„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Застопорени ползи

 • История

  2016 Ноември 09, 14:00 CET

  Новаторски подходи към проектирането на лагери осигурява ефективно решение на редица предизвикателства към опаковките, сглобяването, ефективността и производителността в съвременните автомобилни трансмисии, каза Силвен Бюси, Глобален мениджър развитие бизнес силово предаване, СКФ

  Лагерите в автомобилните трансмисии трябва да отговарят на множество противоречащи си цели. Очаква се те да издържат на високи натоварвания, да предлагат експлоатационен срок от над 300000 км, да бъдат достатъчно здрави, за да издържат на неправилна употреба и достатъчно твърди, за да свеждат до минимум проблемите с шума, трептенията и твърдостта. В същото време производителите на трансмисии търсят компактни размери, нисък коефициент на триене за борба с емисиите на CO2 и ценово ефективни и налични по целия свят решения. Тези изисквания насърчават възприемането на някои новаторски подходи към дизайна на лагерни системи.

  В традиционните дизайни на трансмисии, във всеки край на вала са монтирани предварително натоварените конусовидни ролкови лагери. Тази конфигурация предлага ползите от високата товароносимост и аксиална здравина, но предварителното натоварване на лагера трябва да бъде измервано и регулирано по време на сглобяването, а правилното предварително натоварване е чувствително на топлинно разширение на компонентите по време на работа.

  Все по-популярна алтернатива е лагерната конфигурация с фиксиран-плаващ лагер, при която сачмен лагер с дълбок канал (DGBB) в единия край на вала се справя с известна част от радиалните и с всички аксиални натоварвания. Радиалните натоварвания в другия края се поемат от лагер с цилиндрични ролки. Този дизайн не се влияе от топлинното разширение. Той също така намалява триенето, икономисвайки до 3g CO2 за км в обикновена, 6-степенна, ръчна предавателна кутия. Недостатъците му са по-ниската обща товароносимост на DGBB и намаление на твърдостта на вала.

  Твърдостта на вала може да бъде подобрена посредством смяна на начина, по който лагерите са монтирани в трансмисията. Обикновено това се осъществява чрез съчетание на пружинни пръстени и фланци по външния пръстен на лагера. Този подход има редица недостатъци. Необходимият допуск за позволяване на лесно сглобяване означава, че лагерът може да се движи при употреба, с изместващи се от фланеца към пружинния пръстен аксиални сили, когато автомобилът премине от задвижване към състояние на движение по инерция.

  Това движение може да повлияе върху ефективността на превключване на предавките, да намали точността на превключване и да създаде проблеми с шума, трептенията и твърдостта. Този дизайн може да позволи също на външния пръстен на лагера да се върти в корпуса, заради разликите в коефициента на топлинно разширение, което означава, че алуминиевите корпуси се разширяват повече от стоманените лагери. Обикновеният подход създава също и проблеми при сглобяването, тъй като монтирането на пружинните пръстени е трудно и времеемко.

  Нов подход, който преодолява много от тези ограничения, е употребата на застопоряващ възел за лагера. Обикновено формовани от ламарина, те се състоят от планка, която задържа външния пръстен на лагера за единия ръб и който включва определен брой резбови отвори, посредством които тя е захваната към корпуса на трансмисията. По време на монтажа фиксиращите болтове изтеглят лагера в леглото му в корпуса. Образуваната взаимовръзка гарантира, че външният пръстен на лагера не може да се върти, докато радиалните натоварвания са пренесени директно от лагера към корпуса.

  Точното инженерство на материала и геометрията на застопоряващия възел, заедно с подходящ дизайн на фиксиране, задържат сигурно лагера в леглото му и предотвратява движение поради аксиалните натоварвания. Резултатът е по-твърда, по-тиха, по-ефективна и по-дълготрайна трансмисия.

  Застопоряващите възли за лагери имат допълнително предимство в завода. Лагерите се доставят предварително монтирани в застопоряващите устройства, което означава, че само един компонент трябва да бъде набит на всеки вал и обезопасен по нормалния начин. По време на сглобяването, планките се въртят свободно върху лагерите си и се разполагат използвайки функции за наместване, които фиксират ориентацията им една спрямо друга или спрямо местата, отлети в корпуса на трансмисията. Някои застопоряващи устройства са проектирани да съдържат два лагера, които се набиват едновременно върху трансмисионния вал, със зъбни колела в зацепено положение. С точно разположени по един от тези методи застопоряващи устройства, обезопасителните крепежни елементи могат да бъдат монтирани „на сляпо“, от външната страна на корпуса, процес, който е лесен за автоматизиране.

  Носещите възли за лагери са допълнително развитие на подхода на застопоряващите възли. При този дизайн лагерът е обезопасен към държач в носещата планка, която може да бъде от ламарина или чугун, в зависимост от изискванията за натоварване. Между лагера и корпуса няма пряка взаимовръзка, всички натоварвания се пренасят през носача. Носещите възли могат да бъдат използвани за обезопасяване на фиксирани лагери или като междинни подпори на по-дълги валове. Носещите възли осигуряват всички предимства за сглобяване и производителност на застопоряващите възли, опростявайки същевременно дизайна на корпуса и позволявайки по-компактни конфигурации на трансмисията.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Сабине Хергенрьодер, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

  СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com

  ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (7.7 MB)

SKF logo