„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

5 най-често срещани причини за повреди на лагери в електродвигатели и какво да се направи за тях

2017 Февруари 22, 13:00 CET

Гьотеборг, Швеция, 21 февруари 2017 г.: Следващите пет фактора могат да създадат свой собствен вид повреди и да оставят специалния си отпечатък върху лагера. Следователно, посредством изследване на повреден лагер е възможно да се определи първопричината за повредата, така че да бъдат предприети необходимите действия за предотвратяване на повторното настъпване на повредата.

Електрическа ерозия

Електрическата ерозия или електродъговият разряд може да се случи, когато от единия към другия пръстен, през търкалящите се елементи, премине ток. Степента на повредата зависи от количеството енергия и продължителността на протичането ѝ. Въпреки това обаче, резултатът обикновено е един и същ: питинг на търкалящите елементи и повърхнините на търкаляне, бързо влошаване на качествата на смазочния материал и преждевременна повреда на лагера. За предотвратяване на повреди от преминаване на електрически ток обикновено е необходим електрически изолиран лагер в незадвижващия край. СКФ предлага два вида изолирани лагери: лагери INSOCOAT и хибридни лагери.

Неадекватно смазване и замърсяване

Ако слоят смазочен материал между търкалящите елементи и повърхнините на търкаляне е прекалено тънък, поради неадекватен вискозитет или замърсяване, може да настъпи допир на метал в метал. Първо проверете дали се използва подходящия смазочен материал и дали интервалите и количеството за гресиране са адекватни на приложението. Ако смазочният материал съдържа замърсители, проверете уплътненията, за да определите дали те трябва да бъдат сменени или заменени с по-висок клас. В някои случаи, в зависимост от приложението, може да е необходим смазочен материал с по-висок вискозитет за увеличаване дебелината на масления слой.

Повреди от трептения

Двигателите, които са транспортирани без сигурно захванат на мястото си роторен вал, могат да бъдат изложени на трептения в рамките на хлабината на лагера, които могат да повредят лагерите. По сходен начин, ако двигателят е спрян и е подложен на външни трептения за даден период от време, лагерите също могат да са повредят. Обезопасявайте лагерите по време на транспорт по следния начин: заключвайте вала аксиално, използвайки стоманена шина, огъната в „П“-образна форма, докато внимателно натоварвате предварително сачмените лагери в незадвижващия край. След това натоварете радиално лагерите в задвижващия край с ремък. В случай на продължителни периоди в спряно положение, завъртайте вала от време на време.

Повреди, предизвикани от неправилно монтиране и настройка

Често срещани грешки при монтажа включват използването на чук или друг подобен инструмент за монтиране на свързващия вал и ремъчната шайба към вала, лошо изравняване, дебаланс, прекомерно обтягане на ремъка и неправилно монтирано, водещо до претоварване. За да предотвратите това, използвайте точни инструменти, като например инструмента за изравняване на валове и анализатора на трептения Microlog на СКФ, за да проверите изравняването и трептенията и използвайте подходящи инструменти и начини, когато монтирате лагери.

Недостатъчно натоварване на лагера

Лагерите винаги се нуждаят от минимално натоварване, за да работят добре. Повредата ще се прояви като сплескване на търкалящите елементи и повърхнините на търкаляне. За предотвратяване на това се уверете, че сте подложили лагерите на достатъчно голямо външно натоварване. Най-важно е да помните това, когато използвате цилиндрични ролкови лагери, тъй като те обикновено се използват за справяне с по-големи натоварвания. Това не важи за предварително натоварените лагери.

Aktiebolaget SKF
(publ)

За повече информация, моля обърнете се към:
Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2016 г. възлизат на 72787 милиона шведски крони, а броят на служителите е 44868. www.skf.com

® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

SKF logo