„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

Отчет на SKF за края на 2015 г.

2016 Февруари 02, 13:00 CET

Гьотеборг, 02 февруари 2016 г.:

Alrik Danielson, President and CEO:

“Търсенето от страна на клиентите се развиваше съгласно очакванията ни през тримесечието, с изключение на Северна Америка, която отчете по-остър спад от очаквания, отразяващо както по-ниско търсене, така и намаляване на складовите наличности във веригата на доставки. Продажбите в местна валута спаднаха с 5%, предизвикано главно от по-ниските обеми на продажбите в рамките на Промишления пазар, което не можа да бъде противодействано от увеличените обеми в рамките на Автомобилния пазар.

Изправяйки се срещу предизвикателните пазарни условия съсредоточихме значителни усилия върху заздравяването на балансовия ни отчет и настройването на организационната ни структура, както и начини за работа през годината.

Имайки това предвид с удоволствие ви докладвам продължаващите високи равнища на парични потоци, намаляването на нетния работен капитал и намален нетен дълг.

Въведените през годината структурни промени ни направиха по-гъвкави и по-съсредоточени върху поддържането на основния ни бизнес: лагери и решения, които поддържат ефективността на машини с въртящи се валове. Програмата ни за намаляване на разходите беше осигурена навреме, засягайки 2 100 служители. Освен това, временният и наетият от агенции персонал беше намален с около 400. Основаващите се на дейности намаления на разходи продължават в цялата Група, също както и усилията ни за продажба на второстепенните предприятия.

С цел отразяване на пазарните условия, конкурентния пейзаж и промишлената дейност, която предвиждаме и произтичащото преобразяване на компанията, финансовите цели на Групата бяха преразгледани. Новите цели са да постигнем, за един бизнес цикъл, органичен ръст на продажбите от пет процента в местни валути и докладван работен марж от 12 процента, според IFRS. От гледна точка на капитала засилихме амбицията ни да управляваме работния ни капитал по ефективен начин и новата цел е да достигнем нетен работен капитал от 25 процента от продажбите. Целта за възвращаемост на използвания капитал (ROCE) беше зададена на 16 процента, като следствие от целта за работния марж. Целта ни за постигане на съотношение дълг/собствен капитал от 80 процента остава непроменена. Въпреки че ни предстои още много тежка работа вярваме, че тези цели могат да бъдат постигнати.

Навлизайки в първото тримесечие на 2016, очакваме макроикономическата несигурност да продължи. В резултат, очакваме търсенето да бъде сравнително непроменено в последствие, но малко по-ниско на годишна база.

Пазарите, на които работим, остават предизвикателни, но аз съм убеден, че ще извлечем ползи от структурните промени, които въведохме и от по-голямото ни съсредоточаване върху клиентските приложения.”

Key figures, SEKm4-то тримесечие, 2015 г.4-то тримесечие, 2014 г.20152014
Чисти продажби18 21518 49975 99770 975
Оперативна рентабилност без еднократни разходи1 7262 0788 6558 291
Оперативна рентабилност без еднократни разходи, %9,511,211,411,7
Еднократни събития в оперативна рентабилност-687-470-1 687-490
Оперативна рентабилност1 0391 6086 9687 801
Оперативна рентабилност, %5,78,79,211,0
Печалба преди данъци, без оперативна и еднократни събития, 1 6261 7637 8577 258
Печалба преди данъци6531 2935 8346 668
Нетен паричен поток след инвестиции преди финансиране1 9662 1266 4162 137
Чисти продажби, промяна на годишна основа, %:ОрганичниСтруктурниВалутаОбщо
4-то тримесечие, 2015 г.-5,2-1,04,7-1,5
Цялата година-2,6-0,510,27,1
Органична промяна на продажбите в местни валути, за регион на годишна основа, %:ЕвропаСеверна АмерикаЛатинска АмерикаАзияБлизък Изток
4-то тримесечие, 2015 г.0,3-12,7-0,5-8,710,8
Цялата година0,4-8,10,5-4,213,2

Предложение за дивиденти
Съветът реши да предложи непроменен дивидент в размер на 5,50 шведски крони на акция пред Годишното общо събрание.


Изгледи за първото тримесечие на 2016 г.

Търсене в сравнение с първото тримесечие на 2015 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде леко по-ниско за Групата. Очаква се търсенето да бъде относително непроменено за Автомобилния пазар и Специални бизнеси, докато търсенето за Промишления пазар се очаква да бъде по-ниско. Очаква се търсенето да бъде относително непроменено в Европа, леко по-ниско в Азия и Латинска Америка и значително по-ниско в Северна Америка.

Търсене в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде сравнително непроменено за Групата. Търсенето за Автомобилния пазар се очаква да бъде малко по-високо, търсенето за Специалния бизнес да бъде леко по-високо, а търсенето за Промишления пазар се очаква да остане сравнително непроменено. Очаква се търсенето да бъде малко по-високо за Европа, леко по-ниско в Северна Америка и по-ниско в Латинска Америка и Азия.

На 02 февруари 2016 г.в 14:00 (Централноевропейско стандартно време) ще се проведе телефонна конференция:
Швеция: +46 8 5065 3937
Великобритания: +44 20 3427 1904
САЩ: +1 646 254 3365

Ще намерите цялата информация касаеща доклада на SKF за края на 2015 година на уеб сайта за връзка с инвеститорите. 

Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF е задължено да разкрива съдържащата се в настоящото обявление информация по силата на Закона за пазарите на ценни книжа и/или Закона за търговия с финансови инструменти. Информацията е предадена за публикуване в 13:00 ч на 02 февруари 2016 г.

За повече информация се обърнете към:
ПРЕСА: Тео Келберг, Директор, Връзки с пресата
тел: 46 31 337 6576, мобилен тел.: 46 725-776576, електронна поща: theo.kjellberg@skf.com

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ: Патрик Стенберг, Ръководител на връзки с инвеститорите
Патрик Стенберг, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, мазилни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2014 г. възлизат на 70 975 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 593. www.skf.com 

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

Изтегляне на пакет за медиите

Full release as pdf (119 KB)

SKF logo