирана в рамките на съществуващи процеси за създаване на действителни и устойчиви бизнес ползи.


Подходът отвън-навътре

Много фактори трябва да определят новаторската политика и управление, които въвежда компанията. Това включва оценки на икономическата ефективност на технологичните инвестиции, вътрешни отношения към нововъведенията, законови рамки и времето и бъдещата роля на технологията в промишлената производителност. Неизбежно, тези анализи имат определен обхват, основаващ се на оценки на бъдещото поведение, което предизвиква несигурност и съответното ниво на риск.


Ние в SKF разработихме Стратегическия анализ на нововъведения - "Strategic Innovation Analysis" (SIA), който предвижда новите тенденции на пазара или услугата, както и очакванията на пазара, за да гарантира, че компанията постоянно доставя стойност. Ние признахме, че стратегическите решения относно нововъведенията не могат да бъдат взети без задълбочено разбиране на връзката между вътрешната настройка на компанията (по отношение на нововъведенията, пазарите, ръководните отношения, технологичните и човешките ресурси, главната структура и др.) и възможното пространство, създадено в (или наложено от) пазара. [1]

Компанията трябва да предвижда, асимилира и интегрира тенденциите и очакванията на пазара. Външният контекст на силите, които дадена компания трябва да разбере, включва пазарните нужди, законовите и икономическите рамки, сравнителния анализ на конкуренцията, технологичните възможности и новите бизнес възможности.


Приемайки класическия подход отвън-навътре, SKF разработи професионална технологична интелигентност и бизнес единици на интелектуални активи, за да извършва постоянен мониторинг на технологичните тенденции, позиционирането на клиентите, конкурентите и пазарите, както и систематично търсене на нови партньори или цели за сливане или придобиване.


Предприемачите и стартиращите компании са отговорни за някои от най-новаторските и пробивни предложения на технологии и стойности. Веднъж е било казано от Nonaka [2], че “Изобретателността е въпрос на разпростиращо се мислене, а нововъведенията са въпрос на събирателно мислене”.


Следвайки тази посока на мислене може да бъде доказано, че прякото сътрудничество на установени, големи бизнеси с частни предприемачи и стартиращи фирми осигурява свеж и неортодоксален подход към технологията и бизнеса. Този концепт е това, което SKF възприе и открихме, че по време на обсъждания между нашите опитни бизнес водачи и по-млади, по-малки, стартиращи фирми можем да съчетаем най-доброто от двата свята, за да направим пробив на пазара.


Този вид авантюра включва възприемането на нетрадиционни подходи към бизнес стратегия, с цел създаване на значителна стойност за пазара и клиентите. С подхода на SKF, средно 70 стартиращи фирми са оценени, проучени и съпоставени всеки месец. Нашият ръководен екип получава специфични обновления не само относно ключовите области на съсредоточаване на интереси, но също и под формата на общ изглед. Това определя нови и радикални бизнес концепти, които, когато са съчетани с обещанието на нашата собствена марка, може да доведе до много различни видове нови оферти.Образът е тук

Този вид подход отвън-навътре започва със съзнанието за дългосрочната възможност чрез създаването на ново, конкурентно пространство. Подходът отвън-навътре изисква холистичен поглед върху навлизащите тенденции и нужди, за да доведе до систематично доставяне на портфолио с конкретни възможности за ръст на бизнеса. [2]


Подходът отвътре-навън

За сравнение, подходът към нововъведенията отвътре-навън включва няколко равнища на анализ, изобретателност и сътрудничество. Въпреки това обаче, общата тема, която е в сърцето на този подход, е да се мисли глобално, но да се действа локално.


Стилът на дадена компания за управление на нововъведенията израства от отношението на служителите й към нововъведението. Дълбоко вкоренено приемане и насърчаване на нововъведението е жизненоважно за благоприятното развитие на такава култура в рамките на организацията. В SKF например, нашият фокус винаги е бил върху разрешаването на проблеми и изобретателността, от първия ден. Това се вижда в нашето разработване на самоизравняващи се лагери, за разрешаване на проблема с изкривените валове - което на свой ред укрепи общия пазар за лагерни технологии. За нас инженерното знание не е просто мото, а също и пазарно признание на непрекъсната серия подобрения, които направихме още откакто основателят ни, Sven Winguist, проектира първото си търговско изобретение. [3]


През годините продължаващите непрекъснати инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност бяха критични за растежа на SKF като компания и търговска марка. Основаването на Центъра ни за Инженерство и Изследвания (ERC) в Nieuwegein, Холандия, беше особено важно не само за нас, но също и за инженерния свят като цяло, тъй като то вдъхнови разработването на върхови технологии, като например лагерните тела за главини и създаването на теория за "живота" на лагера, която беше възприета от промишлеността и по целия свят. За нас духът, който положи началото на първото ни нововъведение - това да бъдат използвани изобретателност и знания за решаване на специфичен проблем - все още е в самото сърце на нашия бизнес. 


Друга важна страна на вътрешния анализ е търсенето и внимателното проучване на вътрешен потенциал по отношение на технологии и ресурси. Важно е да бъде оставена известна степен гъвкавост на процеса, за разчистване на вътрешен път за всички възможности, които могат да възникнат. Използвайки SKF като пример, нововъведенията се считат за един от стратегическите стожери на бъдещия растеж на целия ни бизнес. На всяка една от бизнес областите ни беше отправено предизвикателство: да създаде напълно нови и променящи правилата предложения, за да демонстрира бъдещото, основаващо се на стойност водачество. За постигането на целите за ръст, които бизнес стратегията ни изисква, има нужда от определяне и интегриране на вътрешни ресурси, осигурявайки същевременно видима подкрепа за инициативите от ръководството. 


Като част от този подход отвътре-навън лансирахме няколко дейности, с цел преодоляване на факта, че в големите организации, талантливите хора могат да бъдат намерени навсякъде и никъде, въпреки това обаче, те често не са свързани един с друг и обикновено липсва правилна мрежа за поддръжка на това. Нашата методология се основава върху съзидателен процес, при който служители, без значение къде се намират по света, могат да предложат и развият изобретателни идеи в солидни бизнес предложения. Те могат да направят това или чрез използване на вътрешен инструмент за онлайн комуникация, или чрез участие в специфични работни групи. За осигуряване на някаква структура на процеса на създаване в SKF, от нашите различни бизнес единици бяха наложени специфични стратегически параметри или цели.


Всички предложени идеи са проучени според методологията "Real-Worth-Win", създадена от бизнес училището Harvard [4]. На крайния оценяващ комитет е представен кратък списък, изготвен от директори на бизнес единици, както и от служители от отдели развитие на продуктите и производство. След това те използват същата технология за допълнително стесняване на селекцията. Всяка идея, която е избрана от оценяващия комитет, получава зелена светлина за сформиране на нарочен екип за развитие и по-нататъшно съзряване на идеите в специален лагер. На собственика на идеята се възлага да сформира междуведомствен екип, който да присъства на този лагер. За избягване на обезкуражаването също така е важно да бъдат осигурени отзиви за всяка идея, която не е развита допълнително.


Лагерът се състои от две седмици интензивна дейност и включва участването на всички свързани фигури от ръководно равнище. Първата задача на този екип е да разработи визия на пазара. Тя включва анализ за приложимост/годност, следван от идентификация на ключови, стратегически избори. Втората фаза от лагера се съсредоточава върху времето и бизнес квалификацията, както и върху подготовката на предаване на ръководството на ниво отдел. Тази инициатива се е доказала като успешна за добавяне на стойностни идеи от различни страни и интегриране на международни и допълнителни екипи в проект с реална стойност и въздействие.


Последна част от философията "мисли глобално, действай локално" е физически да разшири световния отпечатък на SKF. Създадохме организации, които специално се съсредоточават върху нововъведенията и навлизащите инженерни дисциплини и практики. Тези организации включват Групата за технологично развитие - "Group Technology Development" (GTD), Центровете за модерно развитие - "Advanced Development Centers" (ADC) и Световните лаборатории - "Global Laboratories" (GL). Нашите Световни технически центрове - "Global Technical Centers" (GTC) ни дават солидно технологично присъствие в ключови географски местоположения, а техните дейности включват научноизследователска и развойна дейност, лаборатории-пилоти, прототипи, пълномащабни демота, интеграция на платформи и местна специализация.


Рецептата и правилата за успешно нововъведение

В нашия опит, разполагането с процес, който е солиден, но все пак гъвкав и интерактивен е ключово за насърчаването на изобретателността и нововъведенията.


Фигура 2 предоставя изглед на това, как различните елементи от нововъведение си пасват едно с друго, като зъбните колела на машина. По време на разработването на средносрочни технологични проекти е важно да не се губи контакт с пазарните очаквания и развития, особено понеже новите възможности могат често да бъдат разкрити по време на продължителността на такъв проект.


Бъдещото позициониране на компанията е поставено в изпълнение чрез координирането на два вида управление на нововъведенията: Стратегическо управление на нововъведения - "Strategic Innovation Management" (SIM) и Непрекъснато управление на нововъведения - "Continuous Innovation Management" (CIM).


CIM интегрира знания за решения от SKF в инструменти, системи и услуги; SIM използва портфолио с източници (Научноизследователска и развойна дейност, съглашения, съвместни предприятия, партньорства), за да гарантира непрекъснато обновяване на предлаганата от разработваното решение стойност. Двата подхода интегрират компетенции и знание от различни области за разработване на успешни решения. Измерваме резултатите си спрямо очакванията на пазара и клиента.


Едно ключово нещо, което научихме е, че водачите в нововъведенията не се подчиняват на установените практики, за да изследват нови области. Усилията за нововъведения и изобретателност трябва да бъдат упорити и дисциплинирани, за на отнасят ползите от идеите до пазарите по постоянен начин. Въпреки това обаче, истинският успех идва от вземането предвид на ограниченията и целите на другите и интегрирането им с твоите собствени с една едничка цел наум: за задействане на бъдещето.


Образът е тук

ПРИМЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

Най-високото равнище на стойност може да бъде осигурено, когато SKF създава стойност чрез съвместна работа по най-взискателните проекти директно с клиентите. Открихме, че задълбочеността на промишлените ни познания подпомага новите и навлизащите инженерни области и свързани с тях услуги, често за създаване на някои от най-изключителните резултати. Следващите примери демонстрират как SKF успя да разшири хоризонта на възможното чрез сътрудничество с клиентите си.


Надеждност във всякакви условия и места

Работата и обслужването представляват значителен дял от разходите по експлоатацията на ветрогенераторна турбина - до 40 процента от цената на придобиване през експлоатационния срок на машината. Отделните ремонти също са потенциално много скъпи. По тази причина, производителите и доставчиците на сервизни услуги на турбини са силно заинтересовани да възприемат всяка технология, която подпомага за намаляване на обслужването и престоя.


Обработването чрез черно окисляване доказано подобрява надеждността на лагерите във ветрогенераторна турбина [5]. Този процес за повърхностна обработка осигурява подобрения на производителността на разумна цена и беше определен като оптималното решение за подобряване на работната надеждност. Черното окисляване осигурява защита от трибохимични атаки, намалява проникването на водород и увеличава устойчивостта срещу повреди от влага, като корозията при неподвижност. Освен това беше доказано, че черно окислените стоманени повърхности на лагерите разширяват обхвата на безопасни работни условия, в сравнение с необработените стоманени повърхности на лагери.


Турбините работят в агресивни среди, така че уплътняването е друг ключов елемент за подобряване на надеждността им. Гумените семеринги могат да се износят бързо, тъй като не могат да се справят с грубите допирни повърхности и условията на ограничено смазване, характерни за главните валове на турбини. Ако те се повредят, те оставят лагерите на главния вал по-изложени на замърсявания, които могат да предизвикат повреди на оборудването, непланирани престои и по-висок разход на kW на час. В много случаи смяната на гумен семеринг на върха на кулата е много трудно или почти невъзможно.


Аксиалното уплътнение HRC1 е проектирано да преодолява тези предизвикателства. Това уплътнение е изработено от H-ECOPUR, разработен от SKF полиуретанов материал с отлична устойчивост на абразия и якост на скъсване. Резултатът е аксиално уплътнение, което осигурява значително удължен експлоатационен срок и защита от замърсяване за увеличена надеждност на ветрогенераторните турбини и намалени разходи за поддръжка.


Сътрудничейки си тясно с известен производител на ветрогенераторни турбини, SKF подложи аксиалното уплътнение HRC1 на продължителен полеви тест. След монтирането в 40 отделни 2,5MW турбини, уплътнението работни непрекъснато в реални условия. Това полево изпитание помогна да бъде потвърдено, че аксиалното уплътнение осигурява драстично по-дълъг експлоатационен срок, в сравнение с обикновените, гумени семеринги.


Поддържане на железопътната промишленост в релсите

От началото на новия век, нарастващото търсене, пред което са изправени транспортните компании в Китай, предостави огромни възможности и интересни предизвикателства. Китайският много високоскоростен влак, който с 380км/час е най-бързият влак в света, е едно от тези предизвикателства. Производителите на влака поискаха от SKF да проучи възможността за удължаване на интервала за обслужване на лагерите от 800 000 км на 1,3 милиона км. В отговор, SKF създаде новото лагерно решение CRU 130X240, което постигна постоянна температура по време на целия тестов пробег от 1,3 милиона км и при скорости от до 420 км/ч.


За следващото поколение пътнически влакове, със скорости от 160-250 км/ч, SKF разработи нов конусен, ролков лагерен възел (TBU). Новият възел увеличава експлоатационния срок на лагера с до 40% в сравнение със съществуващите решения. Освен това, лабораторните изпитания показват намаление с 30 процента на момента на триене, докато патентованата обработка “SKF Xbite” подобрява общите здравина и производителност на лагера. Това следващо поколение лагерни възли помага на ПОО и на крайните потребители да повишат безопасността и да увеличат рентабилността до максимум.


Разработен като пряко следствие на искане и сътрудничество с клиента, Компактният Конусен Лагерен Възел - "Compact Tapered Bearing Unit" (CTBU) на SKF има номинална товароносимост на мост от до 45 метрични тона, което означава, че операторите могат да увеличат рентабилността чрез превозване на повече продукти с една и съща дължина/композиция на влака. CTBU от SKF е единственият тежкотоварен лагер с номинална товароносимост от 45 тона работно натоварване върху мост на пазара. Това представлява нарастване на възможността за транспортиране от съществуващото натоварване от 35,5 тона върху мост, подходящо за съществуващи или нови флотилии вагони.SKF logo