„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Автоматизираното съответствие BlueMon на СКФ се разпростира, за да покрие предстоящите промени в правилата за морски емисии

 • История

  2017 Май 29, 10:00 CEST

  Обновената система за екологичен мониторинг и картографиране BlueMon на СКФ ще спести време и ще помогне за избягване на глоби посредством автоматизираното съответствие спрямо планираните изисквания MARPOL 73/78 Анекс VI

  Гьотеборг, Швеция, 29 Май 2017 г.: СКФ разшири системата си за екологичен мониторинг и картографиране BlueMon, за да отговаря на изискванията за морски емисии на MARPOL 73/78 Анекс VI.

  С нарастването на броя на областите с контрол на емисиите - Emission Control Areas (ECA) - и с все по-строгите им ограничения, корабните оператори откриват, че е все по-трудно и времеемко да поддържат съответствието си. С промените от Анекс VI на MARPOL 73/78 влизащи в сила през януари 2020, има дори още повече причини за възприемане на автоматизирания подход на BlueMon към съответствието.

  Съществуващият продукт BlueMon на СКФ вече се съсредоточава върху Анекс I. Освен събирането и анализирането на данни от разнообразни датчици, приложението ѝ за картографиране нагледно свързва измерванията за географско положение на плавателния съд със съответните ECA във всеки един момент. Той предупреждава екипажа, когато навлиза в област с променящи се ограничения на емисиите, осигурява доказателство за съответствие и може дори да контролира емисиите автоматично, регулирайки клапани.

  Съгласно преразгледаният MARPOL Анекс VI, две от разпоредбите ще бъдат усилени до 2020, Номер 13 и 14. Докато първата регулация се отнася до задаването на граници на емисиите на азотни окиси (NOx), което ще изиска нови насоки за работа на двигателите или разработването на нови, чисти технологии, регулация номер 14 изисква използването на гориво с ниско съдържание на сяра или пречистване на отработилите газове за премахване на серните окиси (SOx).

  Предвиждайки тези промени, информационната система на СКФ BlueMon, интелигентен център за екологични данни, беше обновен, за да приема входящи данни от аналогови и цифрови датчици за емисии за Анекс VI, също и през мрежовата връзка MODBUS. Системата е съвместима с датчици от различни доставчици и може да бъде монтирана от клиента или от специалисти на СКФ.

  Данните се съхраняват на борда за най-малко 24 месеца, но могат да бъдат прехвърлени към облачно хранилище за по-добра достъпност и за целите на архивирането от брега. Сигурен достъп – включително дистанционен – може да бъде определен за специални постове, като например собственик на кораба, мениджър и инженер на флотилията и за трети лица, като например доставчици на диагностични услуги и бреговата охрана.

  Посредством вградената си, лесна за употреба и интелигентна работа BlueMon на СКФ намалява работното натоварване върху екипажа, избягва значителни глоби и доказва отдадеността на потребителя към справянето с климатичните промени.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2016 г. възлизат на 72787 милиона шведски крони, а броят на служителите е 44868. www.skf.com

  ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (1.2 MB)

SKF logo