„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Подобрени производителност и работоспособност с автоматично смазване

 • История

  2016 Ноември 01, 14:00 CET

  Правилното смазване е жизненоважно за гарантиране работоспособността на компоненти и системи в рамките на машините за тежки приложения.

  „Ако има втулка, лагер или зъбно колело, нещо, което се върти или плъзга в селскостопански, строителни или минни машини, то ще се нуждае от смазване,“ каза Питър Лаусис – Продукти ALS, Смазочна бизнес единица към СКФ. „А колкото по големи са натоварванията, колкото по-агресивна и мръсна е средата, толкова по-голяма е нуждата от смазване.“

  Докато ръчното смазване все още е норма в множество приложения, употребата на автоматични смазочни системи (ALS) става все по преобладаваща алтернатива за спомагане свеждането до минимум на принудителните престои, подобряване на общото качество и безопасност посредством превантивно техническо обслужване.

  С ALS, смазочният материал може да бъде нанесен точно когато и където е необходим, докато машината работи. Ръчното смазване от друга страна изисква машината да бъде спряна преди смазочният материал да може да бъде нанесен и може да изисква покатерване на човек върху машината, което може да бъде проблем за безопасността.

  Освен помощта за повишаване на безопасността и производителността за собственици на оборудване, Лаусис каза, че ПОО също могат да се възползват от внедряването на ALS в тяхното оборудване. „Те могат да разширят гаранцията и производителността и могат да поддържат машината работеща при редица условия, при които дизайнът на машината е предвидил тя да го прави.“

  Системите и как работят

  ALS се състои от резервоар, съдържащ грес или друг определен смазочен материал и електрическа, пневматична или хидравлична помпа, която задейства системата и подава смазочен материал от резервоара към желаното местоположение в машината. В зависимост от дизайна на машината, смазочен материал може да бъде подаван към 100 или даже 200 различни точки. Последователност от измерващи клапани се използва за нанасяне на смазочния материал на точното място, в точното време, в което е необходимо смазването.

  Системата знае къде и кога да нанася смазочен материал благодарение на вградени уреди за управление. Ако ALS е вградена в машина в завода, системата може да бъде управлявана от програмируемия логически контролер (PLC) на ПОО. Подходящите интервали на смазване се програмират в PLC, позволявайки включването на ALS, когато е необходимо.

  СКФ проектира също и контролери, които могат да бъдат вградени в системата, ако последната се добавя към оборудване на следпродажбено ниво или в друга точка от канала на ПОО, като например при търговски представител. Лаусис казва, че тези контролери могат да осигурят обикновено управление на включване/изключване или да бъдат по-усъвършенствани, посредством внедряването на отчитащи устройства, които да дават на операторите информация относно времето на настъпване на цикли на смазване, индикатори на грешка и показатели за производителност.

  Двата основни вида смазочни системи, използвани в мобилни приложения с високо натоварване, са еднолинейни, успоредни и прогресивни. Еднолинейната, успоредна система се състои от резервоар и помпа, свързана към определен брой инжектори посредством линия с един маркуч. Инжекторите са подредени успоредно един на друг, като зъбците на гребен, и всеки един от инжекторите работи независимо от другите. По този начин, всеки инжектор измерва точното количество необходим смазочен материал и може да бъде регулиран поотделно, ако е необходимо.

  Тази независима функция е полезна, защото ако един лагер се повреди или блокира по някакъв начин, това няма да повлияе отрицателно върху смазването на другите лагери в машината. „Хората харесват еднолинейната, успоредна система, защото те могат да смазват цялата машина от, да речем 120 точки, а когато няколко от тези точки се повредят, те все още получават смазване в други системи,“ каза Лаусис.

  Той отбелязва, че тези системи често се използва в минно оборудване за тежки приложения поради необходимостта от свеждане на принудителните престои до минимум. Системата може да бъде използвана също и при строително оборудване за избягване на лошо техническо обслужване от страна на оператора и в селскостопанско оборудване за безопасност и защита на лагери.

  Прогресивните системи са подобни, с изключение на това, че единичната линия отива до последователност от клапанни блокове, вместо до успоредна система от инжектори. Всеки клапанен блок измерва смазочен материал към различни точки на машината; един блок може да има до 12 точки, към които подава смазочен материал, а следващият блок или зона ще смазва други 12 точки и т.н. „Главната разлика е, че ако има един лагер, който блокира, той буквално спира цялата система, тъй като греста напредва последователно през системата,“ каза Лаусис. „Ако блокирате един лагер, това в действителност ще причини хидравлично заключване на всяко бутало в този блок в системата, тогава цялата система се изключва.“

  Той казва, че този тип система е типична за машините от среден размер, като тези, използвани за строителството на магистрали, защото клиентите харесват това, че при настъпване на блокиране ще се включи индикатор за грешка, известявайки ги да проверят машината в края на работния ден. Докато принудителните прекъсвания на работата са проблем, това не е толкова важно, както при минните операции, където дори и най-краткия принудителен престой може да повлияе неблагоприятно на производителността и по този начин и на печалбите на клиента.

  При извъншосейни машини могат да бъдат използвани също и многолинейни системи. Тази система се състои от кръгъл корпус с множество точки - до 20 - излизащи от него, всяка от които отива до отделен лагер или друг компонент за смазване. Системата е проектирана за едновременно подаване на грес към множество точки на кратко разстояние. Лаусис казва, че тази система обикновено се използва при по-малки, по-леки приложения, поради факта, че това не е задължително най-евтината възможност. Тъй като броят точки, които системата може да захранва, е ограничен, по-големите машини може да се нуждаят от монтиране на няколко системи, докато еднолинейните системи са по-модулни и могат по-добре да захранват по-голям брой точки от един единствен източник.

  Напредване към повече автоматизация

  Употребата на ALS става все по-преобладаваща в рамките на тежкото промишлено оборудване, въпреки това обаче, Лаусис казва, че в някои приложения може да е трудно тя да се конкурира с лице, което смазва ръчно машината. Той казва, че при големи машини за тежки приложения - подобни на рудодобивното оборудване - има голяма степен на внедряване, защото голяма част от оборудването е автоматизирано за поддържане на равнищата на производителност и за отстраняване или свеждане до минимум на принудителните престои, което може да бъде подпомогнато от ALS.

  Той казва, че безопасността също е фактор за нарастващата употреба на тези системи при тежкотоварните машини. „Хората наистина започват да осъзнават въпросите за безопасността. Те предотвратяват или свеждат до минимум средите, в които има опасност, а точките за смазване на дадена машина са въпрос на безопасността.“ Премахването на необходимостта от ръчно смазване на части от машината гарантира, че няма да е необходимо човек да се катери по цялата машина - която може да бъде покрита с мръсотия и грес - и да рискува възможно нараняване. „Също така има механични изключващи устройства, автоматично отчитане за високо/ниско ниво на грес,“ каза Лаусис. „Всички тези аксесоари стават все по-преобладаващи и търсени на автоматични системи за смазване, защото те допринасят за безопасни среди, време на работа без прекъсвания и могат да осигурят хубава чиста машина.

  „В пазара на средните по размер машини, където цената за точка става все по-критична, бих казал, че пазарът се стабилизира и нараства въз основа на стойността на производителността,“ продължава той. Това се дължи частично на възможността за добавяне на телематика към смазочната система, позволяваща на клиентите да получават обратна връзка относно производителността и техническото обслужване, както правят с други системи на машината им. Повишената безопасност предизвика също и нарастващата употреба на автоматизирани смазочни системи в тези машини.

  Лаусис казва, че при машините с по-малки размери ръчното смазване все още е нормата, тъй като крайните потребители обикновено разполагат с редовно, планирано техническо обслужване, което извършват сами, което прави по-лесно смазването да бъде част от този режим за техническо обслужване. Въпреки това обаче, той наблюдава ускоряване на скоростта на внедряване на ALS и в този отрасъл.

  Дали системата е монтирана от ПОО или на следпродажбено ниво зависи също и от вида машина, на която ще бъде използвана. При по-големите машини има тенденция ПОО да монтират ALS в завода. С намаляването на размера на машините, употребата на автоматично смазване става опция, в зависимост от предпочитанията на клиента и употребата на машините в техните среди. ПОО наблюдават силен следпродажбен „натиск“ на клиентите им за стандартизиране на техните заводски монтирани системи ALS.

  Той казва, че от следпродажбена страна е важно да се разглежда каква допълнителна стойност представлява добавянето на системата за клиентите, като например ползи за безопасността и производителността. За машинен парк под наем, аргументът може да бъде използването на системите за подпомагане обслужването на инвентара. Ако отдадена под наем машина се върне и не работи както трябва, регистраторът на данни на ALS може да провери дали машината е била смазвана правилно или не, за подпомагане ограничаването на възможните причини за проблема. Лаусис казва, че силната следпродажбена поддръжка и доказателства за възвращаемост на инвестицията за крайния потребител може да накара ПОО да види стойността от внедряването на системата още в завода.

  Тъй като СКФ също проектира и произвежда лагери, компанията може да използва познанията си за начина им на работа и на възможните причини за повредите им, за да обясни ползите от преминаване към ALS. Един от най-често срещаните проблеми с производителността на лагерите е недостатъчното смазване и замърсяването им. „Най-добрият начин за удължаване на експлоатационния срок на лагер е наличието на непрекъснат, тънък слой смазочен материал по всяко време,“ каза Лаусис. „Разполагаме с проучвания и друга информация, за да кажем дали, ако смазвате непрекъснато на много малки интервали, ще постигнете най-продължителната производителност на лагер.”

  Автоматизираната система е способна да осигури това непрекъснато смазване, докато ръчното смазване ще изисква човек, който да стои до машината докато тя работи и да се премества с такаламит до всяка точка, изискваща смазване и да задейства такаламита всяка минута, каза Лаусис. Често ръчното смазване се извършва в края на работния ден или седмица и точките за смазване са „залети“ с грес или работникът прави само няколко напомпвания с грес и след отива да върши своята си работа. Това води да дълги интервали между нанасянията на грес, което, както той казва, не е най-добрият начин за удължаване на експлоатационния срок на лагера.

  „И това е философията на автоматизираното смазване спрямо други методи, които трябва да бъдат продадени и рекламирани, че поддържат машините на по-дълго ниво,“ каза Лаусис. Посредством употребата на ALS, както ПОО, така и крайните потребители могат да се възползват от система, нанасяща само необходимото на лагера количество грес, в точното време, в което е необходима, гарантирайки, че лагерът ще работи според проектираното и принудителния престой на машината ще бъде сведен до минимум.

  Оригиналната статия, написана от Сара Йенсен/Извъншосейни ПОО, може да бъде намерена тук: http://www.oemoffhighway.com/article/12250664/automatic-lubrication-systems-increase-machine-performance-and-reduce-downtime.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Сабине Хергенрьодер, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

  СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com

  ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (3.1 MB)

SKF logo