„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Академични сътрудничества спомагат за даване на тласък на развитието на промишлеността

 • История

  2016 Септември 29, 10:00 CEST

  Съвместен проект между SKF, Университета Чалмърс и Ериксон ще помогне за полагане на практическите основи на „Промишленост 4.0“ - Industry 4.0, доказвайки същевременно важността на промишлено-академичното сътрудничество.

  За външните лица, сътрудничеството между промишлеността и научните среди изглежда праволинейно и едностранчиво: компанията има проблем и плаща на университета за опита му в решението на проблема. В действителност обаче, взаимодействието между двата органа е много по-дълбоко от това – обхващащо обучение, назначаване, брандиране и други споделени ползи.

  „Чрез работата ни с университета получаваме достъп до техните компетенции и знания, постигането на които би ни отнело много време в противен случай,“ каза Мартин Фриис, проектор мениджър към SKF, със специално назначение за изграждане на връзки с външни партньори посредством финансирани проекти за научноизследователска и развойна дейност.

  Докато задачата на университета е да произвежда знания, които са от значение за обществото, задачата на промишлеността е да бъде конкурентоспособна в областта си на действие. За създаване на възнаграждаващо сътрудничество, разбирането и на двата свята е от основно значение. Всяко сътрудничество трябва да осигурява печеливша ситуация за всички участници или ще спре да съществува.

  SKF има сътрудничества за научноизследователска и развойна дейност с университети от цял свят. Тези сътрудничества се простират от индивидуални проекти за магистратури и докторати, до по-големи проекти, включващи повече от един изследовател. Някои от по-големите ангажименти са насочени към програма или тема с по-големи ресурси.

  Примери за това са университетските технологични центрове на SKF, където SKF определи специфични партньори за сътрудничество за специфични основни технологии. Тези технологии включват трибология (с Кралския колеж), стомана (Университета Кеймбридж) и мониторинг на състоянието (Университета Люлео).

  На границата
  Производствените системи и продукти стават все по-сложни, а скоростта, с която знанията и информацията са създавани, прави трудно оставането в течение на последните разработки. Университетите работят „на границата“ на предметите си, каза Фриис, а извличането от това е огромна полза за промишлените компании.

  Въпреки това обаче, полезната информация тече също и в обратната посока. Докато промишлеността има достъп до основни изследвания от университетите, тя може да даде също така обратна информация, касаеща текущите и бъдещите си нужди. Това помага на научните среди да насочат изследванията си по-точно - и да проектират курсове, които могат по-точно да отговорят на нуждите на промишлеността, чрез подготвянето на дипломирани специалисти, които разполагат с правилните умения за модерната промишленост.

  Това води до практическия проблем с назначаването. Голяма промишлена компания, каквато е SKF назначава много инженери, дипломиращи се всяка година, а тесните връзки с научните среди могат да помогнат за „брандиране“ на SKF в умовете на студентите. „Тогава те знаят кои сме ние - и че можем да бъдем интересна компания, за която да работят,“ каза Фриис.

  Идеята за брандирането – и самоличността – отива отвъд тази на прякото вербуване в лоното на SKF. Много дипломиращи се инженери в крайна сметка ще работят за други промишлени компании. Но това, че познават SKF и продуктите й ще помогне на компанията, когато тези студенти – като инженери на пълно работно време – са в положение да избират компоненти като лагери или уплътнения.

  В същото време, служителите на SKF могат да поемат ролята на гостуващи преподаватели – отделяйки част от времето си да изнасят лекции в университети и да ръководят студенти, защитаващи магистратура или докторска степен. SKF може също да повлияе върху учебни разработки, изнасяйки лекции на гостуващи преподаватели, осигурявайки назначения на студенти по проекти или чрез участие в работни срещи и дейности на студентски съюзи.

  Поощряване на промишлеността
  Много правителства са ентусиазирани да изграждат връзки между промишлеността и научните среди и това не е по-различно в Швеция. „Правителството финансира изследователски програми, които подсилват научните среди, докато се съсредоточават върху нуждите на промишлеността,“ каза Фриис. „Това трябва да бъде направено в правилните области, така че те избират проектите си внимателно.“

  От една страна, правителството осигурява пряко финансиране за обучение и основни изследвания. Освен това, система за финансиране ще подпомогне сътрудничеството с промишлеността – в което ще се развива по-нататък изследването, като например чрез персонализирането му за действителна среда. Това финансиране премахва разделението между академичните изследвания и промишленото оценяване и обикновено покрива Технологична готовност от нива 3-7. Финансирането от правителството обикновено покрива научните ресурси, докато компаниите покриват собствените си разходи.

  За да може промишлеността да работи ефективно в тази област, е жизненоважно тя да участва в търговски сдружения и организации, с цел наблягане върху бъдещите нужди на промишлеността. Тези организации се опитват да повлияят върху фактори, като например кои области да бъдат приоритетни и начина за разпределяне на фондовете за изследвания.

  Това лобиране помага за вкарване на нуждите на компаниите в графика и улеснява изграждането на мрежи с академии, други потенциални партньори за промишлени изследвания и финансиращи агенции. Това е ефективен начин за посочване на съществени области на изследвания, потенциални партньори за научни и промишлени изследвания и отговаряне на изискванията за финансиране.

  Мрежа на сътрудничеството
  Фриис успешно предложи проект на Виннова (част от шведското министерство на предприятията) около нашумелия въпрос за „Промишленост 4.0“ – футуристичната идея за взаимно свързване на всички части на модерния завод. Двугодишният проект, наречен 5GEM (Включено в 5G производство), е сътрудничество между SKF, университета Чалмърс и телекомуникационния гигант Ериксон. Съчетаването на експертизата на Ериксон в безжичната технология, знанието на SKF за производствените системи и научния подход на Чалмърс може да помогне за полагане на основите на Промишленост 4.0.

  „В свързания завод на бъдещето, Wi-Fi няма да израства според новите изисквания за надеждност, латентност и обем на данните,“ каза Фриис. „Системата ще трябва да бъде „израснала“ по всяко време.“

  Навлизащият стандарт 5G – включващ технологии като инфраструктура, облачни решения и анализи – може да бъде част от практическото решение, което ще „позволи“ Промишленост 4.0. „До този момент, за Промишленост 4.0 се говореше като за идея – но това е видът технология, който щя позволи осъществяването й,“ каза той.

  Появата на 5G ще позволи употребата на по-високи честоти, позволяващи по-бързия и по-надежден пренос на по-големи количества данни. „Надеждността и безопасността са от основно значение,“ каза Фриис. „Свързаността трябва да бъде гарантирана по всяко време - в противен случай производството ще спре.“

  Заедно, партньорите по проекта ще разработят серия от „демонстрации“ въз основа на 5G, които след това ще бъдат изпитани в заводи на SKF. Те ще бъдат оценени според четири главни критерии: ефективност на производството; гъвкавост на производството; възможност за проследяване и природосъобразност. Екипът вече е близо до вземането на решение с кои демонстратори ще работи. Проектът ще покаже как свързаността може да подобри производителността на производствена система.

  Целта на проекта е да използва подобрена свързаност и анализи, за да даде достъп до правилните данни – точно когато и където са необходими. Пригодяването на това според нуждите на човешко същество (или на машина) ще позволи вземането на решения – или ръчни, или автоматични – които ще създадат стойност в производствената система.

  Доставяне на Промишленост 4.0
  Взаимно свързаните данни вече играят важна роля в промишлеността, като например системите за предсказуемо техническо обслужване. Промишленост 4.0, ако бъде осъществена, ще отведе това до съвсем ново равнище.
  Йохан Старе, Председател на отдел производствени системи към университета Чалмърс – който също е и Ръководител на проекта 5GEM – каза: „Идеята на проекта е да създаде производствени системи от световна класа, които демонстрират подобрена производителност – посредством подобрена ефективност, увеличена гъвкавост и възможност за проследяване. Ключова част от проекта е гарантирането, че тези технологии могат лесно да бъдат прехвърлени към други производствени отрасли.”

  А ние предупреждаваме, че този път промишлеността трябва да го схване правилно – тъй като идеята за общовалидна взаимосвързаност вече е била опитвана преди. „В миналото, през 90-те години на двадесети век, имаше нещо, наречено Компютърно интегрирано производство - „Computer Integrated Manufacturing“, което се опита да свърже всичко заедно,“ каза той. „Но оперативната съвместимост се провали и така се получиха „острови на автоматизация“. „Да стигнем там, където сме сега, отне още 20 години.“

  Промишленост 4.0 все още среща някои пречки – особено по отношение на стандартизацията и оперативната съвместимост – но проекти като 5GEM могат да помогнат за приближаването й до действителността.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com

  ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (29.2 MB)

SKF logo