„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Когато лагерите се износят

 • История

  2016 Август 24, 10:00 CEST

  Факт от живота на всички лагери, дори и най-усъвършенстваните е, че в крайна сметка ще се износят и ще се нуждаят или от ремонт, или от смяна. Тази статия разглежда възможностите за инженери, работещи в хартиената и целулозната промишленост.

  Лагерите са критични компоненти, които се използват интензивно в машини както за преработване на целулоза, така и за производство на хартия. „Заровени“ дълбоко в сърцето на всяка една машина, те гарантират, че въртящите се части работят безпроблемно, ефикасно и с минимално триене.

  В много случаи дизайните на лагерите са силно специализирани, за да отговорят на взискателни условия; например, работа в области, каквито са всмукващите ролки, където те са постоянно изложени на влага, или в секции на изсушител с високи равнища на влажност и топлина. Когато са монтирани и обслужвани правилно, както и когато са защитени посредством подходящи смазочни системи, лагерите би трябвало да осигуряват дълъг и безпроблемен експлоатационен срок.

  За нещастие, невинаги е възможно лагерите да бъдат поддържани в идеални условия, както обяснява експертът и мениджър на бизнес единица към SKF, Рудолф Гросмайер. „Лагерите могат да се износят преждевременно и да се повредят неочаквано поради много различни причини. Най-често срещаните причини включват лошо или недостатъчно смазване, повредени уплътнения, лошо изравнени валове и промени в работните условия на машината. Тези условия възникват често, ако са направени опити за увеличаване на скоростта на линиите или температурата на парата в изсушители като начини за подобряване на производителността; това може обаче да измести графиката на производителността извън първоначалната спецификация”.

  Въпреки че е необичайно лагер да се повреди неочаквано – най-новите системи за мониторинг на състоянието и анализ на маслото би трябвало да осигурят предупреждение достатъчно предварително, за да предотвратят подобно възникване – е често срещано да бъдат открити лагери, „страдащи“ от нащърбявания и микро-пукнатини на търкалящите повърхности и канали, които, с течение на времето, влияят върху производителността и ефективността на лагерите и по този начин на валовете и цилиндрите, които поддържат.

  В крайна сметка, независимо от това колко внимателно са проектирани, монтирани и обслужвани, лагерите, които се използват постоянно, ще достигнат до точка, в която те ще се нуждаят или от ремонт, или от смяна. При все че съществуват аргументи, подкрепящи всеки отделен подход, в бъдещия икономически климат, в който заводите за преработка на целулоза се изправят срещу съчетание от интензивна, световна конкуренция и повишаващи се цени на суровини, съществува силна тенденция за ремонтиране вместо сменяне на лагери всеки път, когато това е възможно.

  Рудолф Гросмайер ръководи един от Промишлените сервизни центрове на SKF, специализиран в преработването на лагери за отрасъла на целулоза и хартия. Той подчертава, че „Едно от най-големите предизвикателства за инженерите по производството или обслужването е свеждането до минимум на времето на престой на машината. Проблемът със смяната на лагери е, че често е невъзможно да бъде определено доколко е повреден лагера, докато той не бъде демонтиран и свален от машината, през което време производствената линия е спряна. Ако е необходим нов лагер, тогава това може да бъде скъпо и, понеже малко доставчици държат подобни специализирани и скъпи компоненти на склад, може да е необходима специална поръчка до завода, която може да отнеме седмици или в някои случаи месеци, за да бъде изпълнена. Алтернативата е преработването на лагера.“

  „Преработването е възможно в над петдесет процента от приложенията и обикновено може да бъде извършено в рамките на дни и на значително по-ниска цена, отколкото купуване на нов продукт. Също така е възможно преработване на лагер – особено на по-стари лагери – до по-висок стандарт за качество и производителност, отколкото оригиналната част.”

  Освен ползите за производителността, Рудолф Гросмайер вижда някои действителни ползи за околната среда от преработването на лагери. „Не само че има действителни търговски и технически ползи за оператори на заводи, но също така има и мощен аргумент за устойчивостта на околната среда, тъй като преработването използва до 90 процента по-малко енергия, отколкото е необходима за изработването на нов компонент.”

  Въпреки това обаче, целта на преработването е не най-общо казано да произвежда лагер, който е по-добър от оригиналния, а да удължава експлоатационния му срок.

  Трябва да се признае, че преработването е изключително взискателен процес, който се нуждае от специализирани познания и оборудване, за да се гарантира, че свойствата на лагера са запазени, както и за гарантиране на продължителна надеждност, след като продуктът бъде върнат в експлоатация. „Работата със специализиран доставчик е от основно значение“, каза Рудолф Гросмайер. „Не само че те ще разполагат с възможностите да извършат работата бързо и според най-високите стандарти, но те ще могат също и да помогнат на клиента да разбере на първо място защо лагерите са били повредени и да допринесе за последваща оптимизация на машината, за свеждане до минимум на риска от следващи повреди на машината“

  Не всички лагери са подходящи за преработване. Тези с тежки повреди или счупвания обикновено стават само за рециклиране. Поради това, процесът по преработването започва с оценка на състоянието на лагера от експерт, за да определи както пригодността за преработване, така и вида и обхвата на необходимите дейности. Важен аспект, който често е пренебрегван, е оценката на състоянието на лагера в контекста на приложението му, вземайки предвид натоварването на лагера, състоянието на смазването му и времето на работа; това позволява пълното разбиране на проблема, причинил повредата.

  Трябва да бъде направено ясно разграничаване между проблемите, предизвикани от подповърхностна умора и тези от повърхностна умора. Първите описват натоварвания на разкъсване, които обикновено се появяват непосредствено под понасящата натоварването повърхност на пръстените и търкалящите елементи. Тези натоварвания предизвикват микроскопични пукнатини, които постепенно се увеличават до повърхността и, с преминаването на търкалящите елементи по тези пукнатини, от материала на повърхността се откъсват или отчупват фрагменти. Търкалящите повърхности с повреди, причинени от подповърхностна умора обикновено са подходящи за преработване, докато тези, „страдащи“ от повърхностна умора, обикновено могат да бъдат възстановени чрез хонинговане или шлайфане.

  Когато в центъра на SKF за преработване пристигне лагер, той се проверява нагледно и се проверяват параметри като например остатъчен магнетизъм и хлабина. След това лагерът се разглобява и се почиства преди съставните му части да бъдат внимателно проверени и размерите им измерени. Това включва стандартни измервания на дебелината на стената и овала на черупката, с възможност за ултразвуково изпитване за отчитане на подповърхностни микро-пукнатини. Освен това могат да бъдат добавени и измервания на твърдостта, диаметъра на търкаляне и външните размери, в зависимост от състоянието на лагера и критичността на приложението.

  Тази първоначална фаза на оценяване е последвана от подаването на доклад на клиента и препоръки за бъдещи действия. Следващият процес на преработване е предприет в съответното производствено съоръжение, съчетавайки модерна автоматизация и системи за управление с инженерно познание на опитни техници.

  Процесът на преработване се дели в действителност на четири категории: сервизно ниво 1 (SL1) покрива проверката и анализа на неизправности; сервизно ниво 2 (SL2) покрива процеса на възстановяване на лагера, който не е бил използван, но може да е увреден поради продължителност на или неправилно съхранение; сервизно ниво 3 (SL3) покрива преработването на лагери, главно чрез процеси на полиране с повторна употреба на съществуващите части; сервизно ниво 4 (SL4) е за разширено преработване на лагери, нуждаещо се от смяна на части и шлайфане на допирните повърхности. Във всички случаи, преработените лагери се сглобяват отново, качеството им бива проверено и биват обозначени, за да могат да бъдат проследени, преди да бъдат опаковани и върнати на клиента.

  Рудолф Гросмайер вярва, че преработването на лагери носи значителни ползи. „Опитът ни показа, че преработването може да помогне на заводите за производство на хартия да намалят годишните си разходи за смяна на лагери. Това намаление може да варира, в зависимост от бизнес модела, но обикновено е между десет и дванадесет процента. Също толкова важен е фактът, че относително кратките прекъсвания на работата означават, че, при внимателно планиране, лагерите могат да бъдат преработени по време на нормалните спирания на линия, свеждайки по този начин до минимум всякакви загуби на производителност. Накрая, потенциалните икономии на енергия също правят преработването привлекателна възможност от екологична гледна точка”.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация се обърнете към:
  Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com

  ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (19.5 MB)

SKF logo