„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Ситуация на флуида: устойчивото развитие при компресори

 • История

  2017 Февруари 13, 10:00 CEST

  Докато Париж ще бъде важен в оформянето на политиката за околната среда, по-вероятно е промишлеността с машини с флуиди да бъде засегната от законодателство с историческо значение - Протоколите от Монреал и Киото, обясни Магнус Арвидсон, Бизнес инженер към СКФ Груп.

  Проведената в Париж среща COP21 беше разтърсващо събитие, което ще окаже огромно въздействие върху устойчивото развитие. Вероятно бъдещите закони и разпоредби ще бъдат оформяни според решеното на конференцията.

  Роб Дженкинсън, директор на корпоративното устойчиво развитие към СКФ, каза, че сключеното в Париж споразумение сега трябва да доведе до изобилие от разумни и предизвикателни закони - въвеждайки практическите мерки, които ще ограничат по-нататъшно повишение на температурата до по-малко от 2 градуса C.

  Въпреки това обаче, „ефектът Париж“ няма да бъде почувстван все още. И, доколкото е засегната употребата на хладилни компресори, съществуват много по-значителни закони, оформящи промишлеността: Протоколът от Монреал. Той влезе в сила в далечната 1989 – същата година, през която падна Берлинската стена – с намерението за отстраняване на щетите на озоновия слой, причинени от изпускането на хладилни агенти HFC и HCFC.

  Някои от етапите, договорени в Монреал – и в следващите срещи – вече влизат в сила. Хладилният агент R134A например ще бъде напълно забранен в различни региони и промишлености от следващата година, което означава, че ще трябва да бъдат намерени заместители: един възможен заместител, хладилният агент познат като R-1234yf, се разглежда понастоящем.

  Тези, които преди не са били подготвени за тези законови норми, вече са под напрежение от наближаващия краен срок. Правилата ще засегнат всички видове употреба на хладилни компресори - от климатици за автомобили, до охладителни системи за болници.

  По-голяма ефективност
  Успоредно с това се очаква климатичните системи да работят с по-висока енергийна ефективност - и това също се разглежда.

  Едно решение, което вече е разработено от SKF за центробежни компресори за климатици, е те да работят без масло. Все пак, използването на магнитни системи премахва необходимостта от масло - и повишава ефективността с до 10%.

  Главният двигател на това беше водещ ПОО на ОВК в САЩ, който търсеше намаляване на разхода на енергия и увеличаване на ефективността за центробежните си компресори. СКФ му помогна да постигне тази цел посредством доставката на магнитни лагери, както и на двигателя и на модула за управление.

  Този ПОО е добър пример за водач в промишлеността, който изтласква графика за околната среда напред посредством желанието си за повишаване на ефективността. Компанията наскоро разшири асортимента си центробежни чилъри с магнитни лагери – гамата YMC2 – за да се справят с 1000 тона охлаждане (3500kW).

  Алтернативен начин за премахване на маслото е употребата на самия хладилен агент като смазочен материал, което е възможно посредством употребата на „херметични“ компресори с лагери, смазвани от хладилния агент SKF Pure, използвани в климатични системи за болници или други големи съоръжения, които могат да работят по този начин. При него хладилният агент върши обичайната си работа – както и охлаждането и смазването на лагерите.

  Променливи ползи
  Общите разходи за собственост - „Total cost of ownership“ (TCO) са важен концепт, който все още не е разбран напълно - въпреки че появата на енергия с по-високи цени със сигурност помага за съсредоточаването на съзнанието на хората.

  Променливоскоростните задвижвания - „Variable speed drives“ (VSD) допринесоха в огромна степен за енергийната ефективност в цялата промишленост - включително машините с флуиди. Чрез управляване на двигателя според нуждите на процеса, потребителят може да спести до 30% от разходите за енергия. Това е огромна част - имайки предвид, че енергията представлява 80% от общите разходи за компресор през целия му експлоатационен срок.

  Има един малък недостатък при използването на VSD: електрическият извод на задвижването може да предизвика електродъгов разряд, което може бързо да разруши лагера. Отговорът е осъвременяване на системата, като например посредством монтиране на изолирани лагери, които издържат на електродъгов разряд.

  Двигателите с постоянни магнити - „Permanent magnet motors“ (PMM) също могат да имат огромен ефект върху енергийната ефективност в най-различни отрасли. Отрасъла за обработване на отпадни води например използва въздуходувки за аериране на водата. Това помага на бактериите да разграждат по-ефективно органичните отпадъци. Една френска пречиствателна станция използва четири традиционни роторни въздуходувки за тази цел - което представлява около половината от общия разход на енергия на станцията.

  Станцията замени четирите си въздуходувки с мощност 80kW с две аериращи въздуходувки с мощност 160kW, използващи PMM, активни магнитни лагери, система за управление от СКФ и VSD. Освен намаляването на шума, новата система намали изразходваната енергия с 500000kWh – както и пести емисии от 375 тона CO2 и 54000 Евро. Времето за възвращаемост на инвестицията беше само една година.

  Технологията, която е в основата на въздуходувката за аериране – високооборотни PMM от СКФ – е от портфолиото ѝ с продукти „BeyondZero“, което може да придаде действителни ползи за устойчиво развитие. Други неща, които са съществени за този отрасъл, са смазваните с хладилен агент лагери и високооборотните лагери, смазвани с масло.

  Това са само няколко практически мерки, които спомагат за подобряване на устойчивото развитие на компресори и други машини с флуиди - помагайки на клиентите да отговорят или дори да превишат съществуващите закони за околната среда.

  В този момент, поне доколкото са засегнати компресорите, Протоколът от Монреал има най-голямо въздействие върху определянето на приоритетите за устойчивото развитие. Но ние можем да бъдем сигурни в едно: на бъдещите закони – влезли в сила вследствие на COP21 в Париж – няма да отнеме дори и приблизително толкова дълго време, за да се осъществят.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2015 г. възлизат на 75 997 милиона шведски крони, а броят на служителите е 46 635. www.skf.com

  ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.
  ™ BeyondZero е търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (3.3 MB)

SKF logo