„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Деветмесечен отчет на СКФ за 2016 г.

2016 Октомври 26, 13:00 CEST

Гьотеборг, 26 Октомври 2016 г.:

Alrik Danielson, President and CEO:

„Органичните продажби останаха сравнително непроменени в сравнение с миналата година. Според сезонността, органичните продажби бяха по-ниски в сравнение с второто тримесечие.

Нетните продажби през тримесечието бяха 17,9 милиарда шведски крони, оперативната рентабилност беше 2191 милиона шведски крони, а работният марж беше 12,2%. Без положителните еднократни събития от 380 милиона шведски крони, оперативната рентабилност беше 1811 милиона шведски крони, а работният марж беше 10,1%.

Нашият автомобилен бизнес продължава да подобрява производителността си, в съответствие с установените в програмата за подобряване на рентабилността амбиции, която беше лансирана миналата година, с работен марж без еднократни събития от 6,6%. Органичните продажби се увеличиха с 4,4% през тримесечието в сравнение със съответното тримесечие на миналата година, задвижено основно от силния ръст в Азия.

Нашият промишлен бизнес донесе работен марж, без еднократни събития от 11,7%, продължена, гъвкава производителност. Въпреки че скоростта на намаляване на търсенето в Северна Америка и Азия спадна, условията на пазара продължиха да бъдат предизвикателни през третото тримесечие.

Генерираният паричен поток беше на стойност солидните 1816 милиона шведски крони, изключвайки ефектите от продажбите.

Инвестициите във внедряването на производствени технологии от световна класа в заводите ни за сферични ролкови лагери в Гьотеборг и Флауъри Бранч напредват според плана. Подобни технологии и процеси трябва да бъдат въведени в други производствени линии като част от стратегията ни за подобряване на гъвкавостта и ценовата конкурентоспособност на заводите ни.

В началото на четвъртото тримесечие на 2016 г. търсенето на продуктите и услугите ни се очаква да бъде сравнително непроменено в сравнение със същия период през миналата година и след това.“

Ключови цифри, милиона шведски крони3-то тримесечие, 2016 г.3-то тримесечие, 2015 г.От началото на годината 2016От началото на годината2015
Чисти продажби17 91218 36754 00257 782
Оперативна рентабилност без еднократни разходи1 8111 9765 8036 929
Оперативна рентабилност без еднократни разходи, %10,110,810,712,0
Еднократни събития в оперативна рентабилност380-151138-1 000
Оперативна рентабилност2 1911 8255 9415 929
Оперативна рентабилност, %12,29,911,010,3
Печалба преди данъци, без оперативна и еднократни събития1 6691 6295 2256 231
Печалба преди данъци2 0491 3485 3635 181
Нетен паричен поток след инвестиции преди финансиране1 5541 8086 2894 450
Чисти продажби, промяна на годишна основа, %:ОрганичниСтруктурниВалутаОбщо
3-то тримесечие, 2016 г.-0,6-2,00,1-2,5
От началото на годината-2,5-2,4-1,6-6,5
Органична промяна на продажбите в местни валути, за регион на годишна основа, %:ЕвропаСеверна АмерикаЛатинска АмерикаАзияБлизък Изток и Африка
3-то тримесечие, 2016 г.-0,6-3,5-6,53,80,3
От началото на годината2,0-8,3-4,1-3,81,0

Изгледи за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Търсене в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде сравнително непроменено за Групата и за Промишления пазар. Очаква се търсенето за Автомобилния пазар да бъде малко по-високо. Очаква се търсенето да бъде относително непроменено в Европа, по-ниско в Северна Америка, малко по-високо в Азия и по-високо в Латинска Америка.

Търсене в сравнение с третото тримесечие на 2016 г.
Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде сравнително непроменено за Групата, включително за Промишления и Автомобилния пазари. Очаква се търсенето да бъде малко по-високо в Европа, по-ниско в Северна Америка и относително непроменено в Азия и Латинска Америка.

На 26 октомври ще се проведе телефонна конференция в 14:00(Централноевропейско стандартно време):
Швеция: +46 8 5065 3937
Великобритания: +44 20 3427 1912
САЩ: +1 646 254 3360

Ще намерите цялата информация касаеща деветмесечния отчет на СКФ за 2016 г. на уеб сайта за връзка с инвеститорите.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Информацията в това издание е информация, която AB SKF е задължена да разкрие, според Регламента за пазарните злоупотреби на ЕС (EU) № 596/2014 и по реда на Закона за пазарите на ценни книжа. Информацията е предадена от горепосочените лица за контакт за публикуване в 13:00 часа централноевропейско стандартно време на 26 октомври 2016 г.


За повече информация, моля обърнете се към:
ПРЕСА: Тео Келберг, Директор, Връзки с пресата
тел: +46 31 337 6576, мобилен тел.: 46 725-776576, електронна поща: theo.kjellberg@skf.com

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ: Патрик Стенберг, Ръководител на връзки с инвеститорите
Патрик Стенберг, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com 

® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

Изтегляне на пакет за медиите

СКФ 3-то тримесечие 2016 английски (1.3 MB)

SKF logo