„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Привеждане на колелата в движение за намаляване на основни ремонти

2016 Септември 22, 13:00 CEST

Нововъведения в дизайна, смазването и топлинната обработка създадоха първите лагери за железопътни колооси, които не се нуждаят от основен ремонт между смените на колелата.

Свеждането до минимум на броя основни ремонти за талига през експлоатационния срок на влака е ключово за намаляването на разходите за експлоатация. Удължаването на интервала за обслужване от четири на шест години може да донесе икономии от около 3000 Евро на талига за година.

Когато погледнем с повече от десетилетие назад в миналото, колелата бяха един от главните, ограничаващи фактори за удължаване на интервала от време между техническите обслужвания. В днешно време употребата на контролирани от компютър подови стругове за отстраняване на плоски места и компенсиране на износването означава, че набор колела могат да издържат повече от 1,5 милиона километра преди смяната им да стане наложителна.

До този момент лагерите, върху които се въртят тези колела, не можеха да се справят с удължения експлоатационен срок. Експлоатационният срок на повечето компоненти в лагера, например пръстени, ролки и уплътнения, могат, дори и с консервативни изчисления на „живота“, да издържат два пъти повече от колелата на колоос, но само, ако има достатъчно смазване. Това води до критична точка. Експлоатационният срок на греста в лагерите на железопътните колела дълго време беше слабото звено в удължаването на интервалите за техническо обслужване на талигите.

Греста е жизненоважен компонент от лагерите на железопътните колела – тя отделя металните повърхности вътре в лагера за предотвратяване на износването и предпазва тези повърхности от корозия. Свойствата на греста се променят с течение на времето, въпреки това обаче, основната смазочна съставка в греста - която осигурява смазването и защитата - постепенно изтича от сгъстителя, който я държи на мястото й. В крайна сметка греста е изтекла и трябва да бъде заменена.

Стандартните, железопътни лагерни възли обикновено се нуждаят от основен ремонт и повторно гресиране на всеки милион километра, процес, който изисква превозното средство да бъде извадено от експлоатация и лагерите да бъдат демонтирани. Тъй като експлоатационният срок на колелата се удължава, лагерът става ограничаващ компонент. За операторите тези периодични основни ремонти на лагерите са скъпо и неудобно изискване за техническо обслужване, което биха избегнали, ако можеха. В един идеален свят, интервалите за основен ремонт на лагерите биха съответствали на експлоатационния срок на колелата на колооста, като по този начин и двете дейности биха могли да бъдат извършени с една единствена операция.

Тази ситуация стана действителност, благодарение на интензивния научноизследователски и развоен проект на инженерите на SKF. Най-новите лагери на компанията за железопътни колела са проектирани да работят в продължение на 1,7 милиона километра между основните ремонти, което позволява на графиците за основен ремонт на лагерите да съответстват на смяната на дори и най-издръжливите колела. Отборът на SKF постигна това намаляване на изискванията за техническо обслужване чрез съсредоточаване върху факторите, които влияят върху експлоатационния срок на смазочния материал вътре в лагера.

Този процес започна със самия смазочен материал. „За увеличаване до максимум на производителността и експлоатационния срок на греста трябва да уравновесите скоростта, с която основното масло изтича от сгъстителя“, обясняван Ян Бабка, Старши инженер на приложение в железопътния отдел на SKF. „Ако греста изтича прекалено бързо, тя ще се изчерпи бързо, но ако изтича прекалено бавно, тя няма да подава достатъчно масло за отделяне на металните повърхности.“ За откриването на грес с най-доброто възможно съчетание на характеристики за приложения на колесни лагери SKF работи в тясно сътрудничество с водещи доставчици на смазочни материали за железопътния отрасъл.

След постигането на добра отправна точка отборът се съсредоточи върху другите характеристики, които влияят върху експлоатационния срок на греста. „Експлоатационният срок на греста се влияе от голям брой фактори, включително температурата, оборотите, размера на лагера, чистотата, механичното разбиване и други неща, като например наличието на електрически ток“ обяснява Бабка. При лагерите на железопътни колела, повечето от тези характеристики вече са определени от приложението, но три от тях, върху които можехме да повлияем силно, са по-гладките повърхности, работата при по-ниска температура и по-голямата здравина“

По-гладки

Дори и ако повърхността на търкаляне в лагера изглежда гладка при докосване - тя все още не е идеално равна. Грапавината на повърхността играе важна роля в това колко износване и триене се създават. Ограничаването на износването е важно, тъй като всяка загуба на метални частици ускорява окисляването на греста и намалява експлоатационния срок на последната. Също така е важно триенето поради грапавост на повърхността да бъде намалено, понеже то нагрява греста, което води до намаляване на експлоатационния й срок. Поради тази причина SKF направи процеса за обработване на повърхността на колесните ни лагери по фин.

По-ниски температури

За контролирането на температурата на греста беше необходимо SKF да почерпи от обширния си опит в проектирането на търкалящи лагери. „Като основно правило, 15°C увеличение на работната температура ще намали наполовина експлоатационния срок на греста в лагера“, обяснява Бабка. „А главната причина за увеличение на температурата е вътрешното триене в лагера.“ Поради това, предизвикателството за инженерите на SKF беше да открият начин за намаляване на триенето, без да повлияят отрицателно здравината или експлоатационния срок на самия лагер.

Тяхното решение бяха много леки промени в геометрията на лагера за оптимизиране на дължината на допир между ролката и повърхнината на търкаляне. Дълъг допир осигурява по-висока товароносимост на лагера, но ще трябва да платите за това с увеличено триене и по-кратък експлоатационен срок на греста. Ключът е да се открие правилната геометрия за правилния лагер и работните му условия. На типичен TBU с размер 130x240, изпитването на SKF разкри 30 % намаление на триенето при търкаляне, водещо до спадане на температурата с 10°C при нормални работни условия.

По-голяма здравина

За гарантиране, че лагерът няма да се повреди дори и при наближаване на края на експлоатационния срок на греста, когато износването може да стане проблем, SKF използва патентованата си технология за топлинна обработка Xbite за лагерните пръстени. Xbite произвежда свръх здрава стомана „бейнит“ със същата твърдост като обикновената „мартензит“, но с по-голяма здравина и по-дълъг срок преди умора на материала. Тя също така е с по-голяма износоустойчивост и по-бавно разпространение на пукнатини.

Новите лагери TBU на SKF вече се произвеждат в широка гама стандартни размери. Възелът, който е подходящ за влакове с работна скорост между 160 и 250 км/ч, вече се използва от един от главните, европейски, железопътни оператори. И така, това последната спирка ли е в развитието на технологията за лагери за железопътни колела? Бабка не мисли така. „1,7 милиона километра е това, от което отрасълът се нуждае днес, но няма съмнение, че той винаги ще търси начини за удължаване на експлоатационния срок на компонентите и за намаляване на изискванията за техническо обслужване. В други железопътни приложения, като например тяговите двигатели, вече използваме други методи за осигуряване на дори още по-дълъг експлоатационен срок на греста, например чрез употребата на хибридни, керамични лагери. Тази технология е прекалено скъпа днес за големите лагери, но показва, че в дългосрочна перспектива трябва да е съвсем възможно да бъде създаден лагер, който ще работи в продължение на 3 милиона километра между основните ремонти.“

Aktiebolaget SKF
(publ)

За повече информация се обърнете към:
Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
® X-bite е регистрирана търговска марка на SKF Group

SKF logo