„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Отчет на SKF за първото тримесечие на 2016 г.

2016 Април 28, 08:00 CEST

Гьотеборг, 28 април 2016 г.:

Alrik Danielson, President and CEO:

„Въпреки че посрещнахме предизвикателства на много пазари през първото тримесечие, ползите от внедрените през 2015 инициативи за намаляване на разходите сега дават резултат. Това се доказва от работната производителност на групата през тримесечието и работния ни марж от 11,1%, понижение от един процент. Програмата за подобряване на печалбите от Автомобилния пазар, която беше лансирана през четвъртото тримесечие на 2015, също напредва добре и допринесе за работен марж от 7,4%, подобрение от два процента.

Продажбите в рамките на Промишления пазар бяха по-ниски от очакваните, главно във връзка с Китай и Северна Америка. В рамките на Автомобилния пазар, продажбите на отраслите за леки и товарни автомобили както в Европа, така и в Азия бяха силни, докато продажбите в Северна Америка бяха слаби.

Продължихме дейностите ни за съсредоточаване на портфолиото ни около основния бизнес с лагери. В резултат се споразумяхме да продадем бизнесите ни за електродистанционно управление на полети „fly-by-wire“ и Kaydon за контрол на скоростта за обща стойност от приблизително 3 милиарда шведски крони.

С цел опростяване и допълнително задвижване на ръста на органичните продажби и подобряване на рентабилността, преразпределихме структурата ни в четири области; Промишлени продажби Северна и Южна Америка, Промишлени продажби Европа и Близък Изток, Промишлени продажби Азия и Автомобилостроене и Въздухоплаване. Освен това, обединихме отговорността за нашето крайно снабдяване, производство и логистични операции в новообразувания отдел Лагерни операции и създадохме нова структура за продукти и бизнес развитие.

С навлизането във второто тримесечие на 2016 г., очакваме последователно леко по-високо търсене на продуктите и услугите на Групата, главно благодарение на Азия и Северна Америка.“

Key figures, SEKmQ1 2016Q1 2015
Net sales17 72019 454
Operating profit excl. one-time items1 9722 376
Operating margin excl. one-time items, %11.112.2
One-time items in operating profit-97-655
Operating profit1 8751 721
Operating margin, %10.68.8
Profit before taxes, excl. operating and financial one-time items1 7552 167
Profit before taxes1 6581 592
Net cash flow after investments before financing510988
Net sales change y-o-y, %:OrganicStructureCurrencyTotal
Q1 2016-6.1-0.8-2.0-8.9
Organic sales change in
local currencies, per region y-o-y, %:
EuropeNorth
America
Latin
America
AsiaMiddle East
& Africa
Q1 2016-1.9-11.0-3.1-9.31.0

Изгледи за второто тримесечие на 2016 г.

Търсене в сравнение с второто тримесечие на 2015 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде леко по-ниско за Групата. Търсенето за Автомобилния пазар се очаква да бъде малко по-високо, търсенето за Специалния бизнес да остане сравнително непроменено, а търсенето за Промишления пазар се очаква да бъде по-ниско. Очаква се търсенето да бъде относително непроменено в Европа, по-ниско в Азия и Латинска Америка и значително по-ниско в Северна Америка.

Търсене в сравнение с първото тримесечие на 2016 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде леко по-високо за Групата. Търсенето за Промишления и Автомобилния пазари се очаква да бъде по-високо, а търсенето за Специалния бизнес да остане сравнително непроменено. Очаква се търсенето да бъде сравнително непроменено за Европа и Латинска Америка, леко по-високо за Северна Америка и значително по-високо за Азия.

На 28 април 2016 г.в 09:00 (Централноевропейско стандартно време) ще се проведе телефонна конференция:

Швеция: +46 8 5065 3936 
Великобритания: +44 20 3427 1912 
САЩ: +1 646 254 3364

Ще намерите цялата информация касаеща доклада на SKF за първото тримесечие на 2015 година на уеб сайта за връзка с инвеститорите.

Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF е задължено да разкрива съдържащата се в настоящото обявление информация по силата на Закона за пазарите на ценни книжа и/или Закона за търговия с финансови инструменти. Информацията е предадена за публикуване в 8:00 ч на 28 април 2016 г.

За повече информация се обърнете към:
ПРЕСА: Тео Келберг, Директор, Връзки с пресата
тел: 46 31 337 6576, мобилен тел.: 46 725-776576, електронна поща: theo.kjellberg@skf.com

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ: Патрик Стенберг, Ръководител на връзки с инвеститорите
Патрик Стенберг, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com 

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

Изтегляне на пакет за медиите

Отчет на SKF за първото тримесечие на 2016 г. (1.7 MB)

SKF logo